Všechny čtyři stanice metra, které se nacházejí v území Prahy 11, mají společné znaky. Kromě stejného designu všech nástupišť, který se hlavně projevuje v použití keramického obkladu hnědavé barvy, taktéž všechny čtyři stanice v průběhu let změnily své jména. Původně komunistické názvy (Primátora Vacka, Budovatelů, Družby, Kosmonautů) po revoluci musely pryč a stanice tak získaly názvy, které známe dnes. Co ale z dob minulých zůstává, je nechvalná architektura, nejmarkantněji viditelná hlavně na stanici metra Opatov.

To, že Opatov zrovna nepatří mezi ty nejhezčí stanice metra, není třeba zmiňovat. Nicméně to, co doopravdy podrývá její úroveň, není tak úplně estetika, ale funkčnost celého objektu a to jak od napojení celé stavby na své okolí, tak i řešení vnitřního uspořádání, jako jsou schodiště, rampy, nebo část s obchůdky a komerčními plochami.

Na Opatově je složité dostat se z autobusového nástupiště do okolí stanice, protože tu chybí pěší cesty a vše je zaplotované. Občas to vede ke vtipným situacím.

Točitá rampa, která místo toho, aby ústila směrem k nástupišti, vede cestující do mrtvého místa pod rampou, kde lze každé ráno „vycítit“ nepříjemný pach lidských tekutin.

Věděli jste, že se ve vestibulu metra nachází část s obchody, mezi kterými lze najít třeba vinárnu, sázkovou kancelář, obchod s ruskými potravinami a další? Pravděpodobně nejste jediní, …

…kvůli tomu jsou na jedné straně metra obrovské billboardy, které poukazují na to, že se uvnitř opravdu ještě něco nachází. Jsou ale upořádány takovým způsobem, že se na ně vlastně stejně nikdo nekouká.

Celé to má jednoduché vysvětlení. Pokud někdo navrhuje stavbu pro veřejnost, jejíž hlavním cílem je přeprava osob a jejich pohyb, musí být daná stavba navržena primárně pro lidi a jejich pohodlný průchod celým objektem. Je důležité, aby cesta byl co nejjednodušší, nejkratší a co nejpřehlednější. To je samozřejmě i požadavek na bezpečnost, protože v případě, že se něco stane, musí být umožněn co nejrychlejší únik pro několik set lidí. V případě, že je stanice metra doplněna dalšími funkcemi, mezi které určitě patří obchody a další podniky, je na místě, aby se tyto provozy nacházely v místě, kde se nejčastěji scházejí cestující.

Stanice metra Opatov slouží jako příklad toho, jak to doopravdy nemá být. Co si o tom myslíte Vy? Dá se se ještě něco dělat s celkovou stavbou, nebo se bude muset zdemolovat?