V souvislosti s postupným ukončováním podpory systému Opencanrd jsme Radě HMP navrhli zrušení povinnosti držitelů čipových karet Opencard k jejich vrácení HMP.

Lidé už tak nebudou mít povinnost vrátit čipové karty na kontaktním místě. Doposud to bylo potřeba v případě uplynutí doby její platnosti, či v případě nesouhlasu držitele karty se změnou podmínek nebo ceníku.

Rada HMP náš návrh dne 18.10.2016 schválila a rozhodla, že držitelé čipových karet Opencard již nemají povinnost je vracet. Cílem tohoto rozhodnutí je snížení provozních a personálních nákladů pro zajištění vracení karet a jejich následné zhodnocení. Především jde o zvýšení komfortu držitelů karet, kterým tak odpadne povinnost jejich navrácení HMP.

V obchodních podmínkách pro vydávání a využívání čipových karet Lítačka také není vrácení karty vyžadováno.

„Vyjednávání o co nejefektivnějším převodu Opencard na Lítačku jsou zdlouhavá, celý projekt nás stojí hodně sil a věřím, že Pražané ocení další pozitivní krok. Nyní odpadá povinnost vrácení Opencard, čímž zároveň eliminujeme další administrativu a především náklady s tím spojené.“