Milí sousedé,
Dneska vás zdravím až z Moravy, kde jsem se zúčastnil burčákového pochodu ze Šidlen do Mutěnic. 🍷Dvanáct kilometrů trasy plné stánků nejen s burčákem, ale domácími uzeninami, gulášem, zelňačkou. Vše poctivé, většinou od malých rodinných vinařů a farmářů. Prostě úplná paráda. Jestli jste na tomto pochodu nikdy nebyli, doporučuju. Byl to už 43. ročník – Burčákový pochod Mutěnice 2019 Celkově to byl opravdu nádherný víkend, ráno mlha při východu slunce, pak postupné roztrhání mlhy a jasné modré nebe, sluníčko ☀️ má přes poledne a odpoledne ještě sílu, ale je znát, že zima se už nezadržitelně blíží. A ty vinice tady všude kolem, to je prostě nádhera. A jak jste strávili tenhle nádherný víkend vy?

Ale pojďme se hned podívat na to, co jsme stihli tento týden na Praze 11. To je podstatné. 😍

Na pondělní poradě vedení jsme s kolegy probírali informaci z Magistrátu o společném jednání o dvou návrzích na změnu Územního plánu. Jedna změna se týkala Parku Háje – jih, kde by změnou mělo dojít ke stabilizaci plochy v souladu se skutečným využíváním, protože na plochách se nachází nově zrevitalizovaný Park Křtinská. Druhá změna se týká areálu bývalých jeslí Filipova, kde by opět mělo dojít k úpravě za účelem stabilizace plochy v souladu se stávajícím využitím. Oba tyto návrhy byly schváleny na zasedání Zastupitelstva v únoru a květnu. 👍

Na poradě jsem také informoval o průběhu stavebních úprav objektu Sandra a přístavbě ZŠ Květnového vítězství. 🏗 Obě akce postupují bez větších problémů podle harmonogramu.

V pondělí večer proběhlo setkání se zástupci SVJ kolem plánovaného projektu Hamr sport. Se zástupci jsme diskutovali o dopravních úpravách, které bude potřeba udělat s plánovaným projektem. Setkání se účastnil i investor, který na požadavek obyvatel na snížení výšky hlavní haly potvrdil snahu tento požadavek řešit. I veškeré jednotlivé připomínky a návrhy, které na setkání padly přislíbil zapracovat do studie. 👍

V úterý proběhlo jednání pracovní skupiny pro Novou radnici. Na jednání se probíraly nevyhovující prostory v objektech Ocelíkova, Vidimova a Sandra, které úřad využívá. Správa a údržba těchto objektů stojí radnici mnoho finančních prostředků a jejich prostory již neodpovídají dnešním potřebám. Městská část nemá v současnosti dost finančních prostředků, aby mohla být postavena nová radnice, která by splňovala dnešní požadavky, proto se účastníci jednání dohodli na zpracování ekonomické studie, která by měla obsahovat možnosti, jak řešit výstavbu nové radnice v budoucnosti.

V úterý odpoledne proběhlo představenstvo Jihoměstské majetkové, jejímž hlavním tématem byly možné změny ve struktuře této společnosti. Všem je nám jasné, že společnost musí projít restrukturalizaci a musí začít výrazně šetřit, proto jsme museli novému řediteli odsouhlasit snížení celkového fondu odměn pro zaměstnance. A budou následovat další úsporná opatření. I přes tuto skutečnost se nový ředitel své funkce pevně chopil a věřím, že teď už bude Jihoměstská majetková jen vzkvétat. Městská část také podala Jihoměstské majetkové pomocnou ruku tím, že došlo ke snížení pachtu za objekt Zahrady Opatov. Teď už jen záleží na vedení Jihoměstské majetkové, jak se popere s touto situací. 😍

Ve středu jsem se zúčastnil jednání Výboru pro bydlení na Magistrátu, kde jsme se starostou obhájili dotaci ve výši 30 milionů korun a bezúročnou půjčku ve výši 100 milionů korun na rekonstrukci objektu Sandra. Poskytnutí těchto finančních prostředků musí schválit ještě Zastupitelstvo HMP, které proběhne příští týden. V případě, že budou finanční prostředky schváleny, dojde k odblokování některý další investiční akce, která kvůli alokaci prostředků na rekonstrukci objektu Sandra stála. Takže si držíme palce, aby to vyšlo! 👍

⚠️ Ve středu večer proběhlo setkání s občany v KC Zahrady na téma územní studie Roztyly. Na setkání byl představen návrh územní studie okolí stanice metra Roztyly. Setkání bylo velmi emotivní – čemuž se není co divit. První návrh je doslova maximalistický a je proto nutné v něm provést řadu změn. Na základě zhodnocení návrhu odbornými i poradními orgány městské části a vyjádření jihoměstských zastupitelských klubů k němu Rada městské části přijala zásadní připomínky, které budou zaslané pořizovateli studie – Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
Své připomínky či výhrady zároveň můžete pořizovateli poslat i vy, a to některým z následujících způsobů:
a) písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2, § 37, správní řád) do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
b) v elektronické formě opatřené elektronickým podpisem na adresu posta@praha.eu nebo do datové schránky pořizovatele 48ia97

⚠️ POZOR!! ⚠️ Připomínky lze podávat pouze do 15. 10. 2019 včetně, neboť žádosti městské části o prodloužení tohoto termínu bohužel pořizovatel nevyhověl.
Bližší informace o studii najdete na https://bit.ly/2mdKOnO. Pokud byste zároveň potřebovali s formulováním připomínek či s technickou stránkou jejich podávání jakkoliv pomoci, neváhejte se, prosím, obrátit na pracovníky odboru územního rozvoje naší městské části – veškeré kontakty naleznete na https://bit.ly/2M0szfU.

Ve čtvrtek se konalo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11. Zasedání opět trvalo dlouho – celých 13,5 hodiny. 👎 Ale podařilo se nám projednat všechny body programu. Například sportovní dotace, kde jsme sportovním klubům na Jižním Městě rozdali necelých 8 milionů korun. Také jsme projednávali Areál ledových sportů, kdy jsme deklarovali připravenost projektu pomoci, za předpokladu, že nám Magistrát na to poskytne potřebné finanční prostředky. Dále jsem společnosti HAMR schválili právo stavby, takže se můžeme vrhnout na projektování, do kterého se zapojí investor, radnice, okolní SVJ a občané, aby se všichni, kterých se projekt dotýká, mohli vyjádřit a být s projektem spokojení. ⚠️ K tématu HAMR pro Vás připravuje komplexní článek, ve kterém budou uvedeny veškeré pravdivé informace, co a jak se má. 👍

V pátek jsem si vyčlenil na schůzky s Vámi, občany. Primárně jsme spolu řešili uzavřené parkoviště u polikliniky Opatovská, podchod v ulici Türkova a zúžení nad ním nebo změny na pochozí zóně Háje. Ke všem těmto tématům zjišťuji aktuální informace a brzy je poskytnu nejen občanům, kteří se mě na to ptali, ale i Vám ostatním.

V pátek měl také kolega Martin Duška jednání na TSK, mimo jiné i kvůli podchodu Türkova u Chodovské tvrze. 🚧 Hodně mi také píšete kvůli tomu zúžení vozovky nad podchodem. TSK to řeší a dle slov kolegy Martin Duška bychom měli do konce října vědět přesnější informaci a snad i harmonogram práci. Prosím vydržte s dotazy do konce října.

⚠️ Jo a také došlo k prodloužení hlasování o návrzích podaných do participativního rozpočtu. Hlasovat tedy můžete do 16.10.2019 zde: https://www.participativni-rozpocet.cz/…/uvodni-stranka-hl…/

A to je snad vše podstatné za minulý týden. Já si jdu ještě číst materiály na zítřejší radu, máme toho zase požehnaně! Pak jdu na vaše dotazy.

📢 Budu moc rád, když mi napíšete, co vás trápí ve vašem okolí, co bychom mohli na Jižním Městě ještě zlepšit. Všem odpovím! 📩

Přeji vám všem příjemný zbytek neděle a úspěšný start pracovního týdne! A ráno, ať se vám dobře vstává a nezapomeňte vykročit pravou nohou!!! 😍