Milí sousedé,
opět se hlásím se svým pravidelným „bytovým okénkem“, které bych tentokrát chtěl věnovat problematice výstavby v okolí Prahy. 🏗

Ta totiž v poslední době zažívá boom. Jen loni se v přilehlých obcích začalo stavět přes pět tisíc domů. Že to jsou dobré zprávy? Právě naopak. 👎

Další urbanizace těchto oblastí je špatně hned několika důvodů.

Nárůst obyvatel v přilehlých obcích ještě více zatíží dopravní infrastrukturu, která už dnes praská ve švech. Nová výstavba navíc probíhá na zemědělsky cenné, úrodné půdě, která si zaslouží lepší využití. A nemůžeme ani očekávat, že novousedlíci zvýší v Praze stavy učitelů, zdravotníků a dalších strategických zaměstnanců, pro které je dnes bydlení v metropoli finančně nedostupné. Ti – a zcela pochopitelně – dají přednost práci v místě bydliště.

Jak další urbanizaci v okolí Prahy zabránit? K výstavbě je třeba využít především městských pozemků a brownfieldů – to jsou dlouhodobě zanedbávaná a nevyužitá území jako vidíte na přiložených obrázcích. Ty musí Praha urychleně transformovat, urychlit změny územních plánů a spolu s městskými částmi nastavit pro investory takové podmínky, aby se v nich co nejrychleji realizovala smysluplná výstavba. Tou mám na mysli nejen byty nebo kanceláře, ale ideálně celé nové městské čtvrti s veškerým potřebným veřejným vybavením od parkovacích míst, parků se spoustou zeleně a obchodů až po mateřské a základní školy. 👍

Rozvoj těchto lokalit navíc výrazně nezatíží napjatý pražský rozpočet. Jedná se totiž o místa s dobrou dopravní dostupností, kde jsou k dispozici i všechny inženýrské sítě. Výstavba na polích na okraji Prahy s sebou totiž nese taky dál tím větší náklady na pohonné hmoty pro autobusy, budování nových lokálních čističek odpadních vod, správu a údržbu vodovodů a kanalizací atd. 👍

Jaký máte na neustále se zrychlující urbanizaci středních Čech v prstenci okolo Prahy názor vy? Taky vás tak štvou přeplněné příjezdové silnice a vlaky?