Milí sousedé,
tak tu máme konečně léto, pěkně teplo a slunečno. Máte už naplánováno, kam letos vyrazíte na dovču?  My zdravíme z jižních Čech. Jsme nedaleko Hluboké nad Vltavou. Přiznám se, že alespoň tady jsou trasy na kolo, které s mojí ochablou fyzičkou teď ještě jakž takž zvládnu. Kdyby jen bylo víc času na trénink a cvičení! 

Jinak co se dělo během uplynulého týdne na Jižním Městě?

V pondělí jsme na poradě vedení řešili rekonstrukci výdejny jídla v ZŠ Mikulova. Bohužel se nám kvůli koronavirové epidemii a dalším souvislostem zadávací řízení posunulo mimo původní termíny pro realizaci v létě. Mrzí mě to, ale už teď tak víme, že se tato několik let plánovaná investice letos neuskuteční. S paní ředitelkou máme vymyšlený postup, jak realizaci připravit, aby již opravdu na 100% proběhla v létě roku 2021. Nadále ale platí, že bychom v Mikulce alespoň zrekonstruovali šatny, což je další o něco menší plánovaná akce.

Dále jsme řešili i ostatní investiční akce, především Novou Sandru a Přístavbu starochodovské školy. O té jsem napsal samostatný článek v aktuálním Klíči a také jsem ho publikoval v minulém týdnu zde. Do komentářů vám dávám odkaz, pokud vás zajímá, kam se stavba ubírá, mrkněte na to.

Také jsem kolegům představil připravované zadání pro zpracování bytové koncepce. V programovém prohlášení jsme se zavázali, že zpracujeme komplexní bytovou koncepci pro Jižní Město na další roky. Chci přestat lepit rozhodnutí, vytloukat klín klínem a místo toho si jasně zhodnotit, kolik máme bytů, kolik jich je pro městskou část naší velikosti potřeba a vytvořit plán, jak toho dosáhneme. Také chci jasně a transparentně řešit, jak budeme s bytovým fondem do budoucna nakládat.

Předal jsem kolegům z koalice základní teze, které si v první polovině července odnesou do svých politických klubů, a do konce léta bych rád vytvořil zadání a studii začal realizovat tak, abychom v příštím roce už mohli v dalších rozhodnutích postupovat podle ní. Měla by jednoznačně definovat, jak budeme do budoucna nakládat s Novou Sandrou, Zahradami Opatov, a v jaké míře budeme usilovat o novou vlastní výstavbu například formou družstevního bydlení. Už se nemůžu dočkat, až vám představím budoucnost bydlení na Praze 11!

Na Radě jsme toho odpoledne měli hodně. Asi nejdůležitějším tiskem byla rekonstrukce varny v ZŠ Mendelova. Výběrové řízení na stavební firmu bylo zahájeno zcela stejně jako u Mikulky, ale na rozdíl od ní se ho podařilo dotáhnout už koncem května. Bohužel se toto výběrové řízení stalo sporem naší jinak celkem dobře fungující koalice. A tak se stále nepovedlo stavbu rozběhnout, i když je více jak měsíc vše připraveno. Na radu jsem tedy v pondělí znovu předkládal rozhodnutí o vítězi zadávacího řízení na kompletní rekonstrukci varny v ZŠ Mendelova. Ačkoli jsem vypořádal veškeré připomínky a ze strany kolegů neexistuje žádná další výtka k této zakázce, tak na radě výběr zhotovitele opět neprošel.

Kolega Jan Stárek z TOP09 mi na minulé radě uložil, abych zpracoval alternativní rozhodnutí, které by zadávací řízení zrušil. To jsem splnil. Nicméně protože cítím zodpovědnost za realizaci této rekonstrukce, dobře vím, jak ji paní ředitelka, učitelé a hlavně žáci školy potřebují, tak jsem logicky tento tisk nemohl předkládat. Nesouhlasím se zrušením zakázky i z důvodu, že MČ na ní strávila mnoho let přípravami a vynaložila zhruba jeden milion korun na její přichystání. V případě, že zakázku zrušíme, jdeme dle mého názoru proti zákonu o dobrém hospodáři, kdy jsme zbytečně vynaložili finance na přípravu projektu, projektanty, zadávací řízení atd.

Nicméně tisk jsem pro kolegu Stárka připravil, protože já úkoly z rady samozřejmě plním. On ho však k mému překvapení odmítl předložit a projednat. Tedy další zbytečná práce, se kterou můj odbor a právníci strávili 2 týdny, kdy tento tisk pro kolegu Stárka psali. Abych to shrnul, hlasovalo se pouze o výběru stavební firmy, kde byli 4 členové rady PRO a 5 se zdrželo. Kolegové, kteří pro realizaci nehlasovali, nenavrhli ani žádné jiné řešení, na radě k tomuto bodu neřekli doslova ani slovo. Opět tedy ani po měsíci a půl rada nerozhodla a já budu nucen rozhodnutí předložit zase znovu na další radu 20/7. Již nyní je však zcela evidentní, že se díky nečinnosti a nerozhodnosti některých kolegů v radě zakázka v létě bohužel nestihne zrealizovat. Paní ředitelka tak musí místo dovolené řešit náhradní způsob stravování od září pro zhruba 60-70 strávníků, na které ji stará varna už nebude stačit. Mrzí mě to, ale i to k politice bohužel patří, že někdy něco roky připravujete a pak se to neuskuteční.

Na Radě jsme pak schválili ještě výroční zprávy některých našich firem a příspěvkových organizací a přidělili několik desítek bytů.

V úterý ráno jsem měl poradu se svými odbory tak jako každý týden. Po poradách proběhlo už několikáté zasedání Pracovní skupiny pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie, kterou iniciovalo a zřídilo hnutí ANO už během dubna. S mými kolegy z majetkoprávního odboru jsme připravili finální návrh a metodiku, jak budeme pomáhat našim nájemcům v rámci programu COVID – nájemné. Těm, kteří byli ze zákona omezeni nouzovým stavem, poskytneme slevu 30% a pomůžeme jim získat 50% dotaci od státu na dobu, kdy měli omezené své provozovny. Více o tom píšu v samostatném článku, který dávám do komentářů níže.

Odpoledne jsme měli ještě pracovní poradu s kolegou Petrem Jiravou a mými odbory a Jihoměstskou majetkovou, kde jsme řešili opravy a investice v budovách naší Jihoměstské sociální. V létě, až senioři a další uživatelé našich zařízení odjedou z Prahy, proběhne celá řada zlepšení a oprav v budovách. Ladili jsme hlavně, jak vše skloubit, aby to hladce proběhlo.

Ve středu jsem udělal ještě velkou poradu s investičním oddělením mého odboru správy majetku. Někteří kolegové z koalice mě v uplynulých týdnech kritizovali a musím uznat, že někdy i právem, protože některé investiční akce nejdou tak rychle dopředu, jak bychom si přáli. Problémem je hlavně stále personální nedostatek, kdy máme násobně více projektů, než jsou kolegové na úřadě schopni zvládnout.

Proto jsme vymysleli a aktuálně dáváme do provozu různé pomocné nástroje. Máme novou metodiku a systém řízení projektů, kde na jeden klik vidíte, v jaké fázi který projekt je, kdo ho vede a co je další milník. Nastavili jsme pravidelné porady. Vysoutěžili jsme externí dodavatele, kteří mají za úkol dotahovat a kontrolovat projektové dokumentace, které se v minulosti vždy stávaly hlavním úskalím realizovaných investic. Musím poděkovat všem mým úředníkům, že kromě dennodenní mravenčí práce na projektech a stavbách mají čas a trpělivost se mnou řešit i koncepční změny. Pevně věřím, že tyto změny a opatření přinesou výsledky a že kolegové z koalice to ocení.

Ve středu odpoledne jsme pak měli ještě představenstvo Jihoměstské majetkové, a.s., kde jsme řešili především výsledovku a daňové přiznání za minulý rok. Díky koronaviru a vládnímu opatření je odevzdání těchto dokumentů posunuto až na 18.8.2020, čehož jsme se rozhodli využít a definitivně opravit všechny nedostatky, které si naše firma s sebou táhne z divokých let, kdy bylo u vlády Hnutí pro Prahu 11. Také jsme řešili často zmiňované Zahrady Opatov, o kterých opozice nikdy neřekne nic dobrého. Já jsem naopak spokojený. I po koronaviru jsme na pěkných 91 % obsazenosti bytů v tomto objektu. Je vidět, že o bydlení v Zahradách prostě zájem je i za tržní cenu. Díky tomu městská část získává něco přes 25 milionů Kč ročně do rozpočtu, které může využít pro regeneraci bytového fondu či rekonstrukci Sandry.

Ve čtvrtek pak proběhlo Zastupitelstvo hl.m. Prahy. To zas stálo za to! Za mě největším a nejvíce nepochopitelným tématem bylo dostupné družstevní bydlení. Podpořil jsem žádost paní radní Hana Kordová Marvanová na zařazení bodu projektu Dostupného družstevního bydlení v hlavním městě Praze, jehož je autorkou právě paní radní. Ta, jak již zřejmě víte, svůj návrh z důvodu nedostatečné podpory stáhla z pondělního jednání Rady. Přiznám se, že postoji radních nerozumím, a to hned z několika důvodů.

Prvním z nich je alarmující nedostatek bytů v metropoli. V současné době v Praze chybí něco přes dvacet tisíc bytových jednotek. Bude-li výstavba v příštích letech postupovat stejným tempem jako doposud, vyšplhá se tento deficit dle propočtů IPR a ČVUT v roce 2030 na hrozivých sto tisíc bytů. To se pochopitelně promítne do růstu jejich cen.
Druhým důvodem je skutečnost, že odmítnutí projektu je zcela v protikladu s programovým prohlášením Rady, která si za jeden ze svých hlavních cílů vytkla zvýšení dostupnosti bydlení v Praze.

Návrh paní radní Kordové Marvanové je přitom modelovým příkladem jeho realizace:

Možností stavět na městském pozemku by se pořizovací náklady na bytovou jednotku snížily o plných 30 %. Třetinou bytů by disponovalo město, a to za účelem pronájmu lidem v profesích, které jsou pro jeho chod nepostradatelné. Družstevníci by se navíc kvůli bydlení nemuseli zadlužovat, neboť příjemcem úvěru by bylo družstvo.

Především ale nerozumím důvodům, které na poslední chvíli vedly k pozastavení celého projektu. Předmětem sporu se staly podmínky případného odprodeje městského pozemku družstvu, kdy pan Pavel Zelenka, Předseda výboru pro bydlení ze sdružení Praha sobě, a radní za Piráty Adam Zábranský – pražský radní dodatečně vznesli požadavek, aby se odprodej realizoval za ceny VYŠŠÍ NEŽ TRŽNÍ. Pro tuto podmínku získali také podporu svých klubů. Vznesený požadavek je nejen nemravný, ale jde také proti samotnému smyslu podpory dostupného bydlení, neboť takový odkup by výslednou cenu bydlení zvýšil nad tržní úroveň.

Postoj Pirátů navíc nemohu považovat za konzistentní. U nás na Praze 11 totiž podobný projekt připravujeme, a to se starostou za Piráty Jiřím Dohnalem, který tento směr propaguje a sám v družstevním bytě bydlí. Co je příčinou tohoto selektivního postoje?

Nemohu se zbavit dojmu, že celý spor ohledně podmínek odprodeje je pouze zástupným problémem. Obětí šarvátek a politikaření se však stává nejen koalice samotná, ale především občané Prahy.

Kromě toho koalice v čele s Zdeněk Hřib – primátor Prahy zazdila návrh na projednání proč Praha připravuje v dnešní krizové době stěhování svých dvou firem Technické správy komunikací a Pražských vodovodů a služeb, které chce Praha stěhovat z vlastních budov (kde neplatí nájemné soukromému subjektu) do čistě komerčních prostor, což bude stát Prahu desítky milionů Kč ročně. Pokud je vše v pořádku, nerozumím tomu, proč zamítli o tom jednat a vysvětlit to opozici. Proto se tomuto tématu hnutí ANO bude do budoucna dále věnovat a určitě vám přineseme více informací.

Kapitola sama pro sebe byl bod sportovních grantů, které koalice zařadila jako pevný bod v 17:00. Vystoupila celá řada občanů a sportovců, kteří opravdu tvrdě zkritizovali přípravu udělování grantů. Kritizovali třeba nepřívětivost IT systému pro podávání grantů, kterou koalice potvrdila. Je zcela evidentní, že pan radní Vít Šimral – pražský radní za Piráty vůbec letos proces tvorby a udělování grantů nezvládl. Je až úsměvné, že právě Piráti, kteří všude o sobě tvrdí, jací jsou IT specialisti, nezvládnou ani připravit elektronický systém pro granty tak, aby spolehlivě fungoval. Po více než 3 hodinách dohad a hádek opět přímo mezi koalicí, přišel radní Šimral s úpravami a navýšením grantů tak, aby jim to koaličně prošlo. Nakonec jsem pro tisk hlasoval taky, ale jen kvůli Praze 11, kde jsme tímto získali bezmála 3 miliony Kč pro tyto subjekty:

Eldorádo Badminton Praha, z.s.
FK Dukla Jižní Město z.s.
PRAŽSKÝ ROHOVNÍK z.s.
SOKOL CHODOV, z.s.
TTC ELIZZA PRAHA, z.s.
FK Dukla Jižní Město z.s.
Jihoměstská majetková a.s.
Jihoměstská majetková a.s.
TJ Jižní Město Chodov, z.s.

Pro mě je podstatné, že se podařilo získat hlavně 1,3 milionu Kč pro naší 100% vlastněnou dceřinnou společnost městské části Jihoměstskou majetkovou, a.s. Jde o grantový projekt, který se už v minulém období podařilo rozjet společně mně s kolegou Janem Stárkem a stále to funguje. Letos po koronavirové pandemii se nám tyto finance na provoz sportovišť obzvlášť hodí. Finance půjdou na dotaci provozu Multifunkční sportovní arény Jedenáctka VS a do Sportovní haly Jižní Město.

V pátek jsme měli schůzku s právníky a ekonomy ohledně další etapy Nové Sandry. Tato zakázka je opravdu náročná a já s panem starostou bych byl rád, abychom ji dotáhli do konce co nejrychleji. Ideálně podle plánu bez velkých zdržení. Což je dost složitý úkol, vzhledem k tomu, že se zjistilo, že je třeba na Sandře dodělat celou řadu dalších nových prací. Ještě před svátky jsme si tedy rozdělili úkoly, abychom do konce července měli připravený další postup realizace Sandry. Pak ho představím kolegům v radě a výborům a opozici, která se na Sandru také stále ptá.

Přes poledne proběhla ještě širší schůzka mého odboru správy majetku, Jihoměstské majetkové, a.s., radní pro školství a zástupců škol a školek na plánované opravy a investice ve školských budovách. Stejně jako u jiných akcí jsme nabrali zpoždění v přípravě kvůli koronaviru. Dohodli jsme se na operativním postupu pro toto léto a na systémových změnách, které jsou už v běhu na mém odboru pro příští rok, aby vše běželo ještě více hladce.

Odpoledne jsem se pak věnoval tradičně vaším dotazům, e-mailům a zprávám. Mám tu jednu zprávu, se kterou si nevím rady, tak vás poprosím… Pokud byste měli fotku, kterou naše jedna spoluobčanka shání, jestli byste mi ji mohli poslat nebo hodit dolů do komentářů?
“Kdysi jsem vodila děti do školky Madolinka, Modletická 4. Ze strany MŠ je asi zíďka s mozaikou, název myslím Vlno-bytí, z roku 2004. Mohl byste mi poradit, kde bych získala foto původního nezničeného stavu?” Bohužel ani náš radniční kronikář to nemá.

A to je pro tento týden snad vše podstatné. Já se teď asi na chvíli odmlčím a budeme nabírat s přítelkyní síly a inspiraci v Jižních Čechách. Přeji vám, ať si co nejvíce užijete léto a odpočiňte si. Budu taky rád, když mi pošlete vaše fotky a dojmy z dovolené, z různých míst naší země i zahraničí, kde bychom se mohli inspirovat, co na Jižním Městě zlepšit.