Milí sousedé,
ten čas opravdu letí. Dnes je už poslední květnový den! S přítelkyní trávíme víkend v Jeseníkách. Přikládám fotku a posílám pozdrav ze Šeráku. Dáváme si místní borůvkový likér ve slušných 1351 metrech nad mořem. Je sice trochu chladně, ale příroda je tu opravdu nádherná. Pokud můžu doporučit, určitě neváhejte a někdy navštivte Jeseníky také. Čechy jsou celkově krásné a myslím, že vůbec nevadí, když budeme letos cestovat hlavně po naší malé ale nádherné zemi.

Je to skutečně skvělý pocit se zase po tolika týdnech pohybovat venku bez roušek a moci si zajít na pivko a dobré jídlo do restaurace. Doufám, že si to také tak užíváte jako já. Byli jste se po skončení omezení podívat někde v přírodě nebo na výletě?

Minulý týden byl pro mě pracovně o něco klidnější než ten předchozí, takže dnes budu stručnější. Mým kritikům, kteří mi neustále píší, že reporty jsou moc dlouhé, dnes vyjdu vstříc a třeba ho dočtou i oni.

V pondělí jsme na poradě vedení odsouhlasili na návrh škol a školek nákup štítů pro učitele a učitelky.Dále jsme se zabývali podnětem ze zastupitelstva a finančního výboru, kde se hodně řešila plánovaná investice zateplení budovy ZŠ Ke Kateřinkám. Odhad finanční náročnosti celé akce je určitě přes 30 milionů, avšak od magistrátu jsme dostali dotaci jen ve výši 14 milionů. Zadal jsem tedy projektantům úkol prověřit, zda by bylo možné akci etapizovat tak, že bychom například letos udělali jen část budovy a další etapu bychom přesunuli na příští rok. Je totiž nereálné, abychom v současné chvíli, kdy už je evidentní, že nám bude chybět obrovské množství peněz v důsledku koronavirové krize, sehnali další prostředky na realizaci celé akce.

Taky jsem připravil tisk a opatření proti Legionele ve školách. Legionella se běžně vyskytuje ve vodním prostředí a nejvíce se jí daří v teplých a na vlhkých místech. Zavřená potrubí u odstavených škol a školek je skvělé prostředí pro množení této zákeřné bakterie. V některých školách s ní byly v minulosti potíže i bez zastavení provozu, takže jsem to nechtěl podcenit.

Taky jsme odsouhlasili zadání pro vypracování soutěže na přestavbu bývalé kotelny v ulici Anežky Malé. U hotelu Kupa, vedle restaurace Stodola. Chceme z ní udělat takové menší druhé kulturní centrum jako je KC Zahrada na Jižním Městě II. Na starším Jižním Městě I takové zařízení úplně chybí. Cílem je mít do voleb připravený projekt, abychom do tří, pěti let mohli mít nové kulturní centrum v provozu.

Taky jsme odsouhlasili předběžný program pro Dny Prahy 11. Vzhledem k tomu, kolik se zrušilo kulturních akcí kvůli koronaviru, bychom je opravdu neradi omezovali. Počítáme tedy se stejným rozsahem a rozpočtem jako v loňském roce.

Odpoledne jsem měl pravidelnou poradu na Jihoměstské majetkové. Řešili jsme zase primárně výpadek příjmů v důsledku koronaviru. Mnoho nájemců neplatí včas nájemné a naší společnosti to působí nemalé finanční potíže. Také se v návaznosti na koronavirus zvýšila fluktuace a vystěhovávání nájemců z objektu Zahrady Opatov, které městská část pronajímá Jihoměstské za opravdu vysoké nájemné. Bohužel se kvůli koronaviru musíme opět vrátit ke krizovému řízení, o kterém jsem si myslel, že už ho máme definitivně za sebou.

V úterý jsme měli velkou poradu na téma oběhu dokumentů. Ač se s panem starostou snažíme celý rok zrychlit oběh dokumentů, snížit byrokratickou zátěž a v konečném důsledku tak zrychlit proplácení faktur a závazků, stále se to nedaří. V dubnu jsme jako Rada vydali rozhodnutí, že faktury budeme proplácet dříve, než mají splatnost, abychom podpořili ekonomiku a podnikatele a šli příkladem. Bohužel se nestalo vůbec nic a mnoho faktur platíme stále na hranici splatnosti nebo dokonce po splatnosti. Problém je v mnohonásobné kontrole a podpisových kolečkách, kterými každá faktura musí projít. Kupříkladu i faktura za vyměněnou vodní baterii z toalet základní školy ve výši několika tisíc korun musí fyzicky nasbírat 10-15 podpisů, než je finálně proplacena.

Jelikož tu dnes faktury a dokumenty kolují fyzicky a sbírají skutečné fyzické podpisy, snadno se stane, že daná faktura někde zapadne. Rád bych ještě letos změnil systém na elektronický. Tedy tak, aby každý hned viděl “u koho faktura leží”, jak dlouho tam je a proč. Cílem je výrazně snížit čas potřebný k proplacení faktur. Na poradě jsme společně s IT a ekonomickým odborem vymysleli právě takový systém, který chceme od 1.7.2020 začít testovat.

Ve středu jsme měli zase celé dopoledne koaliční jednání. Jak jste možná zaznamenali, vyvolali jsme tzv. dohodovací řízení. Chceme s koaličními partnery řešit tři hlavní okruhy.

👉 Úpravu koaliční smlouvy reagující na to, že zastupitelský klub Pirátů v průběhu času ztratil dva své zastupitele. Původní rozložení koalice, ze kterého vyplýval počet radních, kdo zastává post starosty atp., vyplýval z výsledku voleb, kdy Piráti měli mít 9 zastupitelů, hnutí ANO 7 zastupitelů, TOPSTAN 6 a ODS 5. V průběhu času se Piráti na Praze 11 rozhádali a zůstalo jich v tuto chvíli 7, tím pádem mají stejný počet jako my. Přitom mají o 1 radního navíc a také post starosty. Nechceme koalici rozbít, jen chceme, abychom situaci adekvátním způsobem vyřešili tak, abychom pak už mohli v klidu dovládnout do konce volebního období a nemuseli se neustále dohadovat.

👉 Dále chceme řešit neúnosné protahování schvalování některých tisků předkládaných do Rady mnou nebo kolegou Petrem Jiravou. Jako příklad mohu uvést například materiál týkající se družstevního bydlení, jehož projednání kolegové bez konkrétních důvodů zdržují téměř 3 měsíce.

👉 Moji kolegové by taky rádi otevřeli otázku problematických poradenských smluv, zda-li je skutečně nutné je i v době krize stále zachovávat. Zde se s nimi úplně neshoduji, protože si myslím, že když se využijí opravdu smysluplně, může takové poradenství výrazně urychlit a zefektivnit činnost jednotlivých radních a jejich sekretariátů. Nicméně bavit se o tom v dohodovacím řízení chceme, třeba výsledkem bude alespoň menší úspora v podobě snížení rozpočtu na tyto smlouvy.

Do komentářů vám dávám odkaz na naši tiskovou zprávu, která se vyvolání dohodovacího řízení týká. Já se jej účastnit nebudu, za nás jsme jako vyjednavače zvolili Petra Jiravu a Honzu Říčaře, kteří mají dostatek zkušeností a hlavně čas se vyjednávání věnovat. Já se potřebuji věnovat investicím a nápravě škod po koronaviru u našich podnikatelů.

Odpoledne jsme pak měli už několikáté jednání přípravné pracovní skupiny pro umístění Muzea paměti 20. století. Abyste si nemysleli, že koalici na magistrátu jen kritizuji, tak zde je příklad konstruktivní spolupráce, kde jsem podpořil paní radní Hana Kordová Marvanová. Hlasoval jsem pro provizorní a okamžité umístění expozici do Domu pážat. Díky tomu bude možné muzeum zprovoznit ještě v tomto volebním období. Oceňuji konstruktivní přístup paní radní, která se vytrvale mnoho měsíců snažila vyjednat shodu napříč politickým spektrem. Takto by měla dle mého názoru probíhat seriózní politická debata na hl.městě 👍. Ne jako to dělá primátor Zdeněk Hřib – primátor Prahy. Ten si arogantně a na sílu tlačí to, co se mu zrovna hodí a s opozicí nic nekonzultuje. Tak třeba se chytne za nos a vezme si z paní radní Marvanové příklad.

Ve čtvrtek jsme pak panu primátorovi předali žádost o svolání mimořádného Zastupitelstva hl. m. Prahy. Nepřestává mě totiž udivovat arogance moci, kterou předvádí pirátská koalice na Magistrátu hl. města Prahy, a to nejen při běžných jednáních Zastupitelstva, nýbrž i nerespektování demokraticky přijatých usnesení. Přičemž druhé uvedené považuji za velmi závažné provinění. To, že se jednání Zastupitelstva konají až do brzkých hodin ranních, to už jsme si zvykli, byť nám to přijde skutečně nevhodné, neboť řada občanů je tak nucena strávit na jednání Zastupitelstva nejen celý den, ale mnohdy dokonce i celou noc, a to jen proto, aby se mohli demokraticky vyjádřit k záležitostem, které se jich přímo či nepřímo dotýkají a na kterých jim záleží. Skutečně bychom neměli potlačovat občanské aktivity, zájmy a iniciativy.

Co nám však v tuto chvíli přijde zcela neuvěřitelné je, že tato pirátská koalice nerespektuje demokraticky přijatá usnesení Zastupitelstva. Pravdou je, že s pirátskou koalicí máme za sebou již ledacos, od falšování zápisu z jednání Rady hlavního města Prahy přes “zázračné” ztráty záznamů z jednání Rady hl. m. Prahy, aniž by existoval zápis nebo odmítnutí podpisu zápisu z jednání Rady, a to přímo samotným primátorem Zdeněk Hřib – primátor Prahy, avšak to je opět kapitola sama o sobě. V současné době je však řeč zejména o NERESPEKTOVÁNÍ demokraticky přijatého usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy ohledně Smetanova nábřeží. Tento fakt považuji za zcela neakceptovatelný, a proto jsme se v rámci opozice domluvili na požadavku o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva, přičemž bod ohledně Smetanova nábřeží požadujeme zařadit na program jednání jako první.

Pak jsem ještě s kolegy dokončoval tisky na pondělní poradu vedení a radu. Zas jich předkládám desítky, skoro polovina materiálů bude mých. Musím říct, že moje odbory a úředníci fakt pracují, jak můžou. Rozhodně nejvíce z celého úřadu. Patří jim obrovská pochvala za permanentní nasazení.

Pátek jsem se celé dopoledne věnoval odpovědím na vaše dotazy, zprávy a e-maily. S jedním z vás jsem už opakovaně řešil velké kaluže na starém Chodově. Často takový oprava propadlé komunikace a děr vypadá na první pohled snadno, bohužel realita je jiná. Většinou nám ty silnice a chodníky nepatří, spravuje je magistrát a pro něj TSK nebo jiná organizace a domoci se opravy je někdy fakt nelehký úkol. Svolal jsem si tedy k této věci poradu osobně na TSK, kam vezmeme všechny aktuální podněty za rok 2019 a 2020 na opravy silnic a chodníků a budeme chtít po Praze závazný termín, kdy dojde k opravám.

Odpoledne jsme pak s kolegy řešili uzávěrku dalšího čísla našich novin “Jižní Město ŽIJE” (www.jiznimestozije.cz). V tuto dobu je už na rotačkách v tiskárně a v příštím týdnu by se mělo dostat do vašich schránek. Informujeme v něm všechny občany Prahy 11 o tom, na čem v hnutí ANO na Jižňáku pracujeme. Dozvíte se, co jsme pro vás udělali během koronavirové epidemie a nebude chybět ani křížovka o hodnotné ceny. Máte se na co těšit, tohle číslo se nám myslím opravdu povedlo. V příštím týdnu vám jej nabídneme i on-line, kdyby vám náhodou nepřišlo. Do našich novin se snažíme dostat všechno to, co se nevejde do radničního měsíčníku Klíče. Děláme toho prostě víc než se vejde do Klíče a myslíme si, že je potřeba vám o tom říct

A to je za minulý týden asi vše podstatné, slíbil jsem na začátku, že dnes budu stručnější a to se mi myslím se třemi stránkami textu povedlo.

Přeji krásný zbytek neděle a ať zítra vstáváte do dalšího týdne pravou nohou a hlavně ať jste zdraví!!!