Milí sousedé,
doufám, že jste si užili víkend. Já jsem se byl podívat podrobně na Hotel Opatov, na kterém Piráti v uplynulém týdnu zahájili práce a samozřejmě se tím hned chlubili. A řeknu vám… Radost z toho tedy nemám. Čtyři roky zdržení, prodražení stavby, stále nevyřešené parkování pro budoucí nájemníky a hlavně celou věc podle mě nikdo vůbec ani neprojednal s místními, kterým stavba zabrala místa na parkování!
Natočili jsme s kolegy o tom video. Hned v pondělí vám ho pustím. Budu taky na zastupitelstvu navrhovat, aby nebylo možné Hotel Opatov ani Sandru zprovoznit dřív, než bude v místě vyřešené parkování! Místní už teď nemají, kde zastavit, a představa, že sem magistrát nastěhuje dalších několik set rodin, tedy i aut, je katastrofální!
Další fakt, který mi nahání hrůzu, je nevyjasněná otázka toho, koho bude magistrát do opraveného Hotelu Opatov stěhovat. To, že tomu dali název Dům pro sociální začleňování Chodov, mě docela vyděsil. A to ne tím, že si Piráti spletli Chodov s Opatovem, kde dům stojí, ale tím, aby nakonec dům nebyl plný bezdomovců, nepřizpůsobivých nebo migrantů.
Dostupné bydlení je potřeba budovat a je fajn, že se to konečně staví, ale není to možné dělat bez koncepce a řešení všech dopadů pro místní v okolí! Je to jen další velký průšvih, který rozjeli Piráti a někdo po nich ho bude muset vyřešit! Ale uplynulý týden nepřinesl jen Hotel Opatov, tak se pojďme podívat na můj pravidelný nedělní report.
Strávil jsem taky spoustu času mezi vámi na sídlištích a tak moje další příspěvky budou čím dál více zaměřeny na to, co vás trápí a s čím se snažím pomáhat. Jsem rád, že mě zvete na vaše místní akce, že se mnou chcete mluvit. Slibuji, že kdykoli to jen trošku bude možné, přijedu.
✅ Pondělí
Na poradě vedení si zas naši radní zhodnotili katastrofální stav zakázky na rekonstrukci ubytovny Sandra, kterou Piráti dovedli do totálního patu. Stavba je teď pozastavená, budova je neobyvatelná a nikdo pořádně neví, co bude dál. Kdyby mě Piráti neodvolali, dnes se budova už mohla dokončovat a brzy se tam mohli stěhovat první nájemníci. I to parkování v okolí bych vyřešil, na to ani nesáhli po mém odchodu.
Co mě nemile překvapilo je, že se v rámci úspor radní dohodli, že sníží počet stran Klíče z 36 na 32 stran! Chápete to? Už teď se tam nevejdou příspěvky opozičních zastupitelů ani občanů a oni ten prostor ještě více omezí! Hnutí ANO je jediný subjekt na Jižním Městě za posledních mnoho let, který umožnil přístup občanům do radničního časopisu. Od ledna každý měsíc dáváme část prostoru v naší stránce občanům, kteří toho velice rádi využívají. No už aby byly volby! Pokud budeme na radnici, tak Klíč zase rozšíříme a namísto snižování stran je přidáme a otevřeme ho více lidem!
Na Radě pak schválili především program na zastupitelstvo. Pár bodů mi tam chybí a tak je budu navrhovat sám. A to konkrétně co bude s restaurací Pavlovín, další postup ve věcí záměru nástavby Vojtíškova a jak to bude s parkováním v okolí Hotelu Opatov.
Samozřejmě jsem byl i na Radě hl.m.Prahy, kam chodím jako lídr opozice v Praze. Koalice se totálně zhádala na dalším postupu ohledně družstevního bydlení. Myslíte si, že podporuje vedení Prahy družstevní bydlení tak, jak hlásá? Ne za zavřenými dveřmi ….
V hlavním městě je kritický nedostatek bytů. Velmi dobrým a poměrně rychlým řešením je družstevní výstavba. Tomu většina politického spektra v Praze i fandí, ale někteří jen navenek, zdá se. Když totiž na jednání pražské rady Hana Kordová Marvanová přinesla materiál týkající se družstevní výstavby v lokalitě Radlická, strhla se hodinová hádka o zařazení materiálu do programu a ve výsledku její návrh zařazen nebyl. Proč?
Není mi to jasné, když na výstavbě má spolupracovat se soukromým investorem jak hlavní město, tak příslušná městská část, která již podporu tohoto projektu deklarovala. Lokalita pro tuto výstavbu byla vytipována na základě usnesení radních z června loňského roku. Stejní radní schválili loni v listopadu uzavření memoranda o spolupráci na tomto projektu mezi Prahou 5 a hlavním městem. Máme konec května a najednou už radním tento záměr nevoní?
Vzhledem k tomu, že nejvíc proti byl Jan Čižinský z Praha Sobě, řekl bych, že tuto výstavbu nepodporují hlavně kvůli tomu, že s návrhem přišla radní Marvanová a ne oni. Protože by se pak mohlo stát, že mediální zásluhy by mohly patřit někomu jinému a to oni prostě špatně snáší. Praha Sobě navíc tlačí mediálně méně známý projekt “Spolkového bydlení” s mnoha problémy a družstevnímu bydlení tak zjevně nefandí.
Co je naopak pozitivní, tak na můj tlak opravdu Rada začala projednávat vyhlášku, která by měla nastavit jasná pravidla pro pořádání hudebních akcí v areálu tzv. Ledáren Bráník.
Celé pondělí pak běželo projednávání současné verze Metropolitního plánu, k tomu je ze všech stran celá řada připomínek a budeme se tomu věnovat i na našem zastupitelstvu. Nejsem z práce koalice a konkrétně Petra Hlaváčka (STAN) v této věci vůbec nadšený. Z mého pohledu se za 4 roky v této věci příliš neudělalo. Už to stálo víc než 1,5 miliardy Kč a přijetí nového plánu je stále v nedohlednu. Hodnotím to jako jedno z největších selhání STAN v tomto volebním období. Budu se tomu věnovat ještě samostatně v dalších článcích.
Večer jsme měli setkání našich kandidátů do Prahy s členy hnutí ANO v Praze. Probírali jsme hlavně programové body se kterými půjdeme do voleb.
✅ Úterý
Začaly se konečně objevovat nové lavičky! Po měsících mé kritiky na sociálních sítích, v médiích, kdy ze zastávek ale i ulic zmizely tisíce laviček, je konečně magistrát začal obnovovat. Nejvíc se jich začalo objevovat tady na Jižním Městě, protože jsem tu byl nejhlučnější a chtěli ode mě mít pokoj. Díky naší společné práci, kdy vy mi posíláte fotky a zprávy o tom, kde vám lavičky nejvíc chybí, se nám podařilo zařídit jejich umístění v Bohúňově u Penny, na zastávce Donovalská, na stanici autobusů 125 a 165 Mikulova smĕr Háje a na dalších místech. Díky za super spolupráci! Já teď bojuju za to, aby se lavičky začaly objevovat i jinde po Praze a nejen na Jižňáku, kde jsem si je vykřičel.
Taky jsme konečně s kolegy dokončili výroční zprávu Jihoměstské majetkové, a.s. (dále JMM). Rád bych vám z ní ocitoval moje slovo z pozice předsedy představenstva, tuto funkci jsem se rozhodl loni opustit po tom, co se mi firmu povedlo kompletně opravit a odpolitizovat. Ale pojďme popořadě, co přesně se v JMM díky mě stalo:
⬇⬇⬇
Zásadní změnou, kterou JMM zažila poprvé od svého založení, je odpolitizování představenstva společnosti. Ing. Prokop a Bc. Mareš se přesunuli na místa v dozorčí radě JMM, pan Navrátil činnost v dozorčích orgánech JMM ukončil. Místo v představenstvu zaujali k 20.9.2021 dosavadní ředitel společnosti ing. Radek Adamec, vedoucí střediska zeleně Bc. Zdeněk Hamaj a ing. Jiří Pípal, auditor, který vzešel z interního výběrového řízení. Zbylá dvě místa zůstala v obsazení ing. Tomáš Vostřel a Lukáš Chlup. Tento krok jednak bezpochyby posílí kontrolní mechanismy v JMM reprezentované dozorčí radou, jednak umožní novému představenstvu pružněji reagovat na mnohem větší potřeby operativního rozhodování, dané turbulentní společenskou situací. A v neposlední řadě byl tento krok potvrzením správné cesty JMM. Přes všechny těžkosti a problémy byla JMM v polovině roku v dobré kondici a mohla se opřít o stabilní tým zaměstnanců a jeho efektivní vedení.
Pokud se za období posledních dvou let něco opravdu podařilo, je to stabilizace projektu Zahrady Opatov. Přes krajně nepříznivé podmínky na trhu s pronájmem nemovitostí se podařilo vystěhovat problémové nájemníky, dosáhnout obsazenosti blížící se téměř maximu a přitom postupně snižovat celkové procento dluhů. Přidanou hodnotou je navíc skutečnost, že nezanedbatelná část bytů je pronajímána v tzv. veřejném zájmu za cenu nájmu hluboko pod hranicí stanovenou trhem. Zahrady Opatov se tak postupem času stávají vyhledávanou adresou. A Jihoměstská majetková a.s. by se díky zkušenostem a prakticky za pochodu vytvořeným know-how mohla stát v nejbližších letech lídrem na trhu facility managementu komerčního nájemního bydlení.
Druhým výrazným úspěchem činnosti JMM je zásadní přebudování Městského Dohledového Centra (MDC). Náš kamerový systém navazuje na kamerový systém PČR a pro odhalování kriminality v lokalitě Jižního Města má nyní skutečně zásadní význam. Svědčí o tom několik zásahů MDC, vedoucích k usvědčení a dohledání pachatelů trestné činnosti. Dokumentem, který zatím ještě na Jižním Městě chybí, je podrobná bezpečnostní analýza, ale i tady je pro nejbližší měsíce v plánu, že se JMM ve spolupráci s odborem krizového řízení MČ bude na jeho vytvoření aktivně podílet.
Velký potenciál lze do budoucna spatřit v provozování parkovišť a parkovacích domů. Na jednotlivých parkovištích se podařilo vytvořit seznamy potenciálních čekatelů a dát je na internet pod veřejnou kontrolu, zjednodušit veškeré administrativní procesy a začít s procesem celkové postupné modernizace parkovacích ploch. K lepšímu fungování střediska určitě také přispěje plánovaná pasportizace parkovacích míst a jejich vizualizace přímo na webových stránkách JMM.
Rád bych na tomto místě zmínil i středisko zeleně, před kterým stojí celá řada úkolů. Jedním z nich je zřízení úseku tzv. operativního úklidu, jehož pracovníci by měli být k dispozici všem obyvatelům Jižního Města na speciálním telefonním čísle. A pokud se nám podaří rozšířit a zmodernizovat vozový park, můžeme směle uvažovat o dalším rozšíření činnosti střediska i za hranice Jižního Města.
Problémem, který by však měl odeznít po covidové pandemii, je provozování sportovišť. Do nich je potřeba co nejdříve výrazným způsobem zainvestovat nemalé finanční prostředky. Bohužel, právě sportoviště byly pandemií zasaženy nejvíce. Příjmy střediska se propadly téměř na polovinu a nakupily se pohledávky za některými sportovními oddíly, které neměly prostředky na hrazení svých závazků. Čerpání dotací pomohlo celou situaci vyřešit jen částečně. Budeme tedy doufat, že lidé a zvláště děti, se na sportoviště co nejdříve vrátí. Pokusíme se cenovou politiku na sportovištích nastavit tak, abychom tomuto přání vyšli co nejvíce naproti.
Vážení, dovolte mi, abych do budoucna popřál JMM a jejím zaměstnanců co nejvíce úspěchů, které v první řadě potěší obyvatele naší městské části. Myslím, že na dosažené výsledky můžeme být právem hrdí, a to jak v představenstvu, tak i na všech dalších úrovních řízení společnosti.
Ing. Ondřej Prokop
bývalý předseda představenstva Jihoměstské majetkové, a.s.
⬆⬆⬆
✅ Středa
Ráno se ukázal v celé své nahotě chaos, s jakým řídí primátor Hřib (Piráti) a náměstek pro dopravu Scheiherr (Praha Sobě) uprchlickou krizi i celou Prahu. Několik týdnů avzovali, že od 1. června nebudou již ukrajinští uprchlíci moci cestovat zcela zdarma a budou muset mít lítačku vydanou na jejich pas a víza. Nicméně systém nebyl připraven a tak chaoticky Scheinherr dal pokyn, že dál do 11.června mohou jezdit zdarma. O tom nevěděli ani Ukrajinci, ani revizoři a v Praze vznikl totální chaos.
Odpoledne jsem se na výzvu několika z vás zastavil na Dětském dni u KC Zahrada na Praze 11. Slavit Den dětí je radost. V KC Zahrada si děti užily spoustu her, soutěží i dobrot za odměnu. Já jsem si s jejich rodiči zatím povídal o tom, jak se jim u nás žije a co jim chybí Zmiňovali rozbité koše i lavičky, ale mnohdy i složitou finanční situaci.. Bavil jsem se i s paní ředitelkou Mollenovou, co ji v rámci provozu kultury a radnice aktuální trápí.
Pak jsme vyrazili se ženou ještě na Food Festival na sídlišti Ládví na Praze 8. Akce s názvem Slyším, vidím, chutnám svět v Ládví byla super. Zase jsem čas využil, abych se bavil hlavně s místními o jejich problémech.
Zjistil jsem, že i tady mají lidé podobné problémy a starosti jako u nás na Praze 11, trápí je nepořádek, neúměrné zahušťování sídlišť další zástavbou, ale i zvyšující se ceny energií, vývozu odpadů, vodného, stočného atd. Největší problém jsou různé nové studie na zahušťování sídliště. Magistrát v čele s Petrem Hlaváčkem (STAN) vymýšlí neustále nové a nové nápady, jak kolem stavět, a místním se to logicky nelíbí. V jedné studii, kterou mi zde místní ukázali a pod kterou je podepsaný právě náměstek Hlaváček je napsané něco ve smyslu, že připomínky místních ze sídliště nebylo možné zapracovat vzhledem k jejich nižšímu intelektu a sociálnímu zařazení. Neskutečné, takže ještě veřejně dávají najevo, že lidi na sídlištích jsou podle nich blbci se kterými se na magistrátu nebudou bavit! Všechny ujišťuji, že já jsem proti nekoncepčnímu zahušťování sídlišť a lidi ze sídliště (kde jsem vyrostl) jsou pro mě priorita!
Jinak jsem publikoval pravidelné bytové okénko..
⬇⬇⬇
Milí Pražané,
vzpomínáte si, jak magistrát málem smetl ze stolu návrh pilotního projektu družstevního bydlení , který připravila radní Hana Kordová Marvanová ? Dnes, o dva roky později, kdy je výstavba na Praze 5 už takřka na spadnutí, hrozí ze strany vedení města další účelové průtahy. A to ve chvíli, kdy se metropole potýká s nejhlubší krizí bydlení v historii.
V rámci projektu Radlická, který má vyrůst ve stejnojmenné ulici na městských pozemcích, je připravena výstavba 266 bytových jednotek. Třetina z nich by měla připadnout městu, které tím získá byty pro zdravotníky, hasiče a další lidi pracující v takzvaných strategických profesích. Realizace Radlické navíc otevře cestu dalším projektům družstevního bydlení, které je pro svou cenovou dostupnost žádoucí součástí realitního mixu.
Přestože je návrh připraven do nejmenších detailů a radní loni na podzim schválili uzavření memoranda o spolupráci mezi městem a Prahou 5, klade si vedení města stále další a další podmínky na úpravu projektu. Hlavním důvodem přitom rozhodně není starost o právní nezávadnost projektu.
Nejvíce obstrukcí totiž přichází ze strany Jana Čižinského a dalších členů uskupení Praha Sobě, kteří stojí za přípravou mediálně i veřejnosti méně známého konceptu spolkového bydlení, a rádi by jej dostali na výsluní zájmu. Za snahou upozadit projekt Hany Kordové Marvanové tedy nejsou žádné vyšší ideály, ale obyčejná závist a rivalita.
V zájmu města i jeho obyvatel je hledat co nejvíce způsobů, jak učinit bydlení dostupným pro co nejširší vrstvy. Snahu prosadit jeden model bydlení na úkor jiného proto považuji za nesmírně krátkozrakou a sobeckou.
Souhlasíte, že takové soupeření a politikaření nemá Praha zapotřebí? Nebo máte jiný názor? Těším se jako vždy na vaše postřehy a komentáře .
⬆⬆⬆
✅ Čtvrtek
Dopoledne jsem se stavil na 23. ročníku Sportovních her seniorů na Praze 11.
V roce 1999 je poprvé pořádal tehdejší starosta Petr Jirava. A od té doby se na Jižním Městě konají rok co rok. Je skvělé, že některé tradice na Praze 11 přežily i všechny ty politické turbulence a změny. Nezrušil je Mlejnský, Štyler ani Piráti. Za což jsem moc rád. Každý rok se tu zastavím a obdivuji některé výkony. Baví mě sledovat a vidět, že někdo komu je přes osmdesát let je v něčem výrazně lepší než já. Třeba jedna paní byla dnes schopna okrájet z jediného jablka v kuse skoro 3 metry dlouhou šlupku!
Akce je určena pro všechny seniory z našeho sídliště, nejen pro klienty Jihoměstské sociální. Soutěží se v několika věkových kategoriích a většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro lidi s handicapem.
Mezi soutěžní disciplíny patří:
▶ruské kuželky – pouze tříčlenná družstva
▶slalom vozíčkářů
▶hod míčem na cíl
▶hod na koš
▶nejdelší okrájená jablečná slupka
▶šipky
▶střelba na branku a driblování s míčem
Pro soutěžící i diváky bylo připraveno občerstvení i kulturní program a hudební vystoupení paní Petry Černocké a Jiřího Pracného.
P.S.: Věděli jste, že Petr Jirava, který Sportovní hry seniorů v roce 1999 jako starosta Prahy 11 tehdy založil byl u jejich pořádání nejprve jako starosta, pak na chvíli úplně odešel z politiky, aby se do ní zase vrátil, a pořádal je znovu jako radní pro sociální věci v radě Jiřího Štylera, následně znovu jako starosta a zase jako radní pro sociální věci v radě Jiřího Dohnala? Často se mě na Petra Jiravu ptáte, proč s námi kandidoval, co pro Jižní Město udělal. Tak tady máte jeden krásný příklad 23 let starého příběhu, který rok, co rok baví stovky našich seniorů. A já věřím, že tenhle příběh bude dál pokračovat i v budoucnu.
Odpoledne mě pozval Martin Hrubčík, lídr za ANO v Praze 9 a náš kandidát do pražského zastupitelstva, do Pragovky na Jarní Oktoberfest nanečisto. U piva se prostě vždycky povídá líp.
A večer jsem přijal pozvání na měření hluku na koncertu v Ledárnách Bráník. Nerad dělám rozhodnutí od stolu. Může se lehce stát, že budou jednostranná. Proto jsme dnes s Hana Kordová Marvanová přijali pozvání organizátorů koncertů v Ledárnách Braník. Byl jsem zvědavý, jestli opravdu chtějí hledat kompromis, nebo o tom jen mluví…
Měřili jsme také úroveň hlasitosti místní produkce. Zároveň na několika místech probíhala další měření, jejichž výsledky se brzy dozvíme a i to přispěje k zodpovědnému rozhodnutí během červnového hlasování o vyhlášce regulující openair akce v Praze..
Co mě ve čtvrtek naopak nemile překvapilo, byla další nechutná akce Praha Sobě na pražské náplavce. Jan Čižinský (Praha Sobě) se ke sběru podpisů nestydí využít žádné příležitosti. Parazitují na dětském dni, charitativním koncertě. Dle hesla: Vy to uspořádejte, my si přijdeme pro podpisy! A podpisy sbírá magistrátem placená asistentka zastupitele.
✅ Pátek
V pátek jsem byl ve sněmovně, kde jsme řešili hlavně, jak nejlépe pomoci Pražanům v této krizi. Vláda nedělá nic. Primátor Hřib si domluvil schůzku s premiérem své vlády až 2 dny po tom, co hystericky uzavře uprchlické centrum, za což ho kritizují ostatní hejtmani a primátoři. Prostě chaos vládne nejen Praze, ale bohužel dnes i celé ČR.
Zbytek dne jsem vyřizoval vaše zprávy a taky se připravoval na zastupitelstvo Prahy 11. To se bude konat ve čtvrtek 9.6.od 9:00 v TOP Hotelu a neměli byste si ho nechat ujít. Hnutí ANO tam bude navrhovat celou řadu důležitých věcí pro Jižňák. Chceme řešit znovu otevření restaurace Pavlovín v parku u Chodovské tvrze, další postup ve věci nástavby kotelny Vojtíškova, ale také parkování u Hotelu Opatov.
Tím jsme opět na konci, milí sousedé. O všech zmíněných záležitostech vás určitě budu informovat i nadále na svých profilech. Budu rád, když mě budete i číst nadále! Mějte hezký zbytek víkendu.