Milí sousedé,
dnes vás zdravíme z pomezí Krkonoš a Jizerských hor, kousek od Harrachova. Musím říct, že ty naše české hory mám čím dál raději. Obzvlášť v létě se tu velmi příjemně tráví čas. Sice je tu také docela horko, ale pak skočíte do ledové vody a hned vás to osvěží. Tento rok jsem si i díky koroně celkově uvědomil, že nám toho Čechy dokážou hodně nabídnout. Každý kousek naší země je úplně jiný a něčím specifický. Rozhodně stojí za to si ji pořádně procestovat. A jak trávíte tyhle horké letní dny vy?

My máme za sebou na radnici zase docela perný týden…

V pondělí sice nebyla kvůli prázdninovému provozu porada vedení ani rada, ale i přesto jsem začínal na radnici hned v 8 ráno. Využívám těchto “volných” dnů k dotahování restů, na které není v běžných týdnech čas. Hned ráno jsem tu měl schůzku s kolegou radním z Prahy 18, kde zavedli nový systém centrálních nákupů na určité komodity a spoří tím desítky procent nákladů. Rád bych se tím inspiroval i na Praze 11, takže jsme probírali všechna pro, proti, úskalí, problémy, kterými si museli projít atp. Díky jejich zkušenostem se určitě dokážeme lépe připravit, pokud se do něčeho podobného vrhneme i u nás, což bych rád.

Pak jsem hned svolal mimořádnou poradu s mým odborem správy majetku, kde jsme se informovali o pokračujících pracích na Sandře a Starochodovské škole. Na radu 10.8. bude potřeba předložit hned několik hodně důležitých tisků, které jsou nezbytné pro řádné dokončení obou investičních akcí.

Pak jsem tu měl ředitele Jihoměstské majetkové. Řešili jsme poslední drobnosti do výroční zprávy společnosti za rok 2019, kterou také budu na příští radu předkládat.

Následovala velká porada s právníky a stavebním dozorem kvůli změnám projektu na Sandře. Bohužel projekt, který jsem zdědil, byl v době zahájení stavby už notně zastaralý a tak neustále musíme řešit menší či větší změny. S panem starostou jsme se dohodli, že chceme dům postavit ve standardech 21. století, aby se za něj městská část nemusela stydět a hlavně, aby se v Nové Sandře dobře a pohodlně bydlelo. To si vyžaduje mnoho složitého papírování.

Taky jsme v pondělí otevřeli obálky na rekonstrukci šaten a WC v ZŠ Mikulova. Jde o dlouhodobě plánovanou akci, která se bohužel zadrhla v době koronaviru. Nicméně napnuli jsme síly, aby se stihla ještě v létě udělat. Nabídka vítěze soutěže vyšla výrazně levněji, než jsme měli v odhadu rozpočtu, tak doufám, že to zvládnou udělat včas a pořádně. U této zakázky se mi povedl malý zázrak, kdy jsme zvládli hned v pondělí svolat mimořádnou radu na čtvrtek a rozhodnout – teď o víkendu už se začíná stavět. Na tomto příkladu je vidět, že když se chce a všichni se snaží, dá se i byrokracie městské části trošku urychlit  

V úterý ráno jsem si udělal malou projížďku po našich stavbách. Z té jsem vám posílal fotky a dávám odkazy ještě do komentářů. Byl jsem se podívat na to, jak se dokončuje další vnitroblok Konstantinova – Černockého. Pak jsem si zajel omrknout pokračování dostavby nového křídla Starochodovské školy. Tam už máme usazené retenční nádrže, které budou zachytávat vodu nejen z nového křídla, ale i ze staré školy. No a taky už se dělá omítka a začínají se dělat vnitřky budovy.

Pak mě čekaly pravidelné týdenní porady s odbory a Jihoměstskou. S tím vás nebudu zdržovat, je to pořád to samé, řešíme připravované tisky na radu a investiční akce. Teď přes léto je toho ještě mnohem víc než v zimě. Většina oprav a investic hlavně ve školách musí proběhnout přes léto. Do podzimu taky musíme stihnout dodělat rekonstrukce výměníkových stanic a topení v mnoha budovách, než bude zima.

Na Jihoměstské jsem taky řešil, proč v některých našich areálech vázne údržba zeleně. Třeba v areálu bývalé školky Hrabákova, kde je dnes fitko a restaurace, byla přerostlá křoví a tráva. Vymysleli jsme změnu systému objednávek na tyto činnosti uvnitř firmy, aby se to už nestávalo. A už tento týden to zafungovalo a je tam posekáno.

Oběd jsem strávil s naším poslancem Patrik Nacher, se kterým jsem řešil hlavně tristní problematiku bytové politiky a bytovou krizi v Praze. Je to téma, kterému se dlouhodobě věnuji a s Patrikem jako zkušenějším kolegou jsem chtěl diskutovat některé mé nápady, které budu chtít navrhovat v rámci příštího zastupitelstva hl. M. Prahy.

Odpoledne jsem jezdil po našich nájemcích. Stavil jsem se v mnoha obchodech a kancelářských prostorách na pochozí zóně, bavili jsme se o pomoci podnikatelům v rámci koronavirové krize a taky o připravované rekonstrukci pochozí zóny. Jak je to omezí a jak bychom to měli vymyslet, abychom jim ještě více nepřitížili.

Pak jsem se stavil ještě na našem bazénu, kde jsme řešili kromě opět koronavirových následků, kroků jak provozovateli pomoci přihlásit se ke státním záchranným balíčkům i budoucnost technologií, jak bychom chtěli upravit rozúčtovávání služeb, aby vše bylo transparentnější a jasnější do budoucna.

U mých cest asistovali chvíli i kameramani z PRAHA TV, takže část mé cesty můžete vidět v reportáži. Odkaz jsem dával ve čtvrtek, v komentářích znovu odkazuji pro ty, kteří reportáž neviděli.
Středu jsme začali jednáním ohledně opravy bytů a vůbec problematiku obsazování uvolněných bytů v bytovém fondu. Neměli jsme na některé otázky se starostou minule na radě shodný názor, tak jsme se dohodli, že si uděláme zvláštní schůzku i s mými odbory a probereme to. Základní problém našeho bytového fondu je ten, že byty v něm jsou velmi staré a často si vyžadují pro znovuobsazení novým nájemcem generální rekonstrukci. Avšak regulované nájemné, za které byty pronajímáme ve veřejném zájmu a pro sociální účely, nenesou do rozpočtu dostatečný výnos, aby tyto rekonstrukce pokryly. Takže jsme probírali i jiné možnosti financování některých nákladných rekonstrukcí než jen z našeho rozpočtu. Shodli jsme se na několika cestách, které s odborem rozpracuji a předložím do následující porady vedení. Pak vás budu informovat konkrétně.

Ve středu jsem vám pak přinesl příjemnou zprávu, že se po delší době povedlo domluvit s vlastníkem pozemku u Litochlebského náměstí na opravě chodníku. Je to výsledek rozumné diskuse s investory na Jižním Městě.

Taky jsem vám přinesl další pokračování mého pravidelného bytového okénka, ve kterým se zamýšlím jak řešit bytovou krizi v Praze. Psal jsem o tom, jak výstavba v okolí města Prahy zatěžuje dopravní infrastrukturu, využívá jinak zemědělsky cennou a úrodnou půdu, která by byla možná vhodnější pro jiné účely, a celkově neřeší nedostatek bydlení pro učitele, zdravotníky a další strategické zaměstnance, které potřebujeme, a kteří pořád nemají kde bydlet. Odkaz je v komentářích.

Ve čtvrtek jsme začali další pracovní skupinou na zmírnění následků koronavirové pandemie v oblasti majetku, které předsedám. Zhodnotili jsme první vlnu pomoci podnikatelům odpouštění nájemného a domluvili jsme se na dalších vlnách. Podnikatelé si o odpuštění nájemného dle vládního záchranného balíčku mohou žádat průběžně až do září. Každá žádost bude posouzena individuálně a průběžně je budeme na dalších radách schvalovat. Výjimkou je nájemce bazénu, kde je odpuštění nájemného vyšší než jsou limity pro Radu. Toto odpuštění nájemného budu předkládat v září zastupitelstvu. Věřím, že tento můj návrh na pomoc provozovateli našeho bazénu zastupitelé podpoří.

Následně jsem měl delší poradu s vedoucím ekonomického odboru. Řešili jsme primárně vleklé potíže v Jihoměstské majetkové, a.s. a hledali jsme cesty jak naší firmě co nejvíce ulehčit cestu ven z ekonomických problémů vyvolaných koronavirem a výpadky příjmů. Taky jsme se bavili o budoucnosti projektu rekonstrukce Sandra, která je největší zátěží pro náš letošní i příští rozpočet. Ufinancovat tento projekt do stavu, aby se z něj stalo opravdu důstojné bydlení hodné 21.století, není legrace a rozhodně budeme potřebovat další pomoc od magistrátu.

Hned po obědě jsme měli mimořádnou radu, kde jsme schválili výběr zhotovitele pro opravu sprch, wc a zázemí u tělocvičen na ZŠ Mikulova. Jsem rád, že se mi povedlo dotáhnout přes všechny překážky letošního roku aspoň tuto velkou akci na Mikulce. Bohužel rekonstrukce výdejny jídla se letos nepovede a bude se muset odložit na příští rok. To mě fakt štve.

Odpoledne jsem pak měl ještě poradu s kolegy TOP09, kde jsme zhodnotili spolupráci od začátku volebního období. Vzájemně jsme si vyjasnili, co nás trápí, kde jsou naše priority a navrhli jsme kroky a opatření, jak některé věci zlepšit. Na tohle je léto skvělé, že je občas i hodinka času se na chvilku zastavit, sednout si, diskutovat a debatovat a vymýšlet řešení, jak do budoucna být ještě efektivnější.

A ve čtvrtek taky kolegové z Jihoměstské kompletně posekali areál v Hrabákově. Pokud byste šli na zmrzku nebo pivo, budete koukat, jak to tam prokouklo. V úterý jsem na Jihoměstské vyřešil byrokratický problém v papírech a hned ve čtvrtek se spustili stroje a je vidět výsledek. Taková práce, když vidím hned výsledek mě vždycky baví!

Pátek jsem zahájil už brzy před prací snídaní s mojí vedoucí odboru Mirkou Šandovou, která je další v sérií pohovorů, které teď přes léto absolvuji. Během hodinky jsme vymysleli celou řadu možných koncepčních a systémových změn, jak zefektivnit péči o majetek na Jižňáku.

Hned po tom jsme převzali hotový vnitroblok Konstantinova x Černockého, kde vznikly nové chodníky, slepecký pás a hlavně odpočinková zóna se šachovnicí pod stromem. Dodavatel bude na podzim ještě dosazovat vegetaci, trvalky a postará se o to, aby všude kolem vyrostla tráva. Teď v těch vedrech to tam působí hodně vyprahle, ale zlepší se to. Připravuji k revitalizaci tohoto vnitrobloku samostatný článek, napíšu vám ho během příštího týdne i s fotkama.

Pak jsem měl několik pohovorů na možné lidi do mých odborů a akciovky a zbytek pátku jsem zas věnoval vám, vašim dotazům a připomínkám. Hodně zas spolu řešíme chodníky, neudržovanou zeleň, odpadky v některých zákoutích. Je to náročné vše uhlídat a jsem proto rád, že mi posíláte čím dál tím víc fotek a námětů, jak Jižňák ještě zlepšit. Díky za to, všemu se věnuji, někdy jde podnět vyřešit hned, jindy je to na delší lokte a jednání s TSK, magistrátem nebo soukromým vlastníkem, ale všemu se věnujeme

V pondělí přejíždíme z Krkonoš na Dolní Moravu, kde budem mít ještě pokračování dovolené se synem. Tak příští týden budu asi o něco méně aktivní na sociálních sítích. Bude to moje poslední delší dovolená zase na hodně dlouho… Tak si taky zkuste prosím trošku odpočinout a nabrat síly!