Milí sousedé,
dneska vám nestandardně píšu až v pondělí. Máme za sebou “prodloužený víkend”. Po delší době jsem si dovolil úplně vypnout telefon a aspoň na 2 dny si opravdu odpočinout. Dnes je 28.10., kdy slavíme Den vzniku samostatného československého státu, ten byl vyhlášen 28. 10. 1918. Vzniku První republiky vděčíme i prvnímu prezidentu – TGM – Tomáši Garrigue Masarykovi. Na náš stát jsem hrdý, a i když hodně cestuji, zatím jsem nepoznal hezčí místo k životu, vždy se sem rád vracím. Jak to máte vy?

A co jsme v minulém týdnu stihli?

Na pondělní poradě vedení jsme řešili informační a tématické značení na Jižním Městě, to jsou takové ty cedule s mapami, co můžete vidět na stanicích metra a dalších místech. Také jsme odsouhlasili pokračování projektu Wi-Fi připojení ve volném prostranství Praha11.net.

Na jednání Rady jsme vyhlásili dotační programy v oblasti protidrogové politiky na rok 2020, v oblasti zdravotnictví na rok 2020, v oblasti sociální na rok 2020, v oblasti kultury na rok 2020 a mimořádné dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2019. Odsouhlasili jsme uzavření smluv o prodloužení nájmu s několika občany a několik prodejů bytových jednotek dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11.

Projednali jsme záměr společnosti Central Group v ulici Výstavní, kdy jsme developerovi dali jasné podmínky a požadavky na úpravu křižovatky a další kontroverzní body. Developer přislíbil vybudování školky, což se nám podařilo vyjednat oproti původnímu návrhu 3 verze, kde nebylo pro zlepšení občanské vybavenosti městské části nic.

V úterý jsme měli další z mnoha jednání s rodinami restituentů, se kterými bychom rádi co nejdříve definitivně vyřešili pozemkové problémy na Jižním Městě. Připravujeme společně směny pozemků, které do budoucna umožní vyřešení starých křivd a městu ušetří nemalé prostředky, které nyní vynakládá na nájemném nebo soudních sporech.

V úterý jsme ještě měli spojené jednání Výboru pro územní rozvoj a dopravu na Magistrátu, jehož tématem bylo projednání koncepčních rozvojových plánů železnice v naší metropoli. Vlaky jsou dnes v ranní špičce z některých směrů do Prahy zcela plné a přestávají sloužit Pražanům. Pokud si chcete třeba v Běchovicích neho Počernicích sednout do vlaku, který přijíždí od Kolína směrem na Masaryčku, tak máte smůlu. Štěstí máte, pokud se do tohoto vlaku vůbec vejdete, což se vám často nepovede.

Praha je otevřena spolupráci se státem a drahami, ale je nutné vymyslet systém, který bude výhodný také pro Pražany, nejen pro Středočechy, kteří denně dojíždějí do našeho města za prací. První návrh SŽDC jsme velmi ostře zkritizovali, uvidíme, co připraví dál.

V úterý jsem pak také debatoval se zástupcem SVJ v okolí plánovaného projektu Hamr Sport, opět jsme se shodli na nutných podmínkách a připomínkách, které musí investor do návrhu zapracovat. Už se těším, až bude nová studie, se kterou seznámíme občany v okolí.

Ve středu 17. 10. 2019 v 00:00 bylo ukončeno hlasování do 2. ročníku projektu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11. Hlasování se zúčastnilo 800 hlasujících. Podrobné výsledky najdete na https://www.participativni-rozpocet.cz/…/vysledky-hlasovan…/. Jsem opravdu nadšený z toho, kolik lidí se letos do projektu participativního rozpočtu zapojilo. Gratuluji vítězům a poraženým vzkazuji – NEZOUFEJTE! Další ročník se již připravuje!!

Ve středu jsme měli veřejné setkání s investorem připravujícím domov seniorů na Roztylech. Jde po dlouhé době o relativně zajímavý záměr na Jižním Městě. Naší Martě Šorfové jako předsedkyni Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se podařilo s investorem dojednat, že objekty investor výrazně zmenší, přidá mnohem více zeleně a vyjednala i dalších mnoho ústupků. Ve středu se právě občané mohli na místě ve stanu seznámit s projektem a vést diskusi s námi i zástupci architektů a investora.

Ve čtvrtek proběhla koordinační schůzka k rekonstrukci vestibulu Metra Opatov, ta započne 7/11. Při rekonstrukci má dojít k výměně osvětlení, elektrických rozvaděčů. Vyměněno bude napájení informačního systému a reklamních panelů. Akustické majáčky pro nevidomé budou modernizovány. Proměnou projde i autobusový terminál nad stanicí. Přibudou koše a lavičky a přístřešky pro cestující čeká oprava. Stanice bude nově bezbariérově přístupná. Výtah z vestibulu bude zakomponován do pevného schodiště na nástupiště, podobně jako je tomu u stanice metra Chodov a Roztyly. O bližších informacích Vás budu informovat v některém z dalších svých článků.

Ve čtvrtek jsme měli Výbor pro územní rozvoj na Magistrátu. Koalice si protlačila změnu trasování železniční trasy na Praze 6 směrem na letiště a Kladno územím, ve kterém je dle odborníků nestabilní podloží a dost možná tam železnice vůbec nepůjde vybudovat. I po dlouhé diskusi, kde jsme jako opozice navrhovali ať dočasně zůstane v zásadách územního rozvoje i původní trasa, než se ověří, zda je nová trasa možná, tak i přes to si koalice protlačila natvrdo jen novou trasu, která je zcela nejistá. Je to s podivem hlavně u Pirátů, kteří si zakládají na transparentnosti a participaci s občany. Tak v tomto případě si natvrdo protlačí něco přes silný odpor občanů a opozice.

Večer jsme pak měli spojené jednání Finančního výboru a Finanční komise. Stav financí naší pokladny je opravdu tristní a tak hledáme úspory kde se dá… Díky Martinu Horákovi jsme vznesli za hnutí ANO mnoho úsporných opatření. Budeme chtít například pořádat Zastupitelstva jen jednou za 2 měsíce, čímž bychom ušetřili přes půl milionu korun ročně.

Martin našel další řadu úspor v běžných i kapitálových výdajích. Výjimečně jsem souhlasil i se senátorem Kosem, který navrhl jako úsporné opatření to, aby uvolnění zastupitelé přešli na režim neuvolněných, kdy by tito politici pobírali nižší odměnu. Náš Martin Horák navrhl ještě snížení odměn za souběh funkcí neuvolněným zastupitelům. Myslím si, že když je naše městská část v krizi, tak první, kdo by si měl škrtat, by měli být politici sami a jít tak příkladem.

Jsem zvědav, jak se k těmto návrhům kolegové postaví. Já pracuji jako neuvolněný místostarosta za nižší odměnu od začátku. I tak budeme muset hledat ještě další úspory, protože rozpočet městské části musí být ze zákona vyrovnaný a zatím jsme se na nulu nedostali. Ze schodku 207,8 mil. Kč navrhl Výbor s Komisí úspory a škrty na 48,9 mil. Kč nekrytých výdajů. Stále bude nutné najít dalších 50 mil. Kč, abychom mohli rozpočet předložit Zastupitelstvu.

Štve mě to, protože třeba u mě ve firmách se vždy snažíme, před tím než budeme škrtat investice nebo výplaty, najít nové zdroje a příjmy a prostě víc vydělat. Budu chtít, aby se pan starosta víc věnoval své gesci financí a hledal další zdroje pro naší městskou část. Dnes prakticky nepracujeme s dotačními programy, nevyužíváme programů ministerstev, EU a dalších externích zdrojů.

Budu chtít také zpracovat dlouhodobou finanční strategii naší městské části, abychom postupně začali vylepšovat stav našich financí a mohli jsme do budoucna více investovat. Jak jsem aktuálně navnímal rozpočet a zacházení s financemi na městské části, tak je mi z toho smutno. K efektivitě a dlouhodobému koncepčnímu řízení financí, na které jsem zvyklý ze soukromého sektoru, to má hodně daleko. Vše se řeší adhoc s výhledem maximálně na 1 rok. To je u firmy s obratem přes půl miliardy Kč ročně úplně nemyslitelné.

V pátek jsem měl svůj návštěvní den pro občany. Diskutovali jsme možnosti odkupu pozemků předzahrádek u některých bytových domů, parkovací zóny nebo třeba Sandru a Hotel Opatov a to, jak to bude s parkováním v jejich okolí. Překvapuje mě, jak moc poslední dobou voláte po otevření otázky parkovacích zón v naší čtvrti. Budu tuto otázku otevírat na koaličním jednání a chci se jí začít vážně zabývat v příštím roce. Budu rád, když mi dáte vědět váš názor.

A to je snad vše podstatné za minulý týden. Koukám, že i když jsem chtěl být dnes hodně stručný, zase se to roztáhlo. Děje se toho prostě každý týden hodně.

📢 Budu moc rád, když mi napíšete, co vás trápí ve vašem okolí, co bychom mohli na Jižním Městě ještě zlepšit. Všem odpovím! 📩

Přeji vám všem příjemný zbytek pondělí a úspěšný start pracovního týdne! A ráno, ať se vám dobře vstává a nezapomeňte vykročit pravou nohou!!! 😍