Milí sousedé,
dneska vám posílám pozdrav z letošních oslav Dny Prahy 11, kde jsme si to užili s kolegou Petrem Jiravou. Po dlouhé době vyšlo super počasí! ☀️ Měli jsme opravdu kliku. 🍀 A užili jsme si to. Za těch pár dnů tu vystoupili třeba Pavel Dobeš nebo Hudba Praha a dnes se pořádal i tradiční Běh Praha 11. Jo a taky jsme zde symbolicky odstartovali další ročník participativního rozpočtu! Už jste hlasovali? Ale pojďme na to, co se stalo v uplynulém týdnu. Předem píšu pro ty, kteří mi občas vyčítají, že moje reporty jsou moc dlouhé – dnes si na něj udělejte více času. Protože jsme toho stihli tolik, že to prostě krátce sepsat nejde!

V pondělí jsme začali tradičně poradou vedení a radou. Abychom trošku ulevili úředníkům a i sami sobě navrhl jsem s paní tajemnicí, že zkusíme dělat rady jen zhruba jednou za čtrnáct dní, místo týdenní periody. Mělo by to přinést i zkvalitnění jednotlivých předkládaných tisků, protože úředníci budou mít větší časový prostor na všechna kolečka. 👍

Hodně jsme diskutovali připravovanou revitalizaci vnitrobloku Matúškova, Shulhoffova, Brechtova. Zde nejsme jednotní a rada je rozdělena na příznivce funkčních ploch pro děti a ty, kteří preferují zeleň. Snad hodinu jsme se dohadovali o tom, zda uprostřed tohoto vnitrobloku bude “herní kříž” s asfaltovým povrchem, kde budou mít děcka skákacího panáka a budou si tam moci třeba malovat křídami nebo jestli tam bude jen trávník. Nakonec zvítězil herní kříž, ale pokusíme se s architektem vymyslet možnost jiného provedení. Aby to nebyl jen černý rozpálený asfalt, ale i něco jiného.

Dále jsme schválili harmonogram projednávání územní studie Roztyly. Je to další z velkých kroků v plánování rozvoje Jižního Města. Magistrát konečně dopracoval územní studii pro rozsáhlé území spodních Roztyl kolem Krčského lesa. Zatím jsem osobně neměl časový prostor se s tou studií seznámit, ale co jsem to rychle prolétl přijde mi to docela strašidelné. Víte, že já jsem spíš pro rozvoj města než “skanzen nebo národní park ve městě”, ale co je moc, to je moc. Zcela určitě budu trvat na připomínkách, abychom více ochránili přiléhající Krčský les a aby výstavba v této lokalitě nebyla zdaleka tak masivní, jak naznačují první obrázky. Pro vás je určitě nejdůležitější datum pondělí 30.09.2019, kdy proběhne od 16 hodin veřejného představení návrhu ÚS Roztyly v budově MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1. Zde se bude moci každý se studií seznámit a vznášet své připomínky. 💪

Odsouhlasili jsme definitivně výběr nové lokality pro výstavbu Rákosníčkova hřiště, které vznikne při ulici Chalupkova. Nový Rákosníček by měl nahradit stávající hřiště, na kterém jsou herní prvky již v horším stavu a zaslouží si zlepšení. S Lidlem již proběhla dohoda a byla podepsána smlouva o realizaci, tedy tato etapa je již za námi! Ještě jednou děkuji všem, kteří poctivě hlasovali a díky kterým Praha 11 realizaci hřiště v tvrdé konkurenci vyhrála!

Pak jsme měli na radě celou řadu územních změn. Roztrhl se s tím teď pytel, protože Magistrát vyhlásil k 30.9.2019 tzv. stop stav změn. Do platnosti nového Metropolitního plánu už nechtějí aktuální územní plán měnit. Tedy všichni investoři a vlastníci zkusili ještě na posledních chvíli podat spoustu změn a my je musíme projednávat. Ze zákona musíme jako městská část všechny změny předat na Magistrát k dalšímu posouzení, ale dáváme k nim své stanovisko. Můžu vás ubezpečit, že u většiny změn, které přišly, jsme dali záporná stanoviska. Šlo třeba o zastavění zelených ploch kolem Hostivařské přehrady nebo výstavbu na Roztylech vedle Koliby. Z principu nesouhlasíme s dalším zastavěním zelených ploch, které dlouhodobě nejsou určeny k zastavení.

V úterý jsme měli hodně dlouhý Výbor pro územní rozvoj na Magistrátu, jehož jsem členem. Prodiskutovali jsme více než 100 změn územního plánu. Opět jsem zde hájil zájmy občanů ve smyslu nekoncepčního zastavování zeleně. Pro příklad uvedu třeba změnu územního plánu 10/2018, ve které chce magistrátní koalice pod vedením primátora Hřiba na hranici Prahy 5 a 6 (pod Strahovským stadionem) měnit zelené plochy (sady, zahrady a vinice) na obytnou zástavbu. Prostě další zahušťování stabilizovaného území a navíc velmi lukrativní pozemky v nejžádanější části Prahy.
Podle mě to prostě v pořádku není. Navrhl jsem tedy na výboru zamítnutí této změny územního plánu a teď se podržte! Pro zamítnutí hlasovali jen 3 členové. Ostatní byli pro to, to odložit a zkusit to prohlasovat příště.

Ve středu jsem měl celé dopoledne poradu s nově nastupujícím ředitelem Jihoměstské majetkové, a.s. Řešili jsme především finance a plánovanou restrukturalizaci firmy. Jak určitě víte z mých vyprávění Praha 11 neoplývá přebytkovým rozpočtem. Nemáme dost peněz na opravy škol, školek, na potřebné investice. A rozhodně nemáme peníze na to sanovat dluhy naší městské společnosti. S nově nastupujícím ředitelem plánujeme opatření, aby Jihoměstská majetková byla efektivnější a lépe sloužila radnici při správě našeho majetku. Jihoměstská se stala zcela nepostradatelným partnerem radnice, která zajišťuje veškeré revize našich budov, jejich prohlídky, plánované opravy, opravuje naše byty, seká trávu, vyváží koše atd. Vyrostla do velké firmy, která však potřebuje úplně jiný styl řízení něž v minulosti. A také vizi. A tu cítím z nového ředitele a těším se až vám ji společně představíme! 😍

Odpoledne jsem pak měl ještě Kontrolní výbor na Magistrátu. Chtěli jsme si nechat vysvětlit, jak to je s pohyblivým nájmem opravované Šlechtovky na Praze 7 nebo s památníkem na Letné, ze kterého si udělal dobrý byznys další známý pana Čižinského. Také jsme si vyslechli chudáky občany z domů, kde pirátský radní pan Zábranský zastavil další kola privatizací i přes to, že tito lidé dostali veřejný příslib od Prahy, že si byty budou moci koupit. Nic z toho nám důstojně vysvětleno nebylo, takže budeme spolu s ODS zcela jistě navrhovat projednat tyto body i na Zastupitelstvu hl. m. Prahy příští týden. 👍

A konečně čtvrtek. Konalo se první zastupitelstvo od června, přes prázdniny jsme se nesešli, a tak to stálo opravdu za to. Jak víte, rada fungovala a pracovala i v létě, a tak se toho nakupilo opravdu hodně! Vytáhnu proto jen to nejpodstatnější. Jednání trvalo od 9:00 ráno do 01:30 ráno druhého dne.
9. zastupitelstvo MČ Praha 11 do svého rozpočtu přijalo účelovou dotaci 55 milionů korun, které směřují do škol. 50 milionů půjde na DoStavba ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4 a 5 milionů na varnu v Zš Mendelova.

To nám umožní předčasně splatit dluh za přístavbu Starochodovské školy a v příštím roce konečně opravit 40 let starou varnu v ZŠ Mendelova, která postupně přestává plnit svou funkci. 👍

Prodali jsme 4 bytové jednotky. Rád bych uvedl, že už od roku 2015 jsou díky mě a kolegovi Říčařovi v platnosti zásady pro prodej bytů, které přináší městské kase maximum prostředků. Byty se prodávaly za tržní cenu minus 1% sleva za každý odbydlený rok. Kupříkladu tedy jeden z bytů, který jsme ve čtvrtek prodali, byl byt 1+1 o 47m2 a celková cena po odečtení slevy byla 2.964.120 Kč.

Nicméně i tyto zásady jsou dle dohody koaličních stran překonané, a tak jsme je ve čtvrtek definitivně zrušili. Udělali jsme tak pomyslnou tečku po dlouhých letech privatizace a rozprodeji majetku a žádné další byty už prodávat nebudeme. Naopak hodláme náš bytový fond postupně dále rozšiřovat (jako příklad můžu uvést Zahrady Opatov +196 bytů, nebo právě rekonstruovaný objekt Sandra +174 jednotek). 👍

Dále jsme schválili úpravu jednacího řádu výborů. O tom se vedla vášnivá diskuze a internet Jižního Města je plný emocí o tom, že bereme veřejnosti a zastupitelům právo se vyjádřit a diskutovat. Osobně z některých nových pasáží radost úplně nemám, nejsem na ně hrdý, ale jsou potřeba. Bohužel, tak jak doposud fungoval například Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí, to bylo něco zcela nepředstavitelného. Pět a více hodin hádek a překřikování, které nevedou k výsledku znechutí nejen členy výboru, kteří často demostrativně odešli ještě před finálním hlasováním, ale znemožní důstojné vystoupení právě i slušným a běžným občanům. Nový jednací řád má nastolit pořádek v jednání a snížit míru obstrukcí v těchto orgánech, aby mohly opravdu věcně jednat a usnášet se. Také je v něm řešena organizační otázka, kdy nikdy předem nebylo jasné, kolik můžeme očekávat lidí z řad veřejnosti a ti se pak mnohdy chudáci nedůstojně tísnili v malé místnosti nebo se do ní ani nevešli. Nyní budeme díky novým pravidlům znát předem zhruba počet účastníků a případně bude možné změnit místo jednání tak, aby bylo skutečně důstojné pro všechny. Osobně jsem hlasoval pro tento jednací řád jen pod podmínkou, že se vyzkouší a praxe ukáže, zda bude fungovat tak jak byl zamýšlen. Tedy, že neznemožní demokratické principy, ale pouze přispěje k důstojnějšímu a férovějšímu průběhu jednání. Tedy o této otázce nyní nehodlám dál s nikým diskutovat, ale určitě se k ní rád vrátím za pár měsíců. A pokud budeme mít pocit, že je třeba, aby jednací řád doznal dalších úprav, budu této diskusi otevřen. Ale až po tom, co ukáže praxe.

Dalším důležitým bodem byl bod předkládaný Jakub Lepš, kde jsme se připojili k Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Jde o asociaci, která nám pomůže udělat Jižní Město ještě lepší místo pro život ve všech důležitých ohledech jako je rozvoj, životní prostředí a podpora zdraví našich sousedů. Zdravé město, obec, mikroregion, kraj je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN‑WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Dále jsme požádali Magistrát, aby nám nechal ve správě celou pochozí zónu Háje, kterou máme v plánu v příštích letech opravit a v delším horizontu v budoucnu ji komplexně proměnit na moderní městské centrum. Magistrát se k čemukoliv s tímto objektem příliš nemá, navíc nakreslil územní studii, která počítá naopak s vybouráním celých garáží a této pochozí zóny nad nimi, a tak nám přišlo rozumné změnit své předchozí rozhodnutí, vzít ho zpět a tuto budovu si ponechat ve vlastní správě a nakládat s ní podle toho, jak si přejí naši občané a lidé, kteří zde bydlí. Ne tak jak o ní přemýšlí “z dálky” politici a úředníci z Mariánského náměstí. 👍

Pozdě v noci jsme pak schválili důležité územní změny, které nám umožní v budoucnu vybudovat parkovací domy. Ty vyřeší katastrofální nedostatek parkování na Jižním Městě. Kromě toho jsme požádali Magistrát také o změnu územního plánu v lokalitě “Na Jelenách” – to je ten “kráter”, kde kdysi měla koncert Madonna – u dálnice vedle OC Chodov a Opatovem. Chceme zamezit možnosti stavět tam administrativní park, sklady – což umožňuje současný územní plán. Naopak bychom tam v budoucnu rádi viděli bytovou výstavbu, tak jak ji tam doporučuje i územní studie. Tzn. místo například Amazon skladu s tisíci kamiony by mělo jít o klidnou lokalitu s obytnými domy, obchůdky, hřišti, školkou atp. Snad se tato změna podaří v dohledné době zrealizovat.

Vzhledem k tomu, že jsme zastupitelstvo skončili až nad ránem, pátek jsem věnoval už jen “nudnému” papírování a schůzování s mými vedoucími odborů, se kterými jsem potřeboval naplánovat to nejdůležitější a dát jim priority na příští týdny. A pak už jen odpočinek na Dnech Prahy 11 😃

Uff snad jsem vás nezničil čtením, věřte, že jsem mraky toho – co se udělalo ještě vynechal. Snažil jsem se vypíchnout fakt jen to podstatné…

📢 Budu moc rád, když mi napíšete, co vás trápí ve vašem okolí, co bychom mohli na Jižním Městě ještě zlepšit. Všem odpovím! 📩
Přeji vám všem příjemný zbytek neděle a úspěšný start pracovního týdne! A ráno ať se vám dobře vstává a nezapomeňte pravou nohou!!! 😍