Milí sousedé,
ač bylo o víkendu už spíš podzimně, ještě jsme se ženou vychytali poslední chvíle sluníčka během našeho tradičního víkendového běhu. Když se tak rozhlédnu, řeknu vám, ta naše země je nádherná v úplně každém ročním období. Taky vám to tak přijde? Všude dobře, doma nejlíp! ❤️🇨🇿 A co jste o víkendu dělali vy?
✅ Pondělí
Upřímně přiznávám, ty návraty z dovolené jsou opravdu náročné. Kromě toho, že mě tu čekalo nekonečně smluv a knih k podpisu, tak jsme rovnou měli také velmi výživnou Radu. Začnu tím pozitivním. Podařilo se mi prosadit navýšení peněz pro Jihoměstskou majetkovou o 2,2 milionu Kč, které půjdou přímo na nákup techniky na zeleň. Musí to posvětit ještě Zastupitelstvo, ale to věřím, že bude jen formalita. Budeme tak v příštím roce moci sekat častěji a intenzivněji než letos. Stížnosti na přerostlou trávu a křoví bylo letos asi nejvíc, co jsem zatím zaznamenal, tak věřím, že to pomůže.
Ale tím to pozitivní víceméně končí. Rada mi už potřetí odmítla odsouhlasit vypsání tendru na pokračování rekonstrukce bývalého objektu ubytovny Sandra. To je za mě dost nešťastné. Domnívám se, že díky této pauze ve stavbě může Praze 11 vzniknout škoda a to z následujících důvodů:
👉 Zhotoviteli (firma Hochtief) dojdou objednané práce na 1. etapě (interiéry) zhruba na přelomu října a listopadu. Od této chvíle bude firma Hochtief městské čtvrti Praha 11 s největší pravděpodobností fakturovat náklady za konzervaci stavby (tzv. „standby“), protože až do dodělání 2. fáze, tedy primárně oken a izolací kolem oken, nemůže svou zakázku dokončit. Není možné dodělat podlahy, vymalovat a začistit pokoje a interiéry v místnostech, do kterých teče okny nebo kolem oken. Tyto náklady jsou vyčísleny v tuto chvíli firmou Hochtief zhruba na 800 tis Kč. Odkládáním vypsání tendru na 2. etapu může tedy být MČ způsobena přímá škoda zbytečného placení konzervace stavby minimálně v této výši. Upozorňuji, že samotný tendr na 2. etapu bude trvat 3 a více měsíců (kvůli lhůtám). Jinými slovy už teď nestíháme, aby práce na sebe plynule navázaly. Pokud by to RMČ schválila, když jsem to poprvé předložil, stihnout by se to dalo. Další odklad znamená patrně jen další vícenáklady.
👉 Odkládáním zprovoznění Sandry nám vznikají další zbytečné náklady na pronájem kanceláří Roztylská, kde je dočasně přestěhována část úřadu (primárně OSVZ).
👉 Odkládáním zprovoznění Sandry nám utíkají budoucí výnosy z pronájmu.
Situace je natolik vážná, že jsem se rozhodl tento tisk zařadit na jednání Zastupitelstva. Protože v Radě na to nemáme opakovaně shodu, budu chtít tuto věc projednat na Zastupitelstvu.
Dále si kolegové z Pirátské strany a spojeného klubu TOP09 a STAN prosadili v Radě schválení tzv. “Podpory projektu pro Arénu ledových sportů”. Jde o pro mě dosti kontroverzní dokument, ve kterém se MČ zavazuje k celé řadě závazků vůči PPF bance, která projekt má úvěrovat. Píše se v něm kupříkladu:
👉 “Podpora Podporovatele projektu Areál ledových sportů (dále jen “ALS”) je dlouhodobá a trvalá.”
👉 Podporovatel tímto zejména prohlašuje, že po celou dobu trvání Úvěrové smlouvy je připraven držet 50 % na hlasovacích právech akcionářů Klienta a nesnížit svůj výše uvedený podíl na Klientovi bez souhlasu Banky;
👉 Podporovatel tímto zejména prohlašuje, že po celou dobu trvání Úvěrové smlouvy je připraven vykonávat svá práva tak, aby Klient dostál veškerým svým závazkům dle Úvěrové smlouvy a uhradil veškeré své současné i budoucí finanční i jiné závazky vůči Bance řádně a včas.
Dokument obsahuje celou řadu dalších omezení. My z hnutí ANO se domníváme, že prohlasováním tohoto usnesení a dokumentu Radou mohlo dojít k porušení zákona, který jasně říká, že majetkové operace u takto vlastněné společnosti smí provádět pouze Zastupitelstvo. Pokud by nyní Zastupitelstvo například chtělo z projektu vystoupit a prodat svých 50% akcií, bude velmi diskutabilní, zda to vůbec může udělat, co tím poruší a jak se to bude řešit, protože toto prohlášení prakticky zavazuje MČ, že to Praha v budoucnu neudělá. Z těchto závažných důvodů jsem na Radě jmenovitě hlasoval PROTI, k čemuž se přidali i kolegové z ODS. V zápise z Rady je tak patrné, že toto prohlášení prošlo jen nejtěsnější většinou klubů Pirátů a TOP09STAN. V zápise jsem si navíc vymínil, že kolegy varuji před možnými majetko- a trestněprávními dopady jejich hlasování.
Zcela určitě budeme chtít, aby se tato věc projednala na orgánech městské části, jako je finanční a kontrolní výbor a pak také na Zastupitelstvu dne 2. září.
Tomuto tématu se na sociálních sítích velmi podrobně věnoval kolega Martin Sedeke, tedy nebudu to dál rozpitvávat.
Snad jen takový drobný bonmot nakonec. Aréna ledových sportů a její výstavba stála snad 2 roky a kolegové její výstavbu odstartovali tímto velmi zvláštním hlasováním právě v momentě, kdy se mě rozbíhá dlouho plánovaná akce na témže místě – tím je zateplení ZŠ Ke Kateřinkám, čímž způsobili velké logistické komplikace při zahájení stavby u školy a přípravě nového školního roku. Musel jsem tedy s mými kolegy řešit ještě kolizi stavebních firem na jednom staveništi.
A nakonec celé Radě nasadil korunu radní Jan Stárek za TOP09STAN, který na stůl na konec programu nečekaně zařadil bod, který se jmenoval “Schválení hosté na slavnostní otevření přístavby ZŠ Chodov”. Tato akce je dlouhodobě plánovaná na 31.8. před začátek školního roku. Nikdy v životě jsem nezažil, že by hosty u podobné akce schvalovala formálně rada.
Víte, proč na tom TOP09STAN trvala? Protože se domluvila spolu s Piráty, že dá o hostech hlasovat po jednotlivých jménech a prosadili si, že na ceremoniál není zvaný premiér této země! Chápete to? Pan premiér Andrej Babiš byl na akci od začátku zván z důvodu, že on osobně a jím založená Nadace Agrofert školu dlouhodobě podporuje, za řadu let na různé programy škole věnoval miliony korun. Byl také s panem ředitelem Hovorkou jeden z prvních hybatelů, kteří zajistili, že se přístavba vůbec začala připravovat a řešit. Pod jeho vládou také MČ Praha 11 pro školu zažádala o rekordní finanční prostředky z Operačních programů Ministerstva životního prostředí. Pan Babiš na škole také často volí. Prostě Starochodovská škola je jeho srdcová záležitost a měli bychom na to být hrdí! V neposlední řadě je taková událost skvělá příležitost pro neformální diskusi s předsedou vlády i o dalších problémech, které Prahu 11 trápí – například dofinancování Sandry. Přijde mi to vrchol trapnosti a politikaření, že zástupci stran Pirátů a TOP09STAN se jen kvůli volební kampani snaží znemožnit účast premiéra na slavnostním otevření. Trapné obzvlášť proto, že právě on tuto školu dlouhodobě podporuje a to miliony korun. Kolik věnovali škole ze svého kolegové z TOP09STAN a Pirátů?
Jediné drobné plus, které je na druhou stranu třeba říct, směřuje ke kolegovi Martinu Duškovi, radnímu pro dopravu za Piráty, který hlasoval i pro účast pana premiéra z důvodu, že pochopil o jakou trapnost ze strany TOP09STAN jde a nechtěl způsobit Praze 11 ostudu.👍
Nakonec jsme schválili program Zastupitelstva na 2.9., které bude dost objemné. Určitě se na něj dívejte, budeme diskutovat Ledovu arénu, já budu chtít projednat i Sandru a velká diskuse bude jistě i k Jihoměstské majetkové.
✅ Úterý
V úterý jsme měli výbor pro územní rozvoj na hl.m.Praze. Prahy 11 se tam týkalo několik podnětů. Jednu velkou změnu na Chodovci týkající se výstavby marketu Globus a bytových domů kolem jsme zatím odložili. Chtěli bychom nejdřív vidět nějakou studii, jak to bude objemné a jak to bude vypadat. Tedy zatím neschváleno.
Také jsme vyřadili tisk týkající se zvětšení plánovaných rodinných domů u ulice Exnárova. Po změně by mohly mít až 3 patra a to se mi nelíbí.
Zajímavá diskuse byla k bodu, jak je v souladu chystaný Metropolitní plán s novým stavebním zákonem, který nedávno schválila sněmovna. Dozvěděli jsme se zajímavou informaci, že se teď čeká na volby a po volbách se bude pokračovat v Metroplánu podle toho, zda nová vláda zachová nový stavební zákon nebo jestli ho zruší. Nevím, zda se tomu mám smát nebo z toho mám plakat, ale je to realita dnešního řízení Prahy pod primátorem Zdeňkem Hřibem.
Odpoledne jsem pak měl schůzky s občany, které jsem nestihl v době mé dovolené. Řešili jsme třeba záměr projektu Lázní u Hostivařské přehrady nebo Arénu ledových sportů, či Hamrsport. Tyhle věci vás poslední dobou hodně zajímají.
✅ Středa
Ve středu jsem si musel nechat na Fyzioklinice na Praze 11 trošku opravit záda a pak jsem dle doporučení paní fyzioterapeutky zůstal většinu dne v klidu a teple a vyřizoval poštu a úkoly, co se nakupily z rady a doby, kdy jsem byl na dovolené.
Ve středu také Kulturní centrum Zahrada oslavilo 20 let existence! 👍 Tolik totiž letos uplynulo od přestavby objektu bývalých jeslí. Bohužel budova v posledních letech dosti zchátrala, teče do ní střechou. Má špatná okna. Se svými lidmi jsem připravoval generální rekonstrukci, avšak kolegové z klubu TOP09STAN, kteří mají v gesci kulturu, mi investiční akci odebrali. Prý si ji zrealizují sami. Zakázku rozdělili na několik menších s tím, že letos udělají alespoň střechu. Na opakované otázky, kdy konečně bude střecha opravená (soutěž byla ukončena začátkem léta), nedostávám odpovědi. To jen, abyste věděli, jak fungují investiční akce pod jinými kolegy v radě, když mi natruc akci odeberou.
Třeba se kolegové rozhodnou po neúspěšném roce mi zakázku zas vrátit. Kdyby mi to neodebrali, mohli jsme slavit narozeniny opravou střechy a oken. Moje zakázky totiž běží podle plánu. Letos realizuji všechny akce, které jsem si vytyčil jako klíčové. Běží rekonstrukce výdejny stravy v ZŠ Mikulova, běží rekonstrukce WC tamtéž, běží zateplení ZŠ Ke Kateřinkám i navzdory tomu, že v průběhu zadávacího řízení se zvedly ceny polystyrénu o 200%!!! Také to se mi podařilo vyřešit. To jen k tomu, až zase někde (u TOP09STAN) budete číst nesmysly o tom, jak neumím řídit svou gesci. Nedaří se mi posouvat jen to, co mi kolegové buďto odebrali silou z mého podpisového řádu, nebo to, do čeho mi hází vidle (třeba Sandra).
✅ Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme měli jednání s investory ohledně záměru Hamr Sport na Hájích. Investora jsem informoval o tom, že není možné už dále otálet a nedělat nic. Buďto se musíme urychleně domluvit na tom, že sportovní areál postaví s respektováním všech připomínek a námitek občanů, které v průběhu let padly na setkáních a našich poradních útvarech, NEBO, že je třeba se domluvit o ukončení spolupráce a uvolnění pozemku. Investor projevil vůli ihned obnovit jednání o stavbě, takže budou následovat další jednání už na úrovni primárně kolegy Sedekeho za územní rozvoj a úředníků z územního rozvoje, kteří musí zkontrolovat, zda skutečně investor vypořádal všechny připomínky, které od nás dostal. O dalším postupu vás budu určitě informovat, protože vím, že tento projekt vás velmi zajímá. V mezičase jsem také bytovým domům z okolí a jejich zástupcům zaslal právní stanovisko k tomuto projektu a co by obnášelo s investorem spolupráci rozvázat. Splnil jsem tak slib a závazek, který jsem všem dal na posledním veřejném setkání.
Večer jsem pak měl jednání se zástupci opozičního klubu Hnutí pro Prahu 11 ve věci rekonstrukce ubytovny Sandra, kterou dlouhodobě kolegové z Rady nerozhodují a budu ji muset předložit na Zastupitelstvo. Jelikož klub Hnutí pro Prahu 11 je nejsilnější politickou silou na Praze 11, nemohu je opomenout. Snažil jsem se kolegům komplexně vysvětlit problém a předat podklady tak, aby ho mohli diskutovat na svém klubu a přijít s případným návrhem řešení za jejich klub. Po letech vleklých a často podle mě zbytečných politických bojů musím zhodnotit toto jednání jako velmi konstruktivní.
Ve čtvrtek se taky opravdu vyznamenal primátor Zdeněk Hřib, nebo spíš jeho PR poradci, jako je pan Štěrba a spol, protože se mi nechce ani věřit, že by snad něčeho takového byl schopný sám primátor. Zneužil neštěstí pádu Trojské lávky k nechutné demagogicko-populistické kampani na svých sociálních sítích. O tom, že tentokrát skutečně přestřelil, se přesvědčil ve stovkách komentářů přímo u něj na sítích, kde i jeho věrní a dokonce i někteří členové Pirátské strany psali, že takovouhle kampaň snad nemůže myslet vážně. Kdy už pan primátor ty svoje slavné poradce placené z peněz daňových poplatníků vymění nebo vyhodí? Příspěvek komentuji více v samostatném článku, na než vám dávám dolu do komentářů odkaz.
✅ Pátek
V pátek jsem měl několik jednání na magistrátu. A pak jsem vyřizoval vaše dotazy a podněty. Moc mě potěšil třeba dopis od jedné sousedky, která mi velmi barvitě popsala celý průběh bourání lávky, který pozorovala z okna. Taky jsme řešili s jednou sousedkou, kde se může dostat k výtisku novin Metro, které primátor Zdeněk Hřib za Piráty zakázal rozdávat v Metru- Prý z důvodu, že noviny patří do holdingu Agrofert, kterého se premiér Babiš zbavil dle zákona, který sám napsali zástupci parlamentní opozice. Chápete to? Takže v této zemi se už nesmí rozdávat zdarma v metru noviny, které se jmenují Metro, protože Pirátům se nelíbí. Proto prosím sdílejte všechny tyto šílené informace o Pirátech, než to zakážou! V týdnu vám zas přinesu celou řadu informací o jejich “hrůzovládě” na pražském magistrátu!
Jinak mě moc mě baví číst vaše příběhy a životní události z Jižního Města. Prosím, neváhejte a dále mi je posílejte. Slibuji, že si je všechny přečtu a na všechny odpovím. Tímto vám děkuji za přečtení dalšího dlouhého reportu a budu se těšit na příště!