Milí sousedé,
přeji vám všem hezké Velikonoce. Je mi líto, že je letos prožíváme v tak neobvyklých podmínkách. O tom, co se ve společnosti děje, vás nonstop bombardují média, proto bych dnes rád začal trochu jinak. Když jsem začal psát svůj pravidelný report, měl jsem na sobě tohle svoje oblíbené tričko s Batmanem. Batman byl vždy můj oblíbený akční hrdina, když jsem jako kluk vyrůstal. Možná jsem si tehdy představoval, jaké by to bylo mít nadlidské schopnosti jako on, bojovat s padouchy a pomáhat slabým. Už nevím, je to dlouho. Ale určitě to znáte. Všichni máme v dětství svoje vzory, můj táta třeba obdivoval Vinnetoua. Jaký byl ten váš? Měli jste nějakou oblíbenou televizní nebo filmovou postavu?

Mimochodem ještě jednou děkuji všem dárcům, kteří mi píší a kteří skrze mě chtějí pomáhat lidem na Jižním Městě. Díky vám všem se mi tento týden podařilo pro městskou část obstarat několik stovek ručně šitých dvouvrstvých, pratelných bavlněných roušek a zhruba stovku respirátorů. Vše zdarma díky darům soukromých osob nebo firem z Jižního Města. Vše jsem ihned předal našemu krizovému řízení, které ochranné pomůcky rozdělili dle potřeb tam, kde je to nejvíce potřeba.
Každopádně pojďme se teď jako vždy podívat na to, co se dělo na Jižním Městě v uplynulém týdnu.

Na pondělní poradě vedení jsem za klub hnutí ANO předložil kolegům záměr založit nadační fond. Inspirací pro mě je projekt www.dvojkasrdcem.cz, který na Praze 2 funguje již řadu let. Jde v podstatě o projekt, který s kolegy připravuji už téměř rok, ale právě nyní v době koronavirové epidemie jsme se rozhodli jeho založení urychlit, aby mohl co nejdříve začít pomáhat lidem zasaženým dopady této krize. Kolegové se s materiálem seznámili a k jeho dalšímu projednání se vrátíme v nejbližších dnech.

Také jsem poradě vedení představil mou vizi zřídit pod záštitou MČ Praha 11 poradnu pro podnikatele, kam by se podnikatelé mohli obracet se svými problémy, včetně konkrétního návrhu na realizaci. Kolegové měli k materiálu nějaké věcné připomínky, které se pokusím do příštího týdne doladit. Zatím o této možnosti budeme stále jednat.
Dále jsme se zabývali zadáním realizace studie na venkovní koupaliště, které jsme vám slibovali před volbami. Na jeho přípravě usilovně a dlouhodobě pracují nejen kolegové z koalice ale také opozice.

Na poradě vedení jsme měli mimo jiné také materiál s návrhem na nadstandardní testování v našich DPS na nemoc COVID19, jehož cílem je rychlejší a efektivnější testování personálu a klientů nad rámec standardní zdravotní péče. Materiál jsme samozřejmě schválili a náklady na jeho realizaci budeme hradit z finančních prostředků, které nám poskytl Magistrát na kompenzaci následků koronavirové epidemie.

Z odpoledního jednání Rady bych rád zmínil schválení již 3. ročníku participativního rozpočtu Spolu za lepší 11. Při jeho realizaci nám bude asistovat společnost Agora CE, která nám asistovala i při realizaci 2. ročníku. V rámci materiálu jsme odsouhlasili také pravidla projektu a jeho harmonogram. Těším se, kolik z vás se zase zapojí, jaké projekty vymyslíte a co pak společně zrealizujeme.

Dalším tématem, kterým jsme se na Radě zabývali, byla dohoda mezi městskou částí a společností Central Group. Dohoda obsahuje deklaraci společnosti o společném postupu při realizaci záměru na daném území. Jinými slovy postupu, při kterém objekt plnohodnotně zapojíme do místních struktur města tak, aby nejen nenarušil okolní život, ale aby funkčně podpořil zdejší každodenní aktivity.

Také jsme schválili projektantské a realizační práce na ZŠ Květnového vítězství, díky kterým dojde ke zlepšení průkazu energetické náročnosti budovy z původně plánované kategorie C na kategorii A, což bude v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, ve kterém doporučují realizovat novostavby v této kategorii. Budeme tak mít první enegeticky pasivní školu v Praze!

Úterý jsem strávil se svými odbory, odborem správy majetku a odborem majetkoprávním, se kterými jsem měl pravidelné porady, abychom si sjednotili harmonogram na nadcházející dny. Také jsem měl pravidelnou schůzku s Jihoměstskou majetkovou, se kterou jsem řešil činnosti spojené s vydávání roušek a dezinfencí a deratizací veřejných prostranství.

Ve středu jsme měli se starostou Dohnalem schůzku na Magistrátu ohledně dalšího financování rekonstrukce objektu Sandra a Hotelu Opatov. Se starostou jsme Magistrátu vysvětlili nutnost další etapy rekonstrukce objektu Sandra, kde bude nutné kromě původního projektu na rekonstrukci vnitřku ubytovacích jednotek také vyměnit okna, topení, plášť a opravit střechu. Tyto části objektu v posledních letech zásadně zestárly a jejich technický stav se výrazně zhoršil. S Magistrátem také řešíme možnosti financování tohoto projektu. Cílem nás i Magistrátu je dokončit rekonstrukci tak, aby Sandra nabídla bydlení kvalitativně odpovídající 21. století.

Proběhlo také první jednání pracovní skupiny pro dopady korona krize pro oblast financí. Z té nám vyplynulo několik informací. Přesná čísla o dopadech krize budeme znát ke konci dubna, ale dá se očekávat výrazný výpadek příjmů z nájmu bytů a nebytových prostor. Dále bude určitě nutné hledat úspory ve výdajích, opravách či investicích. Po letních prázdninách bude zcela určitě nutné udělat úpravu rozpočtu podle reálných čísel.

Ve čtvrtek proběhlo jednání druhé pracovní skupiny pro dopady v oblasti majetku, na které se řešily nájmy nebytových prostor především pro podnikatele. Připravujeme v návaznosti na nový zákon o odkladu nájemného a hypoték vlastní řešení. Chceme jako městská část najít způsob, jak pomoci ještě efektivněji a lépe, než to bude řešit stát.

Jen připomínám, že už na Radě dne 16.3. jsme schválili ochranný balíček pro podnikatele v našich nájmech. Ti tak nemusí mít strach v případě nezaplacení nájemného včas, protože po nich nebudeme vymáhat úroky z prodlení a toto zpoždění ani nebude důvodem pro výpověď. Pracovní skupina brzy přinese konkrétní návrhy dalších systémových opatření. Také se skupina shodla na tom, že je potřeba zřídit nějakou formu poradenského centra jak pro podnikatele, tak i pro občany, kteří se dostanou do ekonomických problémů či finanční nouze. Už nyní ale existuje několik možností, jak mohou získat pomoc – a to od Úřadu práce nebo např. využitím speciálních záchranných programů vlády.

Ve čtvrtek v poledne proběhl ještě krizový štáb. Opět jsme zhodnotili uplynulý týden. Stále se nedaří uspokojit naplno poptávku po ochranných pomůckách a dezinfekci, nicméně stav se týden od týdne zlepšuje. Tento týden už byly výrazně menší fronty u výdejních míst a celkově se pomalu daří situaci dostávat zcela pod kontrolu. Od příštího týdne bychom měli být schopni uspokojit poptávku po desinfekci a ochranných pomůckách i pro SVJ a BD.

V pátek jsem se jako obvykle věnoval vašim dotazům, kterých bylo opět velmi mnoho. O víkendu už jsem pak jen odpočíval se svými nejbližšími. Ještě jednou vám přeji hezké velikonoce a hlavně pevné zdraví. To je nejvíce třeba. Nezapomeňte, že jsem tu já i mí kolegové pro vás a pokud pro vás můžeme něco udělat, neváhejte nám napsat.