Milí sousedé,
tak jsem o víkendu nakonec zůstal v Praze a doháněl resty. Zašli jsme se synkem také na hřbitov, na dušičky jsem to totiž nestihl. Dnes odjíždíme s mojí nastávající na chalupu, kde oslavíme v úterý státní svátek. V pondělí si bereme dovolenou a trošku si prodloužíme vikend. Co vy?

S kolegy na radě Prahy 11 jsme se dohodli, že výjimečně pondělní radu a poradu posuneme až na středu. Nicméně bez mého pravidelného nedělního reportu by to nešlo! 🙂 Takže pojďme na to, co se v minulém týdnu stalo.

V pondělí jsme na poradě vedení probírali možnosti vaření pro vybrané skupiny občanů v kuchyních našich škol. Většina z varen je stále v provozu pro děti, v příštím týdnu se navíc do lavic vrátí první ročníky, takže pojedou všechny. V tuto chvíli neregistrujeme větší zájem o odběry obědů z našich škol. Pokud by o ně občané měli zájem, jsme připraveni.
Dále jsme schválili projekt pro átrium v ZŠ Schulhoffova, které chceme přepracovat na základě nápadů zástupců školy a žáků.

Projednali jsme 11 bodů od Hnutí pro Prahu 11 a většinu jejich podnětů jsme zodpověděli. Já měl za úkol vysvětlit aktuální stav rekonstrukce Sandra a projektu Hamr Sport. Obě odpovědi jsem již opozičnímu hnutí odeslal. Jak jistě víte, komunikace s kýmkoli na Jižním Městě, a to včetně opozice, je pro mě priorita.👌

Dále jsme schválili pilotní projekt výběrových řízení na byty. Některé byty chceme nabídnout na trhu za tzv. “nejvyšší první nájemné”. Nájemníci dostanou smlouvu na dobu 3 let za výhodnější nájemné, než je tržní, výměnou za to, že byt v průběhu zrekonstruují. V tuto chvíli máme na městské části více vybydlených bytů ve špatném stavu, než máme financí na jejich opravy. Výběrové řízení by mělo být vypsané během prosince. Tak sledujte kanály městské části nebo můj web a profil.

Chvíli jsme strávili také u návrhu rozpočtu pro rok 2021. Ten stále není ve stavu, kdy by se dal projednávat. Pan starosta má před sebou ještě hodně práce, než budeme moci rozpočet projednat na Zastupitelstvu Prahy 11.
Odpoledne jsme na Radě schválili realizaci psích hřišť. Konkrétně se jedná o pozemek v Hájích na rohu ulic Výstavní a Opatovská a druhý pozemek na Jižním Městě II na úpatí vrchu Chodová. Obě psí hřiště s prvky agility by měla být hotová v nejbližších měsících a začít sloužit zájemcům z řad jihoměstských pejskařů. Držme si palce, aby rychlou realizaci nic neočekávaného nezdrželo.

Dále jsme přispěli na rozšíření výpočetní techniky pro školou povinné děti, které neměly to štěstí narodit se do rodin s možností pořídit si počítač pro vzdálenou výuku.

V úterý jsem měl mé pravidelné porady s odbory. Řešili jsme hlavně odchod současného vedoucího odboru správy majetku. Po sedmnácti letech usilovné a náročné služby pro úřad městské části Prahy 11 končí vedoucí mého odboru správy majetku pan Kvído Boublík. Dohodli jsme se vzájemně na ukončení spolupráce ke konci ledna 2021.

Kvído Boublík pro městskou část udělal obrovskou hromadu práce. Právě díky němu se třeba dostavuje Starochodovská škola nebo se rekonstruuje Sandra. Byl také u výstavby našeho bazénu, zateplení našich škol a mateřinek. Mimo velkých akcí se samozřejmě staral o stovky menších projektů oprav a investic v našich budovách. Kromě toho měl na starosti poslední roky i dopravu nebo třeba přípravu schůzí SVJ, kde máme majetkovou účast jako městská část. Taky byl hlavní spojkou mezi úřadem a naší akciovou společností. Práce to bylo nad hlavu a osobně zcela rozumím tomu, že po těch letech chce změnu.

Za sebe mu děkuji za více než skvělou spolupráci celé ty dva roky, které jsem ve funkci, a přeji mnoho úspěchů v dalším pracovním i osobním životě. 🍀

Z toho plyne, že jsme museli vypsat otevřené výběrové řízení na nového vedoucího Odboru správy majetku. Vzhledem k tomu, že pan vedoucí končí už v lednu, je třeba nového vedoucího vybrat relativně rychle.

👆 Pokud si na toto místo troufáte, neváhejte se přihlásit.

Odpoledne jsem byl pozvaný na prezentaci na magistrát na Výbor dopravy ohledně chystané rekonstrukce Libeňského mostu. Z toho vyplynulo, že již dále nelze rekonstrukci odkládat. Zároveň zde bylo sděleno, že v posledních letech NEBYLY PROVEDENY žádné sondy nebo injektáže kromě mostních kloubů. Všechny zprávy k rekonstrukci vycházely z historických sond. Tedy nikdo vlastně neví, co přesně stavební firma objeví v mostních konstrukcích, až je odkryje. 😩

Taktéž na výboru od odborníků z ČVUT zaznělo, že údržba rekonstruovaného mostu bude dražší než údržba novostavby. Naopak nebylo uspokojivě odpovězeno na otázku v poměru kvality, ceny a životnosti u rekonstrukce, respektive nového mostu. Zde se dá předpokládat, že rekonstrukce mostu bude dražší, přinese vyšší náklady na údržbu a nižší životnost než novostavba. Toto vše by se mělo ještě posoudit nezávislou analýzou.

Ve středu jsme měli rychlou poradu s paní ředitelkou ZŠ Mendelova, s panem starostou a naším stavebním dozorem na některé problémy, které vyvstaly v průběhu aktuálně probíhající rekonstrukce. Jde hlavně o opotřebované dveře a světla, která sice nejsou nutně potřeba k samotnému provozu varny, ale stálo by za to, aby se také v rámci celkové rekonstrukce vyměnily. Dohodli jsme se na prověření cenové nabídky. Pokud najdeme cestu průchozí naším rozpočtem, pokusíme se škole v tomto požadavku vyhovět. Už jen jako kompenzaci škole za omezení, které je nutné kvůli rekonstrukci v průběhu školního roku udělat.

Pak jsem vám napsal další díl mého pravidelného, každotýdenního seriálu o krizi bydlení v Praze. Tento týden jsem psal o brownfieldech. co že to je? Při diskusích o nutnosti další výstavby🏠 v Praze se často setkávám s námitkou, že tu už není kde stavět. Tyto obavy jsou naštěstí zbytečné. Developerská společnost Passerinvest Group dokonce před několika lety spočítala, že na nevyužívané pozemky vnitřní Prahy se vejde celé Brno.
Velký potenciál v tomto směru představují tzv. brownfieldy, tedy bývalé továrny, sklady a další areály, které ztratily svou původní funkci. Jejich využití k výstavbě má nicméně i svá „ale“.

Byť nespornou výhodou většiny brownfieldů je jejich dobrá dopravní dostupnost a napojení na inženýrské sítě, tedy rozvody elektřiny, plynu, vody a připojení ke kanalizaci, tak naopak velkými překážkami pro rychlou realizaci stavebních projektů jsou mnohdy spletité majetkové vztahy nebo nutnost pozemek nejdříve sanovat či dekontaminovat. To s sebou pochopitelně nese také zvýšené náklady na výstavbu.

Překonat tyto obtíže se přesto vyplatí a těší mě, že na revitalizaci těchto pozemků pomýšlí i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 11 pražských brownfieldů, s jejichž využitím do budoucna počítá, bude moci přinést bydlení až 154 tisícům lidí.👍

Hyzdí vaše okolí rozpadající se továrna nebo jiný podnik? Přitahuje místo další problémy❓Napište mi sem pod příspěvek do komentářů a klidně pošlete i fotky.

K večeru pan starosta svolal pracovní skupinu na úpravy jednacího řádu Zastupitelstva Prahy 11. Pracovní skupinu tvoří zástupci VŠECH politických klubů tak, abychom dokázali sestavit kompromis, který uznají ideálně všichni, a změna jednacího řádu tak bude trvalá a vydrží mnoho let. Nastavili jsme si nástroj spolupráce a sejdeme se během měsíce znovu již k diskusi konkrétních připomínek.

Ve čtvrtek jsme opět měli od rána svátek demokracie – Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Navrhoval jsem tři podle mě důležité body.

Nejdůležitějším bodem byla iniciace založení expertní skupiny, která by analyzovala příčiny nebývale pomalého postupu pražských stavebních úřadů a navrhla opatření k jejich odstranění.

„Výsledkem hlasování jsem samozřejmě zklamaný. Délka stavebního řízení v hlavním městě je velkou slabinou celého procesu výstavby. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje z roku 2018 potřebují pražští úředníci v případě developerských projektů k udělení stavebního povolení průměrně 1103 dní, nezřídka se ale řízení protáhne na deset i více let. Pokud bychom identifikovali příčiny a podpořili stavební úřady v jejich nápravě, celý proces by se výrazně urychlil,“.

Výstavba bytů na území Prahy je dlouhodobě nedostatečná. Společnost Central Group ve své nedávné analýze uvádí, že za posledních deset let bylo v Praze vydáno povolení k výstavbě 39 000 bytů, tedy necelých 4 000 jednotek ročně. To je přibližně dva a půl krát méně, než město potřebuje k pokrytí přirozeného přírůstku obyvatel.

Vlivem koronavirové pandemie se navíc bytová výstavba nadále propadá. Podle Českého statistického úřadu bylo v metropoli od počátku ledna do konce srpna dokončeno jen 3010 bytů, což je nejméně za posledních 7 let a o plných 30 % méně, než bylo dostavěno v roce 2018.

„Z těchto čísel je zřejmé, že se bytová krize v hlavním městě bude do budoucna prohlubovat. Jsem přesvědčen, že musíme udělat vše pro to, abychom dopady současného útlumu co nejvíce zmírnili, a udivuje mě, že na to mí kolegové neslyší,“.

Pomalá výstavba je jedním z faktorů zvyšujících nedostupnost bydlení v metropoli. Odkládání stavebních prací totiž představuje zvýšenou finanční zátěž na straně investorů, která se následně promítne do cen nemovitostí.Ta se ke konci srpna v hlavním městě vyšplhala na 117 200 korun za metr čtvereční.

Dále jsem chtěl řešit Libeňský most. K rekonstrukci Libeňského mostu navrhuji zpracovat studii, která by měla potvrdit, že stanovená cena 2,85 miliardy Kč je obhajitelná v rámci kvality, životnosti a také efektní v rámci budoucího rozvoje Prahy. Také navrhuji založit pracovní skupinu s účastí opozice, která by kontrolovala průběh zadávacího řízení na stavební firmu a následně samotnou rekonstrukci a účelnost vynaložených veřejných prostředků. Koalice opět tento bod nepustila na program.

Jako poslední bod jsem navrhoval problematiku změny designu PID (MHD). Rada plánuje zdražovat jízdné, nastávající hejtmanka středočeského kraje s tím nesouhlasí, existuje petice, kterou podepsalo k dnešnímu dni 1.500 pražanů. Celé to vypadá v kontextu dnešní koronavirové doby úplně nepochopitelně. V usnesení bych rád zadal tvorbu studie / posouzení kvality užitého designu a také chci nechat zpracovat harmonogram postupného přebarvení a jeho dopad na rozpočet Prahy. Opět koalice nepustila tento problém na program jednání.

Další bod navrhoval kolega Luboš Brož, ten řeší již několik měsíců kauzu “Nerozhodování velkých investičních zakázek”. Co tají vedení Prahy? Piráti, Praha sobě i Spojené síly mlčí.

Ano, slyšíte dobře, nemlží, nevymlouvají se, prostě mlčí. Znamená to, že již několik měsíců výmluvy hledají a nemohou je najít. Slibovaná transparentnost je nulová.

O co jde a co by mělo obyvatele Prahy zajímat? Na zastupitelstvu hl. m. Prahy jsem předložil návrh bodu programu, který požadoval vysvětlení a ukládá radě řešení. K tomuto bodu nebylo řečeno ani v rámci diskuze o programu zcela nic. Při hlasování o zařazení do programu neprošel díky zamítavým hlasům Pirátů, Prahy sobě a části zastupitelů Spojených sil (těm z nich, kteří hlasovali pro zařazení a prokázali tím určitou politickou odvahu děkuji).

Musím se znova ptát, co zastupitelům zejména Pirátů a Prahy sobě vadilo na tomto návrhu? Mohl to být třeba bod č.3 navrženého usnesení??? Bod I/3: zastupitelstvo HMP požaduje předložení souhrnné zprávy obsahující důvody a příčiny prodlev u významných investičních akcí v Praze.

Možná nejde jen o zmíněný hotel Opatov a Staroměstskou tržnici…. Je možné, že vedení Prahy schovává ještě něco dalšího???

Rada hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) již po několik měsíců odkládá rozhodnutí u investiční akce Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov a Rekonstrukce Staroměstské tržnice bez udání důvodu.

K významné prodlevě u rekonstrukce hotelu Opatov došlo již v lednu 2020 u výběru dodavatele. Rada HMP vyloučila jednoho z účastníků zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek. Dodavatel měl být dle harmonogramu vybrán na začátku ledna 2020, avšak kvůli četným dotazům od uchazečů byla lhůta pro podání nabídek prodloužena a k výběru mělo dojít v průběhu března.

Dále měl být tisk obsahující schválení výběru dodavatele předložen Radě HMP ke schválení, což se však nestalo.

Hovoříme tedy o půl roční prodlevě, která má významný vliv na mnoho úzce souvisejících a navázaných akcí. Městská část Praha 11 již od roku 2019 rekonstruuje bývalou ubytovnu Sandra, přičemž na této investiční akci se významně podílí i Magistrát hl. m. Prahy.

Bývalá ubytovna Sandra je obdobného charakteru jako Hotel Opatov, neboť se jedná o tzv. dvojčata. Vzhledem k tomu, že obě investiční akce mají nemalý dopad na život tamějších obyvatel (zvýšená intenzita hluku, významná dopravní omezení, prašnost,apod.), bylo by více než vhodné neprodleně zahájit IA Hotel Opatov, aby co nejvíce stavebních prací probíhalo současně. Navíc tímto nekonáním přichází Hlavní město Praha o význačné finanční prostředky do rozpočtu hl. m. Prahy, které by mohla po dokončení této investiční akce inkasovat. Hovoříme o roční ztrátě pro rozpočet hl. m. Prahy ve výši cca 20-30 mil. Kč.

V této oblasti je rovněž plánována IA výstavba parkovacího domu, která však nemůže být realizována dříve, než budou obě IA, Sandra a Hotel Opatov, dokončeny. Tuto investiční akci výstavby
parkovacího domu plánuje MHMP společně s MČ Praha 11.
Vzhledem k závažnosti plánované investiční akce pro MČ Praha 11 a vyplývající nejistoty zaslal starosta MČ Praha 11 dopis radnímu Zábranskému.

Investiční akce Hotel Opatov není jediná akce v rámci které Rada HMP nekoná. Jako další příklad lze uvést již výše jmenovanou akci Rekonstrukce Staroměstské tržnice, která je v současné době takřka opuštěná. Řada nájemců tržnici opustila, a tudíž opět nepřináší žádné finanční prostředky do rozpočtu hl. m. Prahy.

Jediný bod, který koalice pustila na program jednání je zřízení výboru pro podnikání našeho kolegy Ivana Pilného. Tento bod navrhoval už po několikáté a vzhledem k tomu jak v Praze krachuje jeden podnikatel za druhým už vedení Prahy nezbylo nic moc jiného než v tomto bodě opozici ustoupit, aby si alespoň trošku zachovali tvář.

Po velmi dlouhé diskusi jsme se napříč všemi politickými subjekty dohodli na usnesení.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. doporučuje Radě HMP zřídit Komisi Rady hl.m. Prahy pro restrukturalizaci pražské ekonomiky. A uložili jsme Radě HMP:
1⃣ vypracovat zásadní materiál k restrukturalizaci pražské ekonomiky do 31.1.2021
2⃣ provést analýzu dostupných současných a budoucích dotačních programů České republiky a Evropské unie využitelných k podpoře pražské ekonomiky, také do 31.1.2021
3⃣ ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce vypracovat strukturu rekvalifikačních kurzů pro pracovníky uvolňované ze sektoru služeb podle potřeby pracovního trhu, také do 31.1.2021

Jsem rád, že se koalice s opozicí dokázala na tomto znění domluvit. Kolega Pilný využije své vztahy z dob, kdy byl na ministerstvu financí, a zkusí současné koalici pomoci brzdit tu valící se ekonomickou krizi na Prahu.

V pátek jsem pak dodělával zbylé úkoly, které se nestihly v týdnu, a odepisoval vám, občanům, na vaše dotazy a emaily. Máte-li i vy nějakou připomínku nebo otázku, neváhejte mi napsat zde do zpráv či komentáře.
Také jsem se účastnil krizového štábu, z něhož zápis bude dostupný příští týden na webu městské části. Co se týče pandemie, situace na Praze 11 je stabilizovaná. Máme teď nové odběrové místo u bazénu a chystá se ještě jedno u polikliniky Šustova. O všech novinkách vás jistě budu informovat.

A to je, myslím, vše. Děkuji, že mi věnujete tolik času a pozornosti i v neděli! Na závěr vám jen popřeji šťastný start do nového týdne. Pokud máte volno, užijte si ho, jak to jen jde, a pokud ne, nevadí. Mějte se dobře i tak. Fajn dny!