Milí sousedé,

tak už tu máme září.😊 Za námi je i první školní den, který jsem letos absolvoval se svým synkem, který nastoupil do první třídy. Na Jižním Městě jsme letos přivítali ve školách 915 prvňáčků! Celkem máme v našich základních školách 7 245 žáků a v mateřinkách 2 322 dětí. Ti všichni chodí celkem do deseti velkých škol a dvaceti dvou mateřinek. Jistě chápete, že správa tolika objektů už dá pořádnou práci.🙂 Natož postarat se o tolik učitelů a personál, který se o všechna ta děcka postarají. Ale to už je naštěstí parketa kolegyně radní pro školství Zuzany Ujhelyiové. Já mám na starosti správu majetku a tedy budov. Letos mám v plánu investovat právě ve školách skoro 150 milionů Kč, což je ⅕ celého rozpočtu Prahy 11. Z toho je jasně vidět, jak velkou prioritu dáváme našim dětem. Věřím a doufám, že ocení, když budou jejich školy lépe vybavené. Tedy nejen samotné děti ale také vy, jejich rodiče nebo prarodiče.👍

Dnes vám posílám fotku ze sobotního cyklovýletu. Zůstal jsem v Praze, mám hrozně práce a bohužel dodělávám i přes víkend, takže jsme si vyjeli jen na vyjížďku na kolech. Najeli jsme ale dobrých 80 km, takže paráda. (Fotka je hned ze začátku trasy, kdy jsem vypadal ještě jakž takž k světu.😁 Byli jsme zrovna v Kulatém Chodovci, na hranici Prahy 11 a Prahy 15. Za mnou je vidět část trojmezí, o které se už roky vedou různé boje mezi developery, městem a aktivisty.)

A co vy? Jak jste strávili víkend vy?

Jinak minulý týden byl opravdu plný událostí, tak se pusťme do toho co se dělo.

V pondělí jsme na poradě vedení probírali záměr rekonstrukce objektu bývalého Hotelu Opatov. Skoro před dvěma roky po mém nástupu na radnici jsem založil s naším starostou Dohnalem pracovní skupinu na koordinaci rekonstrukcí Ubytovny Sandra a právě Hotelu Opatov. Během prvního roku jsme se mnohokrát sešli i s radním Adam Zábranský – pražský radní a vydiskutovali jsme si podmínky, za kterých budeme jako Praha 11 souhlasit s přestavbou objektu Hotelu Opatov. Smyslem rekonstrukce má být i to, že spolu budou tato dvojčata fungovat.

V tom, o který se stará naše MČ, plánujeme restauraci, zatímco ve druhém, o který se stará magistrát, měl vzniknout dětský klub nebo školka a tak podobně. Jenže něco se zadrhlo, my stavíme a jsme prakticky v půlce stavby a magistrát nic. Stále přešlapuje na místě na nějakých byrokratických zádrhelích a my nevíme proč. Tak jsme se v pondělí domluvili, že na magistrát pošleme oficiální výzvu, ať rekonstrukci zahájí co nejdřív. Jde přece i o lidi v okolí. Teď trpí omezení životního pohodlí stavbou Sandry. Jezdí tam nákladní auta, dělá hluk nákladní výtah, práší se tam, neustále musí strpět různá dopravní omezení a já bych chtěl, aby se dvojče Sandry začalo rekonstruovat najednou, aby co nejdéle obě stavby běžely vedle sebe a na lidi v okolí negativní vliv stavby dopadl co nejméně. Budu se na to ptát ve čtvrtek i na Zastupitelstvu hl. m.Prahy. Nerozumím tomu. Magistrát pořád říká, že je nutné stavět byty – tady je hotový projekt, stavební povolení, peníze v rozpočtu a stojí to na nějakých papírech?

Taky jsme na poradě shodli nad pokračováním restaurace v Chodovské tvrzi. S ohledem na skutečnost, že ve veřejném prostoru byla záležitost provozovatele restaurace v Chodovské tvrzi diskutována z mnoha různých úhlů pohledu, se gesční radní pro kulturu Mgr. Jan Stárek, starosta Jiří Dohnal a radní Ing. Petr Jirava dohodli, že se celou věcí bude zabývat vedení Prahy 11 jakožto vlastníka objektu tvrze.

Členové rady městské části předně vzali na vědomí, že společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s., která pro městskou část provozuje objekt Chodovské tvrze, postupovala při řešení nedoplatků nájemce restaurace v Chodovské tvrzi správně v rámci zákonných postupů, kompetencí a na doporučení právního zastoupení, a to i s ohledem na princip péče řádného hospodáře.

Zároveň se většina členů rady přiklonila k pokračování konceptu restaurace v Chodovské tvrzi s tím, že restaurace přejde na základě úpravy nájemních smluv buď přímo na vlastníka objektu, tedy Městskou část Praha 11, nebo její správní firmu Jihoměstskou majetkovou, a.s.

Vedení městské části v této záležitosti nakonec přihlíželo i k názoru veřejnosti, respektive petentů, kteří si prostřednictvím petice přáli zachovat v dané lokalitě restaurační zařízení namísto nového konceptu provozovny typu kavárny či vinárny. Participace občanů na správě obce je ostatně jednou z priorit současného vedení.

Ohledně dotazů na pokračování stávajícího nájemce je možné konstatovat, že v případě, že budou uhrazeny všechny nedoplatky, tak je možná i varianta, aby v předmětném nebytovém prostoru setrval, a to jakožto nájemce majitele objektu, tedy městské části, nebo podnájemce Jihoměstské majetkové, a.s.

Aktuální informace budeme jako vždy publikovat prostřednictvím radničního webu nebo tady u mě, jak jste zvyklí!

Na Radě odpoledne jsme pak schválili dodatek na rekonstrukci šaten, sprch a sociálního zázemí u tělocvičen v ZŠ Mikulova. Je to snad poprvé, co tu sedím, kdy jsme neschvalovali dodatek na vícepráce, ale na méněpráce.😁 Celá akce vyšla nakonec o 30 tisíc levněji, než bylo plánováno. Čím to je? Je to tím, že u této akce jsem byl od začátku, udělali jsme kvalitní projekt, vysoutěžili kvalitní firmu a k ní dali velmi přísný stavební dozor, který právě pomohl najít na stavbě ještě úspory. Věřím, že takových investičních akcí pode mnou bude přibývat.👍

Dále jsem založil pracovní skupinu pro ekologickou modernizaci našich budov. Chceme se po vzoru jiných MČ věnovat více zeleným střechám, retenčním nádržím, výměně vzduchu ve školách a dalším zlepšovákům. Nedávno jsme vám s panem starostou psali o naší exkurzi na Prahu 14, kde jsou v tomto ohledu už mnohem dál. Chceme je dohonit. Proto jsem do pracovní skupiny dal kromě Jakub Lepš, který k této problematice má nejblíž skrze jeho gesci životního prostředí, a starosty také odborníky z praxe. V pracovní skupině tak zasednou přímo projektanti, kteří už mají za sebou desítky realizací zelených střech a dalších vylepšení a také odborníci na dotace. O dotace tu totiž hodně jde. Aktuálně je možné na úsporná a ekologická vylepšení budov získat většinu financí externě z dotací. V budoucnu to už tak snadné nebude a navíc se bude vše velmi zpřísňovat a to, co dnes je “dobrovolné ekologické vylepšení”, v budoucnu bude povinnost. To znamená, že když s tím začneme hned, získáme na to dotační peníze a v budoucnu ušetříme, protože bychom to tak jako tak museli jednou udělat, ale pak už za své.

Odpoledne jsme se pak sešli s kolegy z magistrátního klubu hnutí ANO, kde jsme řešili nemilou situaci. Naši kolegové na Praze 20 se bohužel spolu s jejich tamnější radnicí odvolali do stavby Pražského okruhu. Když jsem to viděl, myslel jsem, že mě snad trefí šlak. Ačkoli jejich důvodům svým způsobem rozumím, tak si stojím za tím, že není možné upřednosťnovat sobecké zájmy jedné MČ před projekty celopražského významu. U dobudování pražského okruhu navíc jde i o celostátní veřejný zájem. Takže jsme se jednoznačně s klubem shodli na následujícím usnesení:

Zastupitelský klub hnutí ANO Praha
1. nesouhlasí
a) s odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, které bylo učiněné Radou městské části Praha Horní Počernice dne 28. srpna 2020
2. konstatuje, že
a) stavba pražského okruhu je priorita pro město a jeho obyvatele
b) odvolání může celou stavbu zdržet o několik měsíců až let
3. vyzývá
a) zástupce hnutí ANO k vyjádření, proč schválili odvolání, přestože stavba okruhu byla jednou z priorit volebního programu hnutí ANO 2011 v pražských volbách a proč tento svůj postoj, který ovlivní životy Pražanů, nekonzultovali se zastupitelským klubem
b) k přehodnocení stanoviska městské části v návaznosti na celopražské zájmy
1. nesouhlasí
a) s odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, které bylo učiněné Radou městské části Praha Horní Počernice dne 28. srpna 2020
2. konstatuje, že
a) stavba pražského okruhu je priorita pro město a jeho obyvatele
b) odvolání může celou stavbu zdržet o několik měsíců až let
3. vyzývá
a) zástupce hnutí ANO k vyjádření, proč schválili odvolání, přestože stavba okruhu byla jednou z priorit volebního programu hnutí ANO 2011 v pražských volbách a proč tento svůj postoj, který ovlivní životy Pražanů, nekonzultovali se zastupitelským klubem
b) k přehodnocení stanoviska městské části v návaznosti na celopražské zájmy

V úterý ráno jsem vedl synka do první třídy. Takže jsem musel posunout všechny pravidelné porady. Bohužel ho vidím kvůli práci méně, než bych si přál, tak aspoň ten první školní den jsem nemohl vynechat.

Během dopoledne jsem pak stihl moje pravidelné porady s odbory a na Jihoměstské majetkové.

V poledne jsem měl schůzku s paní radní Hana Kordová Marvanová. Diskutovali jsme dvě témata – družstevní bydlení a hazard. U družstevního bydlení jsme víceméně ve shodě. My na Praze 11 i s panem starostou připravujeme pilotní projekt výstavby dostupného družstevního bydlení, které je v trošku jiném režimu, než který navrhuje paní radní na magistrátu. Nicméně vydiskutovali jsme společně, že obě cesty by měly vést k cíli a že si budeme vzájemně pomáhat, aby se v Praze alespoň něco zrealizovalo. Protože stejně jako mě i jí štve, že o bydlení a nutnosti rozšiřovat městský bytový fond furt všichni jen žvaní, ale nikdo nic neudělá. Když pak někdo připraví konkrétní projekt, tak mu ho všichni ostatní zkritizují a zase se nic nestane. To je přeci třeba změnit!

Ohledně kasín a hazardu jsme se bohužel neshodli. Já si upřímně nemyslím, že zavřením heren a kasin s technickou hrou vymizí také potřeba lidí tyto typy her hrát a že tím spasíme svět. Jsem toho názoru, že se lidé s touto potřebou přesunou v lepším případě za hranici Prahy, v horším případě na nikým nekontrolovaný online a v tom nejhorším případě někam do černých heren v garážích nebo sklepech. Trápí mě tady jiná věc a to je výpadek rozpočtu. Příjmy do rozpočtu Prahy z herního průmyslu tvoří bezmála miliardu korun. Z toho polovina jde městským částem.

My na Praze 11 z těchto peněz platíme prakticky celý sport a část sociálních věcí. Tzn. pokud tyto peníze vypadnou, my si nebudeme moci dovolit dotovat sportování pro děti a ty se budou válet někde u tabletu nebo televize. Taky nebudeme moct vařit dotované obědy pro naše seniory nebo přispívat na jejich péči. Je to velký problém a nerozumím tomu, proč je nutné toto téma řešit zrovna teď, když se na nás valí možná jedna z největších ekonomických krizí spojená s pandemií koronaviru. Osobně budu tlačit na to, aby to paní radní a magistrátní koalice alespoň o rok odložila, až uvidíme jaké jsou reálné dopady koronaviru na ekonomiku Prahy.

Odpoledne jsem pak měl ještě poradu s právníky, pak jsme řešili na koalici arénu ledových sportů. Její stavba se oddaluje a komplikuje a přijde mi, že to kolegové úplně nezvládají posouvat kupředu. Bohužel já na to už čas nemám, v orgánech firmy nesedím, tak to vidím jen jako pasivní pozorovatel. Proto nebudu kritizovat a ještě vyčkám do konce září, co se povede dojednat. Jen mě to mrzí, protože jsem pro ten projekt na začátku byl hodně zapálený. Myslím si, že bruslení u nás obecně chybí, tak doufám, že se všechny spory podaří urovnat, všechny nejasnosti vyjasnit a že se stavba brzy rozběhne.

Ve středu jsem vám psal další díl svého „bytového okénka“🏠 , které se týkalo výstavby nových bytů v souvislosti s vyššími nároky na občanskou vybavenost. Pokud jste ho nečetli, tak ho tu máte znovu, ostatní můžete přeskočit  Pražská radnice proto přišla s návrhem, aby se na nákladech na výstavbu školek, škol nebo sportovišť podíleli sami developeři. To ale cenu nově vystavěných bytových jednotek, která se v hlavním městě pohybuje okolo 110 tisíc korun na metr čtvereční, může ještě zvýšit.

Samotné vedení města si od nových pravidel, která představí koncem září, slibuje zrychlení výstavby, které následně povede ke snížení cen. Ukazuje se ale, že zatímco zvýšená poptávka žene ceny vzhůru, v opačném směru tento vztah nemusí platit. Ceny bytů se totiž odvíjí od mnoha faktorů.

Požadavek na to, aby se developerské společnosti podílely na rozvoji infrastruktury, je bezesporu správný. Jak toho ale docílit bez dalšího zdražování?

👉 Jedno řešení mě napadá. Částky, které nyní odvádí developeři ze svých zisků, končí na jedné hromadě se všemi ostatními příjmy do rozpočtu. Mám za to, že by bylo spravedlivé, aby přinejmenším část těchto peněz šla přímo samosprávám, které se o tu kterou výstavbu přímo zasadily. Stát dnes z výstavby pražského bytu průměrné velikosti dostává přibližně jeden milion korun. Výstavba jediného bytového domu by tak mohla rozpočet obcí vylepšit až o desítky milionů👍.
⚠️ Uvědomuji si, že by to znamenalo prosadit změnu v legislativě. Pokud bych ale pro tento návrh získal podporu občanů i odborné veřejnosti, myslím, že by to stálo za zkoušku.
Co si myslíte vy

Dopoledne jsem měl několik pohovorů s novými potenciálními zaměstnanci do mých odborů. Taky jsem dělal na úkolech, které jsem dostal od kolegů v pondělí na poradě vedení a radě. V poledne jsme měli schůzku se starostou a mým odborem na připravovanou dostavbu úřadu v Ocelíkově ulici. Stát a magistrát po nás chce další nové agendy v Dopravě, které jsme dřív nemuseli dělat a bude potřeba pro ně přijmout nové lidi.

Ty však není kam posadit, protože naše obě budovy radnice přetékají ve švech. Diskutovali jsme různé možnosti a nakonec nejspíše půjdeme cestou levného a rychlého buňkoviště, které by mělo být sice trošku provizorním řešením, ale snad ne na dlouho. Osobně bych viděl v budoucnu pro Prahu 11 spíše zcela novou jednu radnici, kam se vejdou všechny úřady, které máme dnes rozstrkané po 3 různých pracovištích. Odpoledne jsem se pak připravoval na Zastupitelstvo Prahy 11, kde jsem předkládal několik tisků.

Ve čtvrtek ráno jsme měli schůzku s paní ředitelkou Thumsovou ze ZŠ Mendelova ohledně plánované rekonstrukce varny. Dorazila s paní Tichou, která je zástupcem rodičů. Poměrně dlouho jsme si vysvětlovali komplikace, které rekonstrukce přinese, a důvody, proč je to nezbytné udělat právě teď a takto. Dali jsme pro vás dohromady komplexní prohlášení, které vám teď napíšu:

Vedení školy poprvé požádalo o řešení navýšení kapacity školní jídelny na tisíc obědů a nevyhovujícího stavu některých přístrojů ve varně v roce 2014. Od té doby se jednalo o rozsahu plánované rekonstrukce.

Požadavek školy na řešení kapacitně nevyhovujícího stavu školní kuchyně byl na odbor správy majetku Úřadu MČ Praha 11 předán v roce 2018. Na základě tohoto požadavku proběhlo ve škole místní šetření za široké účasti zástupců školy, členů vedení městské části, zástupců věcně příslušných odborů úřadu městské části a projektantů. Výsledkem tohoto šetření bylo shledání, že je stávající varna včetně většiny vybavení stará cca 18 let a stav celého stravovacího provozu je již skutečně nevyhovující, takže je třeba ho komplexně řešit. S ohledem na tato zjištění byly zahájeny projekční práce.

Finální projekt „Navýšení kapacity varny v objektu školy Mendelova 550/2, Praha 4 – Háje“, který byl dokončen na podzim roku 2019, obsahuje plán kompletní rekonstrukce stravovacího provozu a splňuje požadavek na navýšení denního výdeje jídel z 800 na 1 000. V lednu roku 2020 byla Radou MČ Praha 11 schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky k tomuto projektu, která byla následně zveřejněna. Na konci dubna jsme obdrželi cenové nabídky od čtyř uchazečů. Po posouzení nabídek komisí a jejich kontrole ze strany projektanta byla 1. 6. 2020 a poté ještě několikrát předložena veřejná zakázka Radě MČ Praha 11 k rozhodnutí. Rozhodnutí však radou nebylo přijato, neboť by vzhledem k rozdílu cca 7 milionů Kč mezi předpokládanou a vysoutěženou cenou přesahujícímu finanční rezervy městské části nebylo možné zakázku ihned realizovat.

Na pozastavení celého procesu zadání zakázky reagovala 8. 6. 2020 ředitelka školy dopisem adresovaným všem členům rady, v něm popisovala závažnost situace, která nerealizováním zakázky v plánovaném termínu hrozila vzniknout. Ředitelka v dopise rovněž vyzvala Radu MČ Praha 11 k bezodkladnému rozhodnutí a realizování zakázky.

Ačkoliv gesční místostarosta městské části Ing. Ondřej Prokop v průběhu června představil radě několik návrhů řešení, jak zakázku provizorně a dočasně finančně pokrýt a tím její realizaci zahájit, žádný z nich nenašel v radě většinovou podporu.

Během léta pak proběhlo jednání s hl. m. Prahou o finančním dokrytí zakázky a městská část zároveň obdržela prostředky, které bylo možné do předmětné investiční akce dočasně zapojit. Z intenzivní komunikace mezi radnicí, vedením školy a zástupci rodičů žáků dále vyplynulo, že škola preferuje realizovat zakázku co nejdříve a dále ji neodkládat. Jednali jsme i o možnosti zasmluvnit realizaci na letošní rok, ovšem s termínem prací stanoveným na letní prázdniny roku 2021, aby byl provoz školy během školního roku omezen co nejméně. Tato cesta se ukázala jako neprůchozí kvůli nejistému kurzu EUR ovlivňujícímu cenu stavebních prací i materiálů a dalším komplikacím, které administrátor zakázky identifikoval v komunikaci s vítězným uchazečem – stavební firmou.

Rada tedy byla postavena před rozhodnutí, zda zakázku složitě rušit s rizikem, že se ani příští rok nemusí zrealizovat (např. z důvodu pozbytí dotace, zdražení soutěže nebo jejího opožděného dokončení apod.) Druhou možností bylo vybrat zhotovitele, který by byl schopen zakázku realizovat na konci letošního roku. Protože vybavení kuchyně a hlavně její kapacita nevyhovují požadavkům pro školní rok 2020, preferovali jsme spolu s vedením školy jistotu a co nejrychlejší realizaci zakázky i za cenu omezení, které stavba za provozu školy přinese.

Rada městské části tak nakonec přijala rozhodnutí o veřejné zakázce 24. 8. 2020, a to s předběžným termínem stavebních prací v říjnu až prosinci tohoto roku. O konkrétním harmonogramu stavebních prací, souvisejících omezeních pro žáky, ředitelském volnu a dalších organizačních opatřeních Vás budeme spolu se školou informovat.

Uvědomujeme si, že přijatým rozhodnutím působíme velké komplikace rodičům, žákům i učitelům. Děti a pedagogové budou na několik měsíců muset zvládnout změny času a místa stravování, úpravy výuky, kroužků a další nepříjemnosti. Všem se tímto za celou Radu MČ Praha 11 a vedení školy omlouváme.

Ve čtvrtek proběhlo první Zastupitelstvo Prahy 11 po letní pauze. Já tomu říkám “svátek demokracie”, jinak se tomu snad ani říkat nemůže. Opozici je dovoleno téměř vše a koalice to musí snést. Zvládli jsme projednat celou řadu důležitých záležitostí týkajících se Jižního Města.

Já jsem předkládal jen dva tisky, ale zase poměrně zajímavé. Ten první odpouštěl necelých 300 tisíc Kč nájemného za období nouzového stavu našemu provozovateli bazénu VS11, kdy musel být bazén nuceně uzavřen. Jde zřejmě o poslední z vln odpouštění nájemného v rámci vládního programu „COVID-nájemné“. Věřím, že tento krok pomůže našemu provozovateli přežít toto těžké období a zachovat provoz bazénu v kvalitě na kterou jsou všichni zvyklí. 👍

Můj druhý tisk byl ještě důležitější. Byl totiž o lásce! ❤️ Vyhověli jsme žádosti novomanželů v přepisu 1/2 bytu, který jeden z manželů získal v privatizaci a ještě jej splácí na druhého partnera. Musím říct, že dostat z lásky půlku bytu je opravdu krásná věc. 😍👍

Z ostatních tisků kolegů bylo asi nejdůležitější memorandum o přípravě velké směny pozemků mezi rodinami restituentů okolo pana Ženíška, magistrátem a Prahou 11. Jde o obrovskou a prakticky definitivní směnu pozemků, kterou vyřešíme 30 let trvající spory s těmito rodinami. Jde o poslední tečku za křivdou minulého režimu, kdy byly původním vlastníkům násilím odebrány rozsáhlé polnosti v oblasti následně budovaného Jižního Města.

Pozdější restituce v 90. letech místo, aby problém nějak inteligentně vyřešily, ho naopak ještě zhoršily tím, že rodinám byly vráceny pozemky pod paneláky, silnicemi, parky, dětskými hřišťmi a tak podobně. Výsledkem byly desítky let trvající soudní spory mezi městem, městskou částí a rodinami restituentů. Nutno dodat, že většinu z nich Praha a Praha 11 velmi draze prohrála. Jak asi víte, soudní spory se nám společně s magistrátním radním pro majetek Jan Chabr povedly v loňském roce ukončit a ihned jsme začali pracovat na komplexním a finálním vypořádání, které tuto hořkou kapitolu definitivně uzavře. Velmi důležitým krokem v této věci bylo dnešní schválení memoranda o dalším postupu v těchto směnách pozemků, které předložil náš starosta Jiří Dohnal, starosta Prahy 11, kterému musím vzdát za přípravu tohoto tisku velký dík! 👍

Jediným šrámem na dnešním jednání, který mě fakt mrzí je, že zastupitelé odmítli schválit kompenzaci od společnosti Central Group, která se chystá stavět obytný komplex u ulice Výstavní. Touto kompenzací měl být dar naší městské části v podobě školky. V lokalitě vznikne poměrně hodně bytů, kde se dá čekat nárůst dětí a my je nemáme kam dát. Tak se během mnoha jednání domluvilo s investorem, že vybuduje v rámci projektu školku, kterou městské části předá.

Připravili jsme memorandum o společném postupu a to předložili na zastupitelstvo. Toto memorandum zastupitelstvo projednávalo přes 2 hodiny a pak donutilo předkladatele, aby návrh stáhl. Tomuto postupu zastupitelů vůbec nerozumím, mohou tím podle mě ohrozit tento plánovaný dar směrem k naší městské části. Pokud nám nyní developer tuto kompenzaci za stavbu neposkytne, jsem zvědav, jak tito zastupitelé odpovědní za to, že kompenzaci dnes Zastupitelstvo neschválilo, vyřeší problém s dětmi v lokalitě a hlavně, jak vysvětlí důvod odmítnutí přijetí takového daru… Já to budu samozřejmě sledovat a budu se ptát gesčního místostarosty na další postup.

Na závěr bych chtěl trošku nestandardně poděkovat naší opozici. Často to nedělám, ale dnes je musím pochválit, jejich přístup byl podle mě v rámci mezí konstruktivní a až na pár výjimek se nevymykal základům slušného chování. I proto jsme byli schopni skončit dnešní zastupitelstvo až překvapivě brzy před 22. hodinou večerní. 👍

V pátek jsem už jen komunikoval s vámi, moji milí sousedé. Odpovídal na vaše e-maily, zprávy na sociálních sítích a dodělával úkoly a práci, která se za celý týden nakupila. Seděl jsem na radnici do pozdních večerních hodin, než mě “vyhnala” uklízečka a stejně jsem to nestihl. Takže jsem se k tomu musel vrátit i přes víkend. Teď si jdu ještě dostudovat tisky na poradu a Radu, kterou máme zítra. Takže se s vámi už rozloučím a popřeji vám klidný zbytek neděle a úspěšný start pracovního týdne!

P.S. Od středy 9.9.2020 začnou v Praze platit zase přísnější opatření kvůli zhoršujícímu se trendu nákazy koronaviru v našem městě. Dávejte pozor na to, kam lze bez roušky a kam se nosit musí.