Milí sousedé,
dnešní příspěvek je bez mého obličeje v roušce, ale zato s fotkami těch, kdo si zaslouží obrovské poděkování. Už tři týdny je náš běžný život narušen vládními opatřeními, která jsou zaváděna v souvislosti s pandemií. Situace je těžká a náročná, ale všichni se maximálně snažíme ji zvládnout, postarat se o sebe navzájem a ochránit obyvatelstvo (nejen) Jižního Města. Solidarita, spolupráce a dobrosrdečnost mezi námi je v těchto dnech poznat nejvíce, co si pamatuji.

Rád bych proto dnes začal trochu jinak než obvykle. Chci vyjádřit velké poděkování všem z vás, kteří tolik přispíváte k tomu, abychom to společně zvládli.

👉 DĚKUJI lékařům, sestřičkám, ošetřovatelům, hasičům, policistům a dalším lidem v tzv. „první linii“, kteří se neskutečně snaží pomoci všem kolem sebe a kteří pracují dlouhé hodiny a hodiny, aniž by se zastavili. Ohromně si vaší práce vážím a jsem velmi vděčný, že to pro nás děláte! Bez vás bychom to rozhodně nedokázali.

👉 DĚKUJI zaměstnancům a asistentům ve všech otevřených prodejnách potravin, drogeriích, lékárnách a podobně, díky kterým si i navzdory současné situaci stále můžeme pořídit čerstvé pečivo k snídani nebo léky proti bolesti. Vím, že to nemáte jednoduché.

👉 DĚKUJI všem dobrovolníkům, kteří se chopili šicích strojů a začali šít roušky nejen pro sebe a své blízké, ale i pro ostatní – převážně seniory, kterým jsou roušky distribuovány přes zaměstnance úřadu naší městské části.

👉 DĚKUJI vietnamské komunitě, která darovala opravdu velké množství užitých roušek úřadu, a samozřejmě i všem dalším dobrovolníkům a firmám, díky kterým můžeme roušky rozdávat dál těm nejpotřebnějším.

👉 DĚKUJI oddělení krizového řízení, speciálně Pavlu Krčílkovi a Petře Víznerové, kteří jsou teď v asi nejtěžší situaci za celou svou pracovní kariéru. Jedou nonstop, aby zajistili distribuci darovaných roušek starším a handicapovaným obyvatelům Prahy 11.

👉 DĚKUJI zaměstnancům Jihoměstské majetkové, kteří jsou od tohoto týdne v ulicích a pomáhají, jak můžou. Díky Petru Holasovi a Karlu Berouskovi, kteří rozdávají obyvatelům na distribučních místech roušky a dezinfekci. Díky Pavolu Zambovi, Davidu Zíchovi a Martinu Mikulskému za provádění dezinfekčních postřiků, což v masce a s asi 20 kg na zádech není žádná sranda. Děkuji Radku Adamcovi a Zdeňku Hamajovi za koordinaci veškerých činností spojených s distribucí roušek a dezinfekcí a realizací postřiků.

👉 DĚKUJI celému vedení radnice. Každý pracuje v plném nasazení a řeší složité situace ve snaze zajistit i ve stávající krizi co nejplynulejší chod městské části.

👉 DĚKUJI politikům napříč stranami za klid zbraní. Všichni jsme teď na jedné lodi a na politické boje není čas a prostor. Bohužel se ale pořád šíří řada dezinformací a fake news, proto vás moc prosím, sledujte oficiální komunikační kanály městské části nebo můj profil. V případě jiných zdrojů si získané informace ověřujte.

👉 DĚKUJI zaměstnancům úřadu městské části, za mě hlavně Odboru majetkoprávnímu a Odboru správy majetku. Nyní pracují s maximálním nasazením, díky čemuž jsme schopni řešit i běžné činnosti a zajistit relativně normální chod úřadu. Je to důležité, nesmíme totiž dopustit, aby se zastavily investice. Veřejný sektor se po překlenutí nejhorší fáze krize stane klíčovým hráčem v boji proti dalšímu úpadku ekonomiky a nárůstu nezaměstnanosti. Děláme proto vše, aby se investice městské části nezpozdily a naopak se i některé urychlily tak, abychom byli schopní dát firmám a lidem práci. Taky jsme tento týden začali na některé práce primárně poptávat firmy z Prahy 11 a požádali velké dodavatele o zvážení zařazení jihoměstských firem mezi subdodavatele.

A teď ještě v rychlosti přehled toho, co se během týdne událo.

Hlavním tématem pondělní porady vedení byl samozřejmě koronavirus. Řešili jsme, kde vytvořit výdejní místa pro roušky a dezinfekci, která místa dezinfikovat a další bezpečnostní opatření nejen na úřadě ale i na celém území Jižního Města. Zabývali jsme se také finančními a rozpočtovými opatřeními, která bude potřeba zavést, abychom celou tuto krizovou situaci zvládli. Předložili jsme návrh hnutí ANO ohledně potřeby začít urychleně hledat ekonomické úspory a rezervy.

Řešili jsme i svolávání komisí a výborů, kdy jsme se shodli na tom, že se tyto orgány budou scházet pouze v nejnutnějších případech a to v online prostředí, kdy předseda a tajemník budou fyzicky přítomni na radnici a členové, kteří nemají možnost se jednání zúčastnit v online prostředí, budou moci přijít, ale budou muset dodržovat bezpečnostní opatření.

Na radě jsme se věnovali převážně běžné činnosti úřadu. Předložil jsem materiál k zahájení projektování další etapy rekonstrukce objektu Sandra a schválili jsme spuštění výběrového řízení na její zateplení, opravu střechy, výměnu oken a topení. Také probíhají jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a odborníky na dotace o možnostech financování této části projektu. Zabývali jsme se i rekonstrukcí varen v ZŠ Mendelova a ZŠ Mikulova, výběrová řízení jsme posunuli do druhého kola. I navzdory současné situaci běží obě akce podle plánu a pevně věřím, že se v létě tohoto roku navzdory všemu podaří je realizovat.

V úterý jsem se věnoval svým odborům. Přes veškeré komplikace v souvislosti s bezpečnostními opatřeními se nám daří fungovat ve stejném tempu jako před jejich zavedením. S odbory jsem řešil investiční akce, které jsou podle mého názoru prioritou ve zkvalitňování života obyvatel Jižního Města. Naši dodavatelé naštěstí nemají problém se zajištěním kapacit na jejich realizaci. V současnosti probíhají práce na akcích rekonstrukce objektu Sandra a Starochodovské školy, dále se připravují rekonstrukce varen v ZŠ Mikulova a ZŠ Mendelova a rekonstrukce vnitrobloků. Zaměřili jsme se také na přípravu instalací nových laviček a mlžítek.

Středeční dopoledne patřilo koaličnímu jednání. Řešili jsme koordinaci dobrovolníků a distribuci ochranných pomůcek. Opět jsem zde zdůraznil potřebu řešit i ekonomické následky, kterým budeme muset čelit hned, jak opadne aktuální krize. Domluvili jsme se, že se finančním hlediskem bude zabývat pracovní skupina.

Ve čtvrtek jsem pracoval na finalizování materiálů pro pondělní poradu a radu. Také jsme probírali výzvu Magistrátu k otevření jedné školy, do které by mohly chodit děti rodičů vybraných pomáhajících profesí. Radní pro školství Zuzana Ujhelyiová vytipovala na Jižním Městě školy a školky, které jsou připraveny zajistit výkon nezbytné péče o tyto děti, a předala je Magistrátu. Ten následně vybral ZŠ a MŠ Chodov a škola se pro děti otevře už zítra! Magistrát nám pro tyto účely dodal roušky a dezinfekci. Vlastními silami jsme navíc zajistili rukavice a další ochranné pomůcky, kterých je však bohužel plošně stále nedostatek.

V pátek jsem se opět věnoval vám a vašim dotazů. Velmi vás zajímalo blokové čištění. Vzhledem k současné situaci jsme se s TSK a Policií domluvili, že neodparkované automobily budou tentokrát tolerovány, ale pokud můžete, prosím, přeparkujte své vozidlo.

Také jste se mě hodně ptali na informace ohledně nájmu. Rozhodli jsme se, že od 16. 3., kdy byl vyhlášen nouzový stav, nebudeme uplatňovat procenta z prodlení a nezaplacení nájmu nebude důvod k tomu, aby byla dána výpověď z nájmu nebo byl dluh postoupen k vymáhání. Tímto rozhodnutím jsme získali čas k tomu, abychom mohli vytvořit koncepční řešení, ale o tom vás budeme včas informovat.

V pátek odpoledne byl ještě krizový štáb. Řešili jsme hlavně zpětnou vazbu k prvnímu týdnu vydávání roušek a desinfekce našim občanům a SVJ/BD. Je jasné, že je všeho málo, celý úřad teď řeší primárně další nákupy a dodávky. Bohužel na trhu je spousta předraženého nekvalitního zboží. Vždy chceme předem vidět vzorek před samotnou dodávkou, což proces komplikuje, ale je to nutné. Dodávky desinfekce a roušek, které máme od státu a Magistrátu, stačí sotva pro naše potřeby úřadu. Veškeré další zásoby pro občany a SVJ/BD musíme pokrýt z jiných zdrojů.

Dobrá zpráva je, že příští týden bude již zásob více. Pro seniory a handikepované už plníme desinfekci i menší plastové lahve, které se tento týden podařilo objednat. V závislosti na dodávkách chceme rozšířit i počet výdejních míst. Máme je připravené a hned, jak budeme mít dost desinfekce a roušek, otevřeme je. Dále budeme pokračovat v pravidelné desinfekci veřejných prostor – laviček a zábradlí. Také aktuálně jednáme o možnosti nadstandardního testování našich klientů a personálu v domovech seniorů nad rámec běžných testů, které organizuje stát, podobně jako s tím tento týden začala Praha 3.

Na závěr mám prosbu. Buďte ke svému okolí i nadále solidární. Pokud můžete, prosím dál šijte roušky, a když budete mít přebytek, neváhejte nás kontaktovat a my zajistíme jejich předání těm, kteří je nejvíce potřebují. A když nebudete vědět, co doma dál dělat a chtěli byste se zapojit i do dobrovolnických činností, opět se na nás neváhejte obrátit. Každá ruka i pomoc se hodí.

OBROVSKÉ DĚKUJI vám všem!! Spolu to zvládneme. Přeji vám hodně zdraví.