Milí sousedé,
dnes vás zdravím ze 17. patra bývalé ubytovny Sandra, kde vrcholí první část rekonstrukce. Natočil jsem pro vás přímo ze stavby krátkou reportáž, kterou vydám ale až zítra. Tak si ji nezapomeňte pustit! Uplynulý týden byl opravdu plný událostí, tak pojďme na to.

Pondělí

Na poradě vedení jsem s kolegy znovu řešil parkování u Sandry, které je nutné zajistit po jejím zprovoznění do doby, než postavíme nový parkovací dům. K návrhu, který jsem připravil, měli kolegové ještě několik výhrad a uložili mi další jednání s partnery, se kterými to chceme zajistit. Máme zatím čas. Sandra nebude hotová dřív než za rok, takže vás budu ještě informovat.

Taky jsem projednal dopis, který jsem dostal od zástupců společenství vlastníků a bytových družstev z okolí plánovaného místa výstavby sportoviště Hamr sport. Ty zajímá, jak to nyní vypadá s přípravou a projednáváním této akce a také to, jaké jsou možnosti, kdyby se městská část rozhodla od projektu ustoupit. S kolegy jsme se domluvili, že si k tomu objednáme právní rozbor a vstoupíme znovu do jednání s firmou Hamrsport o dalším postupu. V minulých měsících se povedlo kolegovi radnímu pro sport Janu Stárkovi vyjednat s Hamrem alespoň na části jejich doposud nevyužívaných pozemcích postavení lacrossového hřiště. Občanům z lokality jsem odepsal, že do konce června bych pro ně měl mít požadované informace.

Taky jsme projednali a schválili vybavovací předměty do koupelen na Sandře. Jde o sprchy, baterie a další vybavení, které se bude nyní instalovat.

Poslední, co bych zmínil, je bod týkající se informačních a tématických značení na Jižní Městě II – obnova tabulí na fasádách domů a dalších místech. Ty jsou po 40 letech od výstavby často zničené nebo nečitelné. Konečně jsme se s kolegy shodli na postupu, jak jejich postupnou obnovu provedeme.

Odpoledne jsme měli ještě miniradu kvůli závěrečnému účtu. Přidal jsem na program ještě dvě rozpočtové opatření. Jedno se týkalo mnoho let plánované rekonstrukce výdejny jídla na ZŠ Mikulova a druhé opravy zhruba 200 kamer v našem systému multifunkčního dohledového centra, které potřebují různou úroveň servisu nebo oprav, aby mohly naplno sloužit. Oboje bylo z jednání rady tento týden staženo na žádost koaličních partnerů, aby si to mohli ještě projednat v klubech. Věřím, že to projde za týden, abychom s tolik potřebnými a dlouho plánovanými opravami mohli začít.

K večeru jsme měli ještě zastupitelský klub na hl.m.Praze, kde jsme řešili primárně přípravu na čtvrteční Zastupitelstvo. Také se nám přišel osobně představit ředitel muzea XX. století a odprezentovat jeho dosavadní činnost.

Úterý

V úterý jsem měl celé dopoledne poradu s mými odbory a jihoměstskou majetkovou na problematické projekty. Máme zase menší skluz v plánovaných opravách ve školských objektech. Štve mě to, protože když je nestihneme přes letní prázdniny, tak se už pak nedají realizovat. Kovid, karantény, nemoci a podstav stále rozhazuje stanovené termíny a, i když všichni makají naplno, nestíhá se vše včas. Nastavili jsme tedy nové priority a harmonogram tak, abychom toho maximum v létě mohli zvládnout.

Večer jsme pak měli krajské předsednictvo hnutí ANO, kde jsme diskutovali a připravili pražskou kandidátku do sněmovny pro letošní volby, aby ji mohl schválit ve středu celopražský sněm.

Středa

Ráno jsem vám jako každý týden sepsal aktuální komentář k bytové politice v Praze. Tentokrát se to týkalo v pondělí schváleného manuálu standardů pro výstavbu obecních bytů.


Vedení Prahy s tím učinilo další krok k rozvoji městského nájemního bydlení🏠. Jaké výsledky od něj můžeme čekat?

👉Manuál nazvaný Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hlavního města Prahy, který vznikl ve spolupráci Pražské developerské společnosti a Institutu pro plánování a rozvoj, stanovuje obecné podmínky pro městskou nájemní výstavbu. Tedy způsob, jak budou projekty na stavbu obecních bytů připravovány, jak bude vypadat jejich financování, jaká bude skladba bytů nebo jejich dispoziční řešení.

👉Jasně daný jednotný postup má jistě potenciál stavbu obecních bytů urychlit. Je nicméně pravděpodobné, že žádnou změnu nepřinese. Podle nedávno přijaté strategie rozvoje bydlení v Praze se totiž i nadále počítá s výstavbou pouhých 500 městských nájemních bytů za rok. Aby se efekt přijatého manuálu mohl skutečně projevit, bylo by třeba tento počet alespoň zněkolikanásobit.

A co vy
Považujete tempo obecní výstavby bytů za dostatečnéNebo si stejně jako já myslíte, že bychom měli pořádně šlápnout na plyn
Napište mi své názory👇👇👇do komentářů pod příspěvek.

Dopoledne jsme měli koaliční jednání. Znovu jsem kolegům připomněl, že během léta chci odejít z pozice předsedy představenstva Jihoměstské majetkové, a.s. a firmu transformovat z “krizového stavu” na běžný chod. Mým cílem je odpolitizovat vedení společnosti, v představenstvu by nově neměl sedět žádný zastupitel. Politiky bych rád viděl jen v dozorčí radě, která by dělala propojení mezi vedením městské části a výkonnou složkou firmy, ale už by se nepodíleli na jejím řízení. Shodli jsme se na obecných principech a kolegové mi uložili, abych zpracoval konkrétní návrh řešení.

Odpoledne jsem se zúčastnil Smart komise na hl.m.Praze, kde jsme diskutovali celou řadu projektů, které aktuálně Praha připravuje.

Večer pak byl celopražský sněm hnutí ANO, kde jsme schvalovali kandidátní listinu do poslanecké sněmovny. Jsem rád, že jsme jako lídra zvolili Patrik Nacher. Patrik je můj dlouholetý politický kamarád a v lecčem i vzor, také proto jsem ho na sněmu výrazně podpořil proti některým jeho kritikům. Je neskutečně pracovitý a s Prahou to myslel vždy dobře. Těším se, že mu budu moct naplno pomoct v kampani ze své pozice. Ale vůbec mu to nezávidím. Čeká nás patrně velmi odporná politická kampaň plná špíny, pomluv a intrik. Držím mu palce, ať to přežije hlavně ve zdraví!

Čtvrtek

Celý čtvrtek a vlastně až do ranních pátečních hodin jsme měli svátek demokracie na hl.m. Praze, tedy Zastupitelstvo. Bylo to výživných 18 hodin v kuse. Nebudu tu popisovat úplně vše, protože by to vydalo na několik reportů. Do komentářů vám dávám odkaz na video, ve kterém shrnuji to nejpodstatnější a také odkazy na články, které jsem k jednotlivým bodům sepsal.

A co bylo nejpodstatnější?

Do programu jsem navrhoval 3 body, jak už to tak bývá, koalice mi neschválila ani jeden.

První se týkal pochybného výběrového řízení v domově seniorů v Ďáblicích. Dne 17. května 2021 byl zaměstnanci Domova pro seniory Ďáblice rozeslán členům Rady hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) dopis, který upozorňuje na předem dohodnutá výběrová řízení na posty ředitelů vybraných domovů pro seniory.

V tuto chvíli se jedná konkrétně o Domov pro seniory Ďáblice, který nyní dočasně řídí pověřená paní Bc. Jana Šimečíková. V dopise je upozorňováno na skutečnost, že novým ředitelem se má stát pan Alfréd Richter či paní Terezie Hradilová. Rovněž je podrobně rozebírán podezřelý způsob dodávek ochranných pomůcek panem Aaronem Gunsbergerem, přičemž dle dopisu se jedná o přímé propojení s paní radní M. Johnovou.
V dopise je dále zmíněn postup paní radní M. Johnové, která údajně instruuje další členy komise, aby nekomplikovali její předem stanovený výběr a řídili se při hlasování tím, co bylo předem dohodnuto. Takové jednání je naprosto nepřípustné, a proto je zapotřebí, aby celá záležitost byla prošetřena.

V dalším bodě jsem chtěl vysvětlit doposud nevysvětlené otázky spojené s přebarvováním vozů Pražské integrované dopravy.

Rada hl. města Prahy (dále jen „RHMP“) schválila dne 3. srpna 2020 zásadní vzhledovou proměnu Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“). Tento záměr na vytvoření nové vizuální identity systému veřejné dopravy (PID) byl zahájen usnesením č. 1351 ze dne 24. června 2019.

Následně Regionální organizátor pražské integrované dopravy (dále jen „ROPID“) v souladu s tímto usnesením vyhlásil neveřejnou soutěž, které se celkem zúčastnilo 5 předem oslovených designérských studií. Tato soutěž byla ukončena na podzim roku 2019. Soutěžní porota byla v celkovém poměru 4:5 složená ze závislých a nezávislých členů, jejichž jména jsou snadno dohledatelná na webových stránkách PIDu.

Je však zapotřebí zmínit fakt, že až na výjimku průmyslové designérky Anny Marešové, převažují v porotě grafičtí designéři, kteří se často znají z předchozích společných působišť, dále političtí reprezentanti a vedoucí pracovníci dotčených organizátorů hromadné dopravy. Zarážející je však fakt, že jako závislý náhradník se soutěže ještě zúčastnil pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha sobě), ten však na seznamu zveřejněném na webových stránkách PIDu zcela chybí.

Vítěze RHMP schválila v srpnu 2020 se slovy, že město chce, aby PID měla jednotný design. Gesčně příslušný náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr k tomuto tématu mj. řekl, že se nová vizuální podoba PIDu bude objevovat postupně, v závislosti na přirozené obnově vozového parku, tempem cca sto autobusů za rok, tedy samotná obměna by měla trvat cca 10 let.

V souvislosti s tímto krokem vznikla i petice, která nesouhlasí s novou vizuální identitou PID, kterou podepsalo ke dni 9. listopadu 2020 celkem 1.326 občanů. Tuto petici lze nalézt na webových stránkách https://www.pid-neprebarvovat.cz/.

Před několika dny se náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr chlubil novým designem na první tramvaji, otázkou však zůstává, zda je čím se chlubit. Jen grafický manuál pro nový jednotný design vyšel na 2 mil. Kč, a to nemluvě o dalších nákladech s tím vším spojených. Rovněž je třeba obzvláště zohlednit situaci, ve které se nyní nejen Praha, ale celá republika nachází. Je skutečně nyní vhodné uskutečňovat takto finančně náročnou akci? Navíc je třeba zohlednit fakt, že stále nejsou dořešena autorská práva na design stávající.

Dále je třeba zodpovědět naprosto klíčové otázky, např. zda je pravda, že některé stroje se již při generálních opravách dnes nelakují a tím pádem se budou muset lakovat „extra“, čímž vzniknou další náklady. Další dotaz, který souvisí s náklady je, zda svislé pruhy jsou při lakování dražší než horizontální, a to z důvodu nutnosti lepšího spásování jednotlivých dílů.

V neposlední řadě: splňuje tento nový návrh jednotného designu PID provozní a bezpečnostní normy pro drážní vozidla a pro vozidla veřejné dopravy? Je zapotřebí, aby veškeré otázky byly zodpovězeny, a to předtím, než se skutečně začne se zaváděním jednotného designu PID ve větším měřítku.

Ani to mi koalice neschválila. Za to na program jednání zařadili úplně nesmyslný bod, kde chtěli řešit byt bývalého ministra zdravotnictví Arenbergera, který privatizoval na Praze 1. Největší pikantnost na tom bylo to, že tento bod požadoval zařadil Pavel Čižinský, bývalý starosta Prahy 1 odvolaný pro neschopnost, který navíc tuto privatizaci sám podepsal. Že by se bál sám nějakého trestního stíhání a chtěl ten problém překroutit? Těžko říct.

Kromě toho jsme řešili spoustu dalších bodů od Izraelské vlajky až po klimatický plán. Opravdu vás tím nebudu dál zatěžovat, pokud by vás to zajímalo podrobě – v komentářích pod článkem najdete celou řadu článků, které jsem během Zastupitelstva publikoval a poslal do novin.

Snad jediné co bych ještě vypíchl je tzv. Hřibův paradox u novely stavebního zákona. Zdeněk Hřib – primátor Prahy totiz problematice vůbec nerozumí. Jediné, co umí, je urážet paní ministryni Dostálovou. A protože tomu nerozumí do debat chodí zásadně jen se svým “on-line” tabletem do kterého mu jeho 76 poradců placených z erárních peněz posílá co má říkat. A protože mu každý poradce radí něco jiného, ve finále ze sebe dělá hlupáka, který jen plácá jednu blbost za druhou. No posuďte sami tento sled faktů:

👉 V únoru primátor hlasoval na svazu měst a obcí pro zastavení prací na novém stavebním zákoně, přestože moc dobře víte, že to bude znamenat nestihnutí Metropolitního plánu. V té době přitom jeho náměstek měl uzavřenou dohodu s MMR, že velká města podpoří čistou státní stavební správu a MMR za to podpoří územní plánování v samostatné působnosti
👉 Mezitím najmul primátor a jeho náměstek Hlaváček pana doktora Korbela, aby napsal pozměňovací návrh pro přenesení územního plánování do samostatné působnosti.
👉 Napsali návrh v takové kvalitě, že ho odmítli všechny resorty, legislativní rada vlády a kde jaká asociace. Předpokládám, že jsme za tento návrh panu Korbelovi a jeho advokátní kanceláři štědře zaplatili. Tento návrh nechal primátor načíst ve sněmovně.
👉 Potom ale na předsednictvu svazu měst a obcí hlasoval PROTI tomuto návrhu, který je vlastně Jeho a hrál si na čestného předsedu svazu a bojoval za malé obce.

Pane primátore mě to hlava nebere. Takže jako primátor Prahy si nechal napsat návrh, který podpoří velká města, ale jako čestný předseda SMOČRU ho odmítl na klíčovém hlasování, na které čekalo jak MMR tak mnoho poslanců, aby hlasovalo ve třetím čtení podle něj?

Jako jsem tady jediný, kterému to přijde úplně zvrácené? My jako Praha ročně platíme SMOČRU členský příspěvek přes dva miliony, aby hájil naše zájmy a vy tam místo toho hájíte zájmy malých obcí? Což o to, to by mě až tak nevadilo, protože ten Váš návrh byl tak špatně napsaný, ale že Praha najme advokátní kancelář, aby napsala pozměňovací návrh a primátor ho pak na svazu potopí?

Proto jsem se pana primátora zeptal Na znění pozměňovacího návrhu na přenesení územního plánování do samostatné působnosti spolupracoval pan doktor Korbel z AK Havel & Partners. Mimochodem z té Advokátní kanceláře, kterou během hlasování o novém stavebním zákoně velmi zpochybňoval pan poslanec Jan Čižinský.

Zeptal jsem se tedy, kdo na Praze tuto advokátní kancelář v této věci platí (magistrát, IPR??), jaké všechny legislativní práce ve věci stavebního práva tato AK dělá, kolik hodin si za to už vykázala a kolik jsme jí vyplatili.
Samozřejmě mi na to NIKDO neodpověděl. Dotazy tedy pošlu písemně dle zákona o přístupu k informacím a budu vás informovat, co mi pan primátor odpoví.

Pátek

I když jsem šel spát až po 4. hodině ráno, už brzy ráno jsem měl v centru poradu s naší právní kanceláří na jeden složitý majetkový případ. Pak jsem měl několik schůzek s občany a taky jsem vyřizoval vaše podněty a stížnosti. A nebylo toho málo. Černá skládka, vraky, rozbitá stříška altánku, vyplavené bláto po deštích na chodnících atd atd.

Jak vidíte, bylo toho skutečně požehnaně. Naštěstí už je týden za námi. V příštím toho bude určitě zase spoustu, tak budu rád, když mě budete i nadále sledovat. Budu vás o všem informovat. Mějte se dobře a díky!