Nebudu zastírat zklamání. Jsem opravdu zklamán volební účastí v komunálních volbách 2014, která na Praze 11 dělala 38,4% a ve volbě do zastupitelstva hl.m. Prahy jen 37,72%. Je to opravdu žalostná účast a měly by z ní být vyvozeny důsledky do budoucna. Proč se lidé nestarají o to, kdo spravuje jejich nejbližší společný majetek a městskou část? Dle mého názoru je na vině více faktorů…

Bohužel na rozdíl od zahraničí (hlavně USA) nemáme k dispozici přesná statistická data, ale dle odhadů a průzkumů nejvyšší procento nevoličů bylo u letošních komunálních voleb u mladých lidí a prvovoličů. Na tento fakt bychom se měli primárně zaměřit. Vždyť nejmladší generace je budoucnost této země. A pokud tuto generaci nezajímá politika, nezajímají volby je zde něco zásadního špatně…

Proč si myslím, že mladí nepřišli k volbám?

1) Jako hlavního viníka vidím media, kde zcela chybí edukace mladých voličů. Například v USA existují zábavně laděné politické relace vyloženě pro mladé. Například na MTV, kde se mladí zábavnou formou seznamují s politikou, politiky, volebním systémem. U nás máme k dispozici maximálně debatu s panem Moravcem ve večerních hodinách a rozhovor na Radiožurnálu, což jsou pořady velmi specificky zaměřené a pustí si jen edukovaný volič, který už relativně ví co chce a který se o politiku zajímá. Dle účasti letošních voleb je však takových voličů  max. kolem třetiny.

2) Jako dalšího viníka na řadě vidím školy základními počínaje, vysokými konče, které taktéž nedostatečně apelují na důležitost voleb a politické kultury u nás. Opět porovnávám se zkušenostmi ze zahraničí.

3) Další část viny podle mě nese rodina, rodiče, které v rodinách buďto o politice, volbách se svými potomky nemluví nebo o ní diskutují v negativní dikci. Prvovoliči jsou tak politikou znechuceni dříve, než se s ní reálně setkají a ztrácí o ni zájem.

4) Konečně dalším možná největším problémem jsou samotní politici. Za poslední roky se zcela vytratila jakákoli morálka a politická kultura z naší politické reprezentace. Poslední rok v tom snad svítá na lepší časy, kdy se zásadním způsobem přestavuje politická mapa a lidé začínají dávat jasně najevo, že 25 let zažité pořádky je potřeba změnit. Tyto komunální volby byly především (podobně jako ty parlamentní před rokem) o protestních hnutích, o lokálních hnutích a občanských inciativách a staré, velké, zavedené strany utrpěly poměrně tvrdou ránu. Věřím, že tato situace povede postupně k ozdravení politické kultury v ČR a že politik přestane být vnímán jako zločinec a postupně se mu vrátí morální kredit. Voliči pak budou moci jít k volbám a volit ty, kteří pro ně skutečně něco udělali a kteří jsou třeba morálním vzorem pro ostatní. ANO toto bych si přál. Ale to bohužel není úkol na 4 roky…

Máme nyní pár let, kdy nás nečekají žádné volby, pokud se nestane žádná nečekaná událost. Díky poměrně silným mandátům našeho hnutí ANO (na vládní úrovni, na magistrátní i v jednotlivých MČ) bych se rád pokusil i vlastní silou na tomto problému zapracovat, aby za 4 roky byly komunální volby s účastí alespoň o 10-15% vyšší.

Jaký na to máte názor vy? Zajímají mě důvody proč si myslíte, že účast byla takto nízká.