Milí sousedé,
roky mi někteří z vás píšou, proč na Jižním Městě není možné recyklovat oleje. Konečně mám pro vás dobrou zprávu! Na Jižním Městě máme konečně nové kontejnery na sběr použitých jedlých olejů a tuků!
Dosud je bylo možné zdarma odevzdávat jen ve sběrném dvoře v ul. Bartůňkova. Od teď je instalováno celkem 16 veřejně dostupných kontejnerů (poznáte je snadno podle fialové barvy víka) do stávajících stanovišť tříděného odpadu.
Najdete je na těchto místech:
➡ Zdiměřická 1425/5
➡ Stříbrského 684/12
➡ Štichova 594/14
➡ Kosmická 742/11
➡ Lažanského 510/8
➡ U Kolonie 848/15
➡ V Benátkách 1751/4
➡ Kloboukova 2228/32
➡ Kloknerova 2212/10
➡ Blažimská 3141/8
➡ Brandlova 1557/3
➡ Brodského 1663/2
➡ K Jezeru 471/40
➡ Valentova 1733/3
➡ K Remízku 846
➡ Hrdličkova 2197/13
Více informací, jak správně třídit, včetně mapy s umístěním kontejnerů najdete pod odkazem, který vám dávám dolu pod článek do komentářů.
A teď už pojďme ke klasickému sledu toho nejpodstatnějšího z uplynulého týdne!
✅ Pondělí
Ráno jsem “vystavil” vysvědčení primátoru Hřibovi za 3 roky (ne)vedení Prahy. Pirátská vláda Praze přinesla prakticky pouze zdražování téměř ve všech oblastech života, dopravní kolaps a netransparentní zakázky nejen v IT, které dnes prošetřují úřady. Podrobně o tom píšu v článku, na který vám dávám odkaz pod článek do komentářů.
V pondělí byla na Praze 11 jen porada vedení. Opět tam radní projednávali pouhých pár bodů, o tom už jsem vám psal několikrát, že od mého odvolání se chod věcí veřejných na Praze 11 výrazně zpomalil a počet předkládaných tisků je od té doby rekordně nízký. Dá se říci, že po mém odvolání z Rady všech zbylých 7 kolegů v Radě předkládá každý týden k projednání dohromady zhruba stejně tisků, kolik jsem jich vždy předkládal já sám. Čím to je způsobené, netuším. Snad se nezačali všichni řídit heslem “kdo nic nedělá, nic nezkazí”. To by bylo trošku brzy 10 měsíců do voleb.
Nicméně alespoň z toho, co na Praze 11 projednali, musím vypíchnout dvě věci. Díky odporu hnutí ANO bylo odmítnuto vynaložení půl milionu Kč na umělé kluziště, na které v minulosti byla celá řada stížností. Místo toho bude Praha 11 partnersky spolupracovat na opravdovém ledním kluzišti u Centra Chodov, které bylo v minulých letech velmi dobře hodnocené.
Náš radní Petr Jirava projednal s kolegy záměr zřízení dětských skupin na Praze 11. Je to věc, kterou jako hnutí ANO na Praze 11 dlouhodobě podporujeme vedle standardních mateřských a základních škol. Bohužel na Jižním Městě stále nefungují! Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky. Aktuálně jsme se shodli na záměru a hledáme vhodný prostor pro pilotní projekt, který bychom rádi odstartovali ještě v tomto volebním období.
Tak jako každý týden jsem byl i na Radě hl.m.Prahy za opozici a tentokrát musím naši koalici mírně pochválit, i když je to neuvěřitelné.
👉 Schválili budoucí výkup pozemků na Radlickou radiálu
👉 Schválili další postup posunu nultého km D1
👉 Neschválili podivné smlouvy mezi kanceláří primátora a společností MasterCard.
Že by se už báli voleb?
Ohledně posunu nultého kilometru dálnice D1 jde o chystanou úpravu, která výrazně uleví našemu starému Chodovu, a snažíme se o ni řadu let! Tohle je výrazný krok dopředu v problému, který si jako horký brambor dosud přehazovali mezi sebou ŘSD, Praha, Středočeský kraj a ministerstvo dopravy. Jako pražský zastupitel a zastupitel Prahy 11 to velmi vítán. Po tzv. posunu nultého kilometru D1 dlouho volaly nejen přilehlé pražské městské části, ale, pokud vím, i středočeské obce ležící podél D1 blízko ku Praze.
Praha díky tomu získá například možnost snížit rychlost z dosavadních 100 km/h v úseku, který začíná na Chodově a kde je dosud povolených 100 km/h. To výrazně přispěje snížení hluku a uleví lidem žijícím v blízkosti dálnice. Zjednodušit a výrazně zlevnit to také dokáže případné vybudování protihlukových stěn nebo vybudování dalšího sjezdu, což by znamenalo příjemnou změnu.
V pondělí taky starosta JIří Dohnal poslal nabídku na částečný prodej našeho podílu v projektu chystané Arény ledových sportů. Ale zas to je, jak už to u pirátského starosty bývá, řešení polovičaté, jalové, které vlastně neřeší podstatu problému. Dostali bychom se zpět jen k části vynaložených peněz a navíc ještě více ztratili kontrolu nad dalším vývojem společného projektu. Projekt výstavby Areálu ledových sportů provází spousta zklamání, opakované nedodržení dohod a smluvních ujednání ze strany partnera projektu. Vzájemná důvěra byla narušena a to se nedá vzít zpátky. Z toho důvodu jsme jako zastupitelé za hnutí ANO většinově odmítli nabídku ALS Investors, a.s. na odkup 30 % akcií MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s.
To by v praxi znamenalo, že Praha 11 získá zpět pouze část již investovaných peněz a nadále se na výstavbě areálu bude podílet. Dlouhodobě prosazujeme úplné vystoupení městské části z tohoto nešťastného projektu. Radnice by se měla snažit získat zpět peníze, které do projektu vložila.
Na začátku ledna přibude další velký problém. Vyprší poslední, několikrát odkládaný, termín pro kolaudaci arény. V tuto chvíli všichni s jistotou víme, že 1. ledna 2022 Areál ledových sportů nebude zkolaudován a termín tak znovu nebude dodržen.
Apelujeme proto na starostu MČ Praha 11 Jiřího Dohnala (Piráti), aby situaci urgentně začal řešit. Žádali jsme o svolání zastupitelstva, které by nešťastný projekt mohlo projednat. Starosta však zastupitelstvo nesvolal a k nastalé situaci se nijak nevyjadřuje.
Jako zastupitelé za ANO jsme připraveni podpořit takovou nabídku společnosti ALS Investors, a.s., která bude obsahovat výměnu 50 % podílu MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s., za tzv. „kontrolní akcii“, a to za smluvní cenu 35 mil. Kč.
Vlastnictví „kontrolní akcie“ nebude zakládat nárok městské části na finanční plnění vůči společnosti AR DELTA a.s., umožní ale účinné prosazování zájmů městské části zejména ve vztahu k budoucímu využití areálu pro školy a veřejnost z Jižního Města.
Městská část by dále podle nás měla mít právo nominovat svého zástupce do dozorčí rady AR DELTA a.s.
V případě, že budoucí nabídka bude společností ALS Investors, a.s. předložena ve výše zmíněných parametrech, je klub zastupitelů ANO připraven podpořit prodloužení termínu dostavby areálu do 30. 9. 2022. Podmínkou však je, že budoucí nabídka a prodloužení termínu dostavby budou na zastupitelstvu hlasovány v jednom usnesení, které se dopředu veřejně zaváže podpořit minimálně 23 zastupitelů.
Zajímavostí taky je, že zatímco členové Finančního výboru a Kontrolního výboru při zastupitelstvu Prahy 11 dostávají informací o projektu arény ledových sportů minimálně a to s odkazy na různé mlčenlivosti a obchodní tajemství, zatímco někteří lidé dostávají informace rovnou s několikadenním předstihem před ostatními zastupiteli. Mluvím třeba o nikým nevolené Tereze Dolanské z TOP09, která není ani zastupitelka a již delší dobu nefiguruje ani jako zástupce městské části ve společnosti ledové arény. Náhoda? Nemyslím si. Co dělá mezi adresáty právě ona vůbec nechápu, protože pokud je důvodem to, co si myslím, tak mezi adresáty chybí Martin Sedeke a Jan Říčař.
Že je situace vážná, si starosta asi uvědomil a tak svolal místo zastupitelstva k ledové aréně alespoň jednání na úřadě. Údajně kvůli koronaviru umožnil účast jen jednomu člověku za každý politický klub, což je vzhledem k vážnosti situace absurdní. Absurdní je i svolání takového jednání, když vůlí zastupitelstva bylo jasně odhlasováno, že tento projekt se má řešit výhradně a pouze na půdě zastupitelstva.
Ale abych nebyl furt jen negativní, tak v pondělí jsem měl také důležité jednání na magistrátu, kde se mi podařilo předjednat dotaci 25 milionů Kč na dokončení zateplení ZŠ Ke Kateřinkám. Postup řešení jsem ihned poslal starostovi a vedení finančního výboru a komise, dodneška mi na to, kromě našeho Martina Horáka – předsedy finančního výboru, nikdo neodpověděl. Takže netuším, zda to starosta Dohnal procesuje a zda ty finance zvládneme načerpat a investiční akci dodělat. Achjo.
✅ Úterý
V úterý jsem strávil celé dopoledne na očním. Nějak se mi po operaci zase zhoršil zrak, tak bych si rád oči teď, když mám trošku volna, chtěl nechat reoperovat a doopravit. I když jsem na vyšetření šel hned v 7 ráno, tak díky rozkapání zrniček jsem byl vyřazen “mimo provoz” skoro na celý den.
Zvládl jsem tak akorát odpoledne schůzku na magistrátu ohledně chystaných změn pravidel pro komunální volby v příštím roce. Piráti by rádi omezili možnost výlepu volebních plakátů na sloupy veřejného osvětlení a navrhují nakoupit a instalovat místo kartonových “berousků” sofisitikovanější kovové nebo plastové nosiče, kterých by bylo méně a za to by byly výrazně dražší. Aby si to všechny politické strany, které budou kandidovat, mohly dovolit, navrhují piráti, aby si platily jen tisk, instalaci a deinstalaci a nákup těch nosičů by nesla Praha. To mi přijde krajně nešťastné v době, kdy se šetří na všem možném a kdy pirátská koalice na Praze zdražuje život občanům snad ve všem. Vyhazovat miliony Kč na nepotřebné nosiče reklamy mi nepřijde jako dobrý nápad a takto jsem kolegům na jednání i odpověděl. Vzhledem k tomu, že z jednání nebyl jasný závěr, jsme se dohodli, že to ještě projednáme ve svých klubech a vrátíme se k tomu v prosinci.
✅ Středa
Ve středu jsem publikoval zatím asi nejdelší “bytové okénko”, pravidelný komentář, ve kterém jsem tentokrát shrnul výsledky posledních 3 let. Jelikož je to docela důležité, kopíruji níže celé.
⬇⬇⬇
Milí Pražané,
ti z vás, kteří moje komentáře k bydlenív Praze sledují delší dobu, si možná vybaví obtíže provázející schvalování projektu Dostupného družstevního bydlení, který připravila radní Hana Kordová Marvanová.
Nechybělo mnoho a projekt se vůbec nemusel realizovat. Vedení města jej chtělo odložit k ledu a svůj názor změnilo teprve po naléhavých intervencích. Moc mě proto těší, že se nyní posunul do další fáze: město ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje a za podpory městských částí připravuje pozemky, na kterých bude výstavba probíhat.
Za současného volebního období se podařilo prosadit spoustu důležitých změn, a když už jsem se dal do vzpomínání, dovolím si připomenout ty nejvýznamnější z nich.
Obrovským krokem vpřed byl vznik Pražské developerské společnosti. Jejím hlavním současným úkolem je připravit městské pozemky pro výstavbu obecních bytů, která bude probíhat formou PPP, tedy na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Pilotní projekt by měl přinést přibližně 1380 nových městských bytů.
Co se týká nově vzniklých institucí, poněkud rozpačitý jsem naopak ze vzniku Městské nájemní agentury, která zprostředkovává pronájem bytů v soukromém vlastnictví lidem v bytové nouzi. Protože příliš velký zájem ze strany majitelů bytů pravděpodobně nelze předpokládat, nejsem si jist, nakolik se městu tento projekt vyplatí.
Důležitým systémovým počinem bylo také sepsání Metodiky kontribuce developerů, která nastavuje jednotná pravidla pro spoluúčast developerů na výstavbě a opravách škol, školek, hřišť, poliklinik a dalších prvků občanské vybavenosti. Jsem nicméně toho názoru, že ještě systémovějším řešením by byla úprava zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby se například část z DPH odvedeného developery vracela přímo samosprávám, na jejichž území výstavba proběhla.
Dalším dokumentem zaměřeným na zlepšení dostupnosti bydlení v metropoli je Strategie rozvoje bydlení. Něco takového městu dlouho chybělo, škoda jen, že si její tvůrci kladou v oblasti bytové výstavby cíle natolik malé, že prohlubování bytového manka nezastaví.
Aktivity vedení Prahy se ale neomezují pouze na samotné hlavní město: Pouze zásluhou radních se do hry vrátil návrh na regulaci krátkodobých pronájmů, kterým se bude zabývat nová sestava Sněmovny.
Spousta pozitivních změn se odehrává také na lokální úrovni. U nás na Praze 11 se například podařilo zachránit Hotel Opatov – dvojče bývalé ubytovny Sandra, kterému hrozila demolice. Magistrát, který je jeho vlastníkem, nakonec pod tlakem uznal, že nejlepším řešením bude budovu opravit. Na zahájení rekonstrukčních prací se nicméně stále čeká…
Jednou z posledních novinek je chystaná úprava Trojmezí – dlouho neošetřované zelené plochy ležící mezi zástavbou Prahy 4, 10, 11 a 15. Rada hlavního města toto pondělí rozhodla o zadání krajinářské studie Institutu plánování a rozvoje Prahy. Cílem je příprava projektu, který nevzhlednou lokalitu promění v místo pro aktivní odpočinek Pražanů.
Věci se daly do pohybu a i když hmatatelné výsledky uvidíme (a zabydlíme) teprve v budoucnu, dovolím si být opatrně optimistický. Spousta důležitých úkolů ale na svou realizaci teprve čeká – namátkou schválení metropolitního plánu, který naváže na způsob plánování z dob největšího rozmachu města. Je velmi pravděpodobné, že současné vedení Prahy o něm už rozhodnout nestihne. Je proto důležité, aby v nastoupeném trendu pokračovali i nástupci dnešních radních.
Která ze jmenovaných změn je podle vás pro Prahu nejpřínosnější a proč ?
Těším se na vaše komentáře a diskuzi pod tímto příspěvkem.
⬆⬆⬆
Pak jsem byl na konferenci Lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě. Nastupující vláda, kterou na místě hájili Markéta Pekarová Adamová, Ivan Bartoš a Martin Kupka, mě fakt zklamala. Nic konkrétního, jak chtějí změnit stavební zákon na akci, nezaznělo. Jen prázdné fráze, že zákon je špatně a je třeba ho přepracovat. Na tom, co je na něm špatně a jak ho je potřeba přepracovat, však evidentně mezi koaličními partnery nové vlády nepanuje shoda.
Odpoledne jsem pak měl schůzky s občany a zástupci několika neziskovek, které řeší různé složité problémy s vedením magistrátu nebo městských částí.
✅ Čtvrtek
Víceméně celý den jsem se věnoval vyřizování e-mailů a komunikací s vámi. Po obědě jsem měl rozhovor na rádiu Frekvence 1 o současné situaci v Praze a na magistrátu a během odpoledne pak několik schůzek s kolegy z hnutí ANO.
Ve čtvrtek taky byla dlouho svolaná tisková konference ke slavnostní instalaci první městské zastávky MHD. Po naší opoziční tvrdé kritice nakonec tiskovou konferenci na poslední chvíli magistrát potichu zrušil. A o co se jedná?
Jedna nová zastávka není důvod k oslavě, mohlo už jich dnes být přes 100!!!
Snaha „slavit“ instalaci první nové zastávky jen ilustruje obří problémy s výměnou městského mobiliáře, která měla v Praze fungovat už několik měsíců. Je nemístné, aby primátor Hřib slavil výměnu jedné zastávky, když jich ke dnešku mohlo být 100.
Není proč tleskat. Původní plán, který jsme my ještě ve vedení magistrátu představili, počítal s tím, že město získá nový design zastávek a světového partnera. Nyní to město pod pirátským vedením dělá na koleni, celá zakázka je netransparentně uklizena do městských firem a zatím známe jen náklady.
Hlavním problémem je, že ani navýšení ceny, ani další změny v projektu nového mobiliáře si Rada od zastupitelů nenechala schválit. Dnes tedy sledujeme první zastávku s velkými rozpaky a co slaví primátor? Že z původní ceny asi 400 milionů se akce vyšplhala na více než dvojnásobek? Že máme asi nejdražší zastávky na světě, protože jedna vyjde na tři čtvrtě milionu korun?
Původní plán byl, že se vymění všechny stávající zastávky JCDecaux, kterých je přes 930, ale nyní se bude měnit jen 745. Ostatní na pozemcích městských částí zůstanou, protože město odmítá výměnu zaplatit. Stejně tak zůstanou staré nevzhledné zastávky provozované dopravním podnikem. Takže se „slaví“, že máme sice méně, ale mnohem dráž. A odnesou to městské části.
Je škoda, že zatím známe jen odhad neustále se zvyšujících nákladů, ale nikdo zatím nemá představu, jaké budou příjmy, které to pokryjí. V době bezprecedentního výpadku příjmů, kdy Praha vyhazuje kvůli úsporám zaměstnance, utratíme i s údržbou miliardu korun za nové přístřešky, ale netušíme, zda na to město vydělá prodejem reklamy. Původní záměr byl, že město najde nového koncesionáře z řad světových firem, který bude městu platit víc než dosud. Ale Piráti a spol. opět dokázali ze ziskového produktu udělat prodělečný a rozdíl zaplatí všichni Pražané.
Vůbec se nedivím, že radní a celá koalice už dvakrát toto téma zametli pod koberec, i když opozici slíbili téma mobiliáře projednat. Ale chápu to: co by asi tak říkali? Pamatujte si to slovo škoda, protože to je přesně to, co pod vedením primátora tato koalice Pražanům způsobila. A je to skoro miliarda korun.
Do července letošního roku provozovala městský mobiliář výměnou za možnost prodávat na něm reklamu firma JCDecaux, které se už předchozí vedení města rozhodlo neprodloužit smlouvu. Od července platí mezi městem a JCDecaux tzv. dohoda o exitu, podle níž se má vyměnit do dvou let 745 zastávek na pozemcích hlavního města. V listopadu mělo být vyměněno již prvních 100 zastávek, ale hlavní město Praha má zatím jen jeden funkční prototyp a na sériovou výrobu se čeká.
Rovněž dosud není uzavřena smlouva s dodavatelem skel, teprve se rozběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Po ukončení výměny zastávek mají nové prvky mobiliáře, jejichž design město vysoutěžilo již za primátorky Krnáčové, přejít do vlastnictví hlavního města, které je podle dnes zveřejněných informací hodlá převést na dopravní podnik. Ten by je měl udržovat a prodávat na nich reklamu. A to je zatím absolutně černá skříňka, do které vůbec nevidíme. Netušíme, kdo a za jakých podmínek se bude o zastávky starat a pronajímat na nich reklamu. Samozřejmě tento bod budeme za opozici na zastupitelstvu navrhovat i v prosinci.
✅ Pátek
V pátek jsem řešil problémy na Praze 11. Od posledního zastupitelstva jsem v intenzivním kontaktu s rodinou, které se dlouhodobě snažím pomoci řešit křivdu, kdy jim nebyl prodán byt v roce 2019, o jehož odkup požádali řádně v rámci tehdy platných pravidel. Jejich žádost se někde ne jejich vinou zatoulala a na tom se úřad dlouhou dobu točil. Poslední zastupitelstvo na můj návrh schválilo znovu obnovení procesu prodeje tohoto bytu, ale od té doby uběhla dlouhá doba. Více než měsíc a nic se neděje. Věc ani neprojednala Rada! A tak jsme pochopitelně nervózní z toho, jak to bude. Ve věci nekomunikuje ani úřad, ani starosta, dokonce se vzájemně na sebe vymlouvají. Občance odpověděl úřad, že odpověď dostanou od pana starosty, starosta zase občance napsal, že odpověď dostane od úřadu. Do dneška žádná odpověď na žádost o odkup nepřišla. Smutné, tak se do toho opět budu muset vložit na jednání dalšího zastupitelstva.
V pátek jsem taky komentoval pro Pražskou drbnu žalostný stav svozu odpadů a úklidu kolem kontejnerů! Celý článek najdete níže jako odkaz v komentářích.
A na závěr jedna vtipná aktualita z Jižňáku. ​​Věděli jste že místostarosta pro životní prostředí Jakub Lepš (TOP09), kterému opozice přezdívá amerikanista zahradníkem, vymyslel ekologický vánoční strom pro Prahu 11, který bude živý? To asi víte a zní to navíc opravdu super!
Jen pan Lepš jaksi nedomyslel, že velmi mladá dougleska neunese svítící řetězy a hezké trvalé vánoční ozdoby. Takže ji nechal ověsit papírovými ozdobami, které se patrně v dešti rozmočí a udělají kolem neekologický nepořádek. A ještě z toho budou smutná děcka z Mikulky, která ozdobičky vyráběla.
Nedávno se pan Lepš vyfotil jako parťák z dvojice Pat & Mat. Asi věděl proč.
Hezký a pokud možno veselý víkend přeji! Jo a můžete sdílet ať se pobaví i vaši přátelé. Precejen dokud naši radní tropí jen takovouto drobnou adventní škodu, můžeme se tomu zasmát a jít dál. Mohlo by být výrazně hůř.
A úplně na závěr chci připomenout pomoc s energiemi, kterou jsme pro vás spustili! Pokud jste dostali z důvodu ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy či jiného dodavatele energie nové zálohy od tzv. dodavatele poslední instance a nevíte si rady s nastalou situací?
Zavolejte na linku pomoci, kterou pro Vás zřídila městská část Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou, a. s. na čísle 733 736 179!
Režim plateb je potřeba dodavateli poslední instance co nejdříve ukončit a přejít pod standardní režim dodávek plynu a elektrické energie. Na uvedené lince Vám poradíme, jak na to.
Tím bychom byli, milí sousedé, opět na konci. Děkuji za přečtení a budu se těšit zase příště!