Milí sousedé,
jako správní Češi jsme se po minulém týdnu přesunuli do Chorvatska. Přiznám to naplno, i když vím, že mi zas spousta zlých jazyků napíše, proč provokuji fotkou od moře a ať si trhnu bačkorou. Od začátku koronavirové epidemie jsme se ženou neměli delší dovolenou než prodloužený víkend. Dokonce ani minulé léto při rozvolnění jsme nikam nejeli a vyslyšeli tehdy doporučení naší vlády ohledně toho, že cestování není bezpečné. Je to tedy pro nás první delší “dovolená” a pro mě po mnoha letech poprvé, co odjíždím na celé dva týdny. “Dovolená” v uvozovkách píšu proto, že i zde musím část času věnovat práci. V týdnu jsem se třeba vzdáleně připojoval na jednání rad nebo na celostátní konferenci o stavebnictví a bydlení. Také během týdne dochází k celé řadě složitých rozhodnutí, které se mnou kolegové chtějí alespoň telefonicky konzultovat. Nicméně pobyt u počítače s telefonem v ruce se snažím omezit na minimum. Za to vděčím i mé skvělé nastávající ženě, která mi důsledně zakazuje brát telefon k moři a vždy mi ho vymění za dobrou knihu. 🙂 A co vy? Jak se chystáte trávit vaši dovolenou letos vy?
Teď už ale zpátky k Jižnímu Městu. Co se dělo v posledních dnech?
✅ Pondělí
V pondělí jsme na poradě vedení schválili navýšení počtu vozidel a rozšíření území u naší nové služby Senior Taxi. Osobně mám velkou radost z toho, jak se služba Senior Taxi uchytila, a pomáhá tak řadě seniorům a handicapovaným osobám. Pokud ji ještě neznáte, v komentářích níže vám dávám odkaz přímo na informace o službě.
Rovněž se v pondělí konala Rada městské části Praha 11, na které jsme schválili rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků na rekonstrukci WC v pavilonu A a pavilonu J v ZŠ Mikulova 1594, a to ve výši 2.250 tis. Kč. Dále jsme schválili rozpočtové opatření na přesun finančních prostředku na krytí rekonstrukce školní výdejny stravy v ZŠ Mikulova 1594 na vybavení gastroprovozu. Byl to poslední krok, který zbýval k zahájení těchto investičních akcí, takže se to povedlo splnit ještě před začátkem prázdnin! Mám z toho velikou radost.
Vybrali jsme také nového ředitele ZŠ Donovalská, neboť Pavel Dittrich se rozhodl po 32 letech skončit ve funkci ředitele. Tímto bych mu rád poděkoval za jeho aktivní nasazení a péči, kterou škole věnoval, a přeji mu hodně štěstí a spokojenosti na nové cestě, kterou se rozhodl vydat. Nový ředitel pan Tomáš Marek bude jmenován od 1. září 2021, i jemu přeji štěstí v jeho nové funkci.
Také jsem předkládal Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Jihoměstská majetková, a. s. a stavu jejího majetku za rok 2020. Níže vám přikládám úvodní slovo, které jsem napsal do Výroční zprávy Jihoměstské majetkové, a.s. jakožto předseda představenstva.
👇 👇 👇
„Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2020 byl pro akciovou společnost Jihoměstská majetková, a. s. (dále jen „JMM“) rokem velmi složitým. V roce 2019 došlo k výrazným změnám v personální, organizační i procesní agendě a společnost tak zahajovala rok 2020 s vizí úspěšné stabilizace a růstu. Avšak stejně, jako většinu trhu, i její činnost výrazně zasáhla zcela nečekaná koronavirová pandemie a především pak s ní spojená vládní nařízení omezující celou řadu činností. Přijatá pandemická opatření zasáhla JMM jak přímo, tak i nepřímo. Těmi přímými a prakticky ihned viditelnými následky byly především výpadky příjmů našich sportovních areálů, které do konce roku 2020 nakumulovaly mnohamilionový propad v tržbách, který se i přes intenzivní jednání s městskou částí, magistrátem i vládními aparáty nepodařilo efektivně kompenzovat. Dalším výrazným problémem roku 2020 byl důsledek „zmizení“ turistů z Prahy a s tím spojené uvolnění tisíců „AirBnB“ bytů v centru Prahy. Důsledkem toho došlo k masivnímu odlivu nájemců z objektu Zahrady Opatov, které má JMM od MČ P11 v pachtu, a bez ohledu na obsazenost a ekonomické výsledky objektu za něj platí fixní kvartální částku. Nepřímé dopady na sebe nedaly dlouho čekat a začaly v průběhu roku doléhat v podobě dramatického zhoršení platební morálky mnoha nájemců, ať už ve zmíněných Zahradách Opatov nebo v mnoha dalších spravovaných nebytových prostorech. Celá řada provozů podnikatelů v nájmech JMM byla z důvodu vládních nařízení uzavřena nebo výrazně omezena. V návaznosti na to byla s podnikatelskými subjekty uzavřena celá řada splátkových kalendářů a odkladů plateb za nájemné a služby. Tyto odklady byly v jarním lockdownu 2020 posunuty zhruba o půl roku. Druhá vlna pandemie a opětovné uzavření ekonomiky mnoho z těchto problémů odsunuly až do dalších účetních období.
I přes závažné problémy, které s sebou přinesla koronavirová pandemie, se podařilo v průběhu roku 2020 udržet společnost stabilní a nebylo nutné přistoupit k výraznému snížení stavu zaměstnanců. Naopak se vedení společnosti podařilo přivést několik nových seniorních pracovníků především na účetní a předpisové agendy, které v minulých letech byly úzkým hrdlem spolupráce mezi JMM a ÚMČ P11. Taktéž jsem hrdý na to, že se povedl v rámci společnosti JMM rozjet pokrokový projekt navazující na chystané klimatické plány Prahy a ČR v podobě přípravy energetických úprav budov MČ P11. V roce 2020 bylo vytipováno několik pilotních projektů, především v rámci školských budov, pro které byly zpracovány studie proveditelnosti, aktuální energetické audity a bylo připraveno zadání projektů, které vzniknou v roce 2021 s cílem získat na tyto realizace příslušné dotace. Dotační možnosti pro moderní energetické úspory budov jsou v tuto dobu štědře podporovány jak z Evropských, tak regionálních zdrojů. Zcela jistě tomu tak ale nebude navždy, a proto chce JMM spolu s MČ P11 být v této oblasti v první linii. Za tímto účelem byla zřízena i odborná pracovní skupina, která svou činnost koordinuje s renomovanými odborníky a sdílí zkušenosti napříč s jinými MČ, které jsou v některých ohledech v přípravě již dále.
V létě 2020 JMM také výrazně vypomohla MČ P11, jejíž majetkový odbor v důsledku koronavirových karantén nestihl včas připravit všechny jmenovité opravy školských budov. JMM tak v létě 2020 realizovala několik akcí systémem tzv. „inhouse“ tak, aby se akce zrealizovaly v období, kdy byly školské objekty prázdné.
V průběhu roku také na půdě JMM vzniklo samostatné středisko investic a oprav, které začalo komplexně metodicky sledovat přípravu a průběh jednotlivých investičních akcí a oprav. Oddělení se zaměřilo i na implementaci metody BIM do příprav a realizací staveb. Vznikla, mimo jiné, jednotná databáze všech plánovaných akcí, propojená na aktuálně platný rozpočet, a “knihy“ jednotlivých budov. Tato databáze bude v roce 2021 propojena s novým intranetem a webovým rozhraním JMM, tak aby došlo ke zpřístupnění těchto informací všem spolupracujícím osobám a institucím (např. ředitelům ZŠ a MŠ). Posílení JMM v této oblasti je nutné mimo jiné i z důvodu rozšiřujících se požadavků na správu a údržbu ze strany města. V roce 2020 došlo kupříkladu k převzetí objektu Opatovská 874 známého jako „pochozí zóna Háje“ ze spoluvlastnictví do výhradního majetku a správy MČ P11. Objekt je po 12 letech vleklých soudních sporů ve velmi špatném stavu a je nutná jeho rychlá sanace
a stabilizace, pro kterou JMM také již v roce 2020 zahájila přípravu.
V rámci ekologie a udržitelného rozvoje Jižního Města byly koncem roku 2020 nakoupeny dva elektromobily pro svoz košů. Ty v roce 2021 nahradí starší dieslové multikáry, které již byly na konci své životnosti. Díky dotačnímu titulu, který se podařilo načerpat, vyjdou elektromobily levněji než nákup konvenčních vozů. Následné provozní náklady jsou taktéž levnější než v případě dieslových strojů. JMM a MČ se tak chovají nejen odpovědně k životnímu prostředí, ale zároveň i značně hospodárně.
Ačkoli byl rok 2020 asi nejdynamičtějším a nejsložitějším rokem v celé historii JMM, společnost z něj vyšla posílena a s jasnou vizí pro budoucnost. Tou bude systematické analytické řízení, sdílení a efektivní přenos informací a podpora pro městskou část v celé řadě oblastí. Protože městská část je jediným vlastníkem, musí být její požadavky pro JMM naprostou prioritou. Za tímto účelem firmu městská část kdysi založila, nicméně tato ústřední priorita se postupem let začala rozplývat v celé řadě dalších činností, které JMM začala nabízet a realizovat i pro jiné subjekty na trhu. Cílem mým i cílem současného vedení je „návrat ke kořenům“, kde bude opět hlavní prioritou spokojenost vlastníka se službami, výkony a jejich kvalitou ze strany JMM.“
👆 👆 👆
✅ Úterý
V úterý jsem měl své pravidelné porady se svými odbory a Jihoměstskou majetkovou, byť tentokrát s ohledem na mou dovolenou jen vzdáleně a opravdu jen o tom nejnutnějším. Řešil jsem s nimi například truhlíky na pochozí zóně Háje a také jsme finalizovali přípravu oprav a investic v našich školách a školkách, které se s koncem školního roku vyprázdní, a my tak budeme moci zahájit sérii oprav a rekonstrukcí v našich školách a školkách. Více se o těchto akcích rozepisuji níže 👇 👇 👇
✅ Středa
Ve středu jsem se zúčastnil konference Setkání lídrů českého stavebnictví, která byla rozdělená do tří panelů, a to Panel lídrů stavebnictví – výstavba budoucnosti a národní plán obnovy, Panel lídrů privátních investic – urychlení výstavby v budoucnu, Panel lídrů digitalizaci Českého stavebnictví – jak dál? Já jsem vystoupil jako řečník v rámci Panelu lídrů privátních investic, kde jsem hovořil například o tom, co nejvíce trápí samosprávy z pohledu stavebního rozvoje a rovněž o metodice kontribuce investorů, kde jsem se pokoušel o zhodnocení této metodiky, kde vnímám její slabiny a kde naopak její silné stránky. Odkaz na záznam z tohoto Setkání naleznete jako vždy pod článkem v komentářích. Závěrem bych rád poděkoval pořadatelům za pozvání a možnost se této konference aktivně zúčastnit i ze zahraničí.
Také jsem vám jako vždy napsal komentář k bytové politice! Článek kopíruji níže…
⬇⬇⬇
Dokázali byste si tipnout, jak velké procento domácností má nárok na příspěvek na bydlení? Nebudu vás napínat. Podle Českého statistického úřadu splňuje podmínky pro jeho pobírání 19-21 % domácností, tedy až jeden milion domovů.
Nárok na příspěvek vzniká tehdy, kdy náklady na bydlení překračují únosnou míru. Tu česká legislativa stanovuje jako výdaj ve výši 30 % příjmů, s výjimkou Prahy, kde je tato hranice zvýšena na 35 %.
Vždycky jsem měl za to, že příspěvek na bydlení by měl být určený jen malému procentu lidí, kteří se ocitli ve vážných potížích. Pokud je ale k jeho pobírání oprávněna jedna pětina všech domácností, znamená to především velký systémový problém s dostupností bydlení, který může případná krize ještě prohloubit.
Můj recept na zvýšení dostupnosti bydlení zůstává stále stejný: je jím zrychlení stavebních procesů, efektivní a transparentní spolupráce samospráv s developery a hledání příležitostí pro realizaci projektů různého typu bydlení, od družstevního po byty v nájmu města. V opačném případě se z bydlení bude stávat luxus pro stále širší skupinu obyvatel. A to považuju za nepřípustné.
Platíte za bydlení více, než je podle českého práva únosné
A jak vysoké by náklady spojené s bydlením měly podle vás být?
⬆⬆⬆
Odpoledne pak proběhlo mimořádné jednání Rady městské části Praha 11. Na této mimořádné radě jsme schválili hned několik tisků. Mezi nimi například posílení Fondu reprodukce majetku, fondu investic z Rezervního fondu ZŠ Květnového vítězství 1554 a dále jsme schválili například výběr dodavatele veřejné zakázky na zateplení částí fasád a výměn oken ZŠ Ke Kateřinkám.
Ve středu také skončil školní rok 2020/2021. Byl to den, kdy si školáci šli pro svá vysvědčení! Blahopřeji jim k úspěšnému dokončení dalšího školního roku a všem školákům přeji krásné a klidné prožití letních prázdnin!
Pro školáky něco končí a pro nás začíná období, kdy realizujeme opravy a rekonstrukce základních a mateřských škol. V letošním roce jich však bude výrazně méně, než bychom si já, ředitelé, učitelé i děti přáli, neboť se bohužel naplno projevily ekonomické důsledky koronavirové epidemie. 📉 Ta výrazně zasáhla nejen příjmovou stránku rozpočtu naší městské části, kde většinu oprav tak musíme financovat z vedlejší hospodářské činnosti, což představuje zejména výnosy z nájemného, ale bohužel zasáhla i naší Jihoměstskou majetkovou, a. s. Ta pocítila výpadek příjmů zejména v oblasti sportovních areálů, které do konce roku 2020 nakumulovaly mnohamilionový propad v tržbách. Ten se i přes intenzivní jednání s městskou částí, Magistrátem hl. m. Prahy i vládními aparáty nepodařilo efektivně vykompenzovat. Dalším citelným problémem se stal odliv turistů z Prahy, čímž došlo k masivnímu odlivu nájemců z objektu Zahrady Opatov.
🗂 Přestože rozpočet naší městské části zaznamenal řadu citelných výpadků, tak jsme dokázali připravit množství investičních akcí, byť je jich, jak již bylo řečeno, méně, než bychom si přáli. V oblasti školství se jedná se například o tyto investiční akce:
👉 Základní škola Chodov, Květnového vítězství 57 – dokončení přístavby nového křídla;
👉 Základní škola Ke Kateřinkám – první etapa zateplení, neboť se jedná o poslední školu na Jižním Městě, která stále zateplení postrádá;
👉Základní škola Mikulova – rekonstrukce a rozšíření výdejny stravy, zároveň dojde k rekonstrukci části sociálních zařízení;
👉Základní škola Jírovcovo náměstí – výměna PVC a vymalování tříd;
👉Základní škola Pošepného nám. – částečná výměna osvětlení pavilonu A;
👉Základní škola Mendelova – vymalování tříd;
👉Základní škola K Milíčovu – vymalování tříd a chodeb, oprava multifunkčního sportovního hřiště v areálu školy;
👉Základní škola Ke Kateřinkám – doplnění chladící jednotky VZT ve školní kuchyni;
👉Základní škola Campanus – rekonstrukce basketbalového hřiště v areálu školy;
👉Mateřská škola V Benátkách – oprava prádelny, sprch a WC;
👉Mateřská škola Blatenská – vymalování objektu.
Ve středu večer jsme pak byli nuceni k nepříjemnému rozhodnutí, před kterým jsme ale dlouhodobě varovali. Jelikož ani k 30.6.2021 nedošlo ze strany Pirátské strany Prahy 11 k řešení koaliční krize způsobené rozvratem školství a chybějícími podpisy jejich zastupitelů na koaliční smlouvě, VYPOVĚDĚLI❌ jsme definitivně Pirátské straně koaliční smlouvu. Tentýž den se k nám přidala taky ODS, která potvrdila, že se taktéž od této chvíle necítí být vázána koaliční smlouvou s Piráty. (Podobný krok následně učinil v pátek i klub TOP09/STAN, viz níže.)
Mrzí nás to, ale jinou možnost nemáme. Chceme v rámci trojbloku řešit problém školství a ne jen ho zametat pod koberec. Proto tento postup byl v tuto chvíli jediný možný.
👉 Zároveň bych rád všechny ubezpečil, že hodláme i nadále spolupracovat na rozvoji a zlepšování Jižního Města s koaličními kluby TOP 09/STAN a ODS, které stále považujeme za koaliční partnery, avšak již se necítíme být vázáni jakýmikoliv povinnostmi ani odpovědnosti směrem k Pirátům. Pokud dojde ke shodě v adekvátním způsobu řešení nastalé situace (počet zastupitelů Pirátů podepsaných pod koaliční smlouvou a systémové vyřešení krizové situace v oblasti školství, která je v gesci Pirátů), tak jsme samozřejmě připraveni připojit své podpisy pod koaliční smlouvu zpět, ale do té doby je situace takováto.
✅ Čtvrtek a pátek
Ve čtvrtek a pátek jsem si již užíval dovolené, neboť až dosud jsem každý den na své dovolené aspoň chvíli pracoval. Rozhodl jsem se proto, že alespoň dva dny věnuji sám sobě a ne práci.
Důležité je přesto ale ještě zmínit, že v pátek se k vypovězení koaliční smlouvy Pirátům přidal i 3. klub našeho “trojblolku” a to spojený klub TOP09 a Starostové, který zaslal písemné stanovisko, že se taktéž necítí být zavázán koaliční smlouvou vůči Pirátům. V tuto chvíli tedy Pirátská strana na Jižním Městě kvůli své neochotě vyjednat a prosadit řešení jimi způsobených problémů v koalici zůstala zcela osamocena.
A to už je opravdu vše. Závěrem bych rád popřál všem krásné a klidné prožití zbytku prodlouženého víkendu a letních prázdnin, pevně věřím, že si je všichni užijeme a brzy na viděnou! Nebojte se, já vás nepřestanu týden co týden informovat! 🙂 My totiž strávíme už jen svátky v Chorvatsku a pak hurá naplno zpět do práce!