11.listopadu se na kraji Hostivařského lesoparku otevřel veřejnosti nově zrekonstruovaný zookoutek Divoká zahrada. V opětovně zprovozněném zookoutku lze vidět vodní ptáky, daňky a muflony. Projekt do celého areálu vhodně zakomponoval stávající zatopený lom. Nahoře je umístěna vyhlídková plošina, ze které lze pozorovat celou vodní plochu lomu a zde sídlící vodní ptactvo. Na druhé straně se pak rozprostírají výběhy pro lesní zvěř. Zde je umístěn párek muflonů a tři bíli daňci, kteří jinde v Praze nejsou k vidění.

K zookoutku byl vybudován i nový mlátový chodník, který vede od ulice Mírového hnutí. Tato cesta je díky své bezbariérovosti doporučena zejména pro návštěvníky s kočárky. Návštěvnicky zajímavější je ale přístup, který vede z ulice K obecním hájovnám, kde se překonává stěna lomu pomocí odvážně vedených dřevěných schodů a i přístup je veden po dřevěném chodníku. Celý areál je obklopen stylovou gabionovou zdí, která pro zdůraznění lesního charakteru celého areálu využívá, kromě standardní výplně kamenivem, také jiné lesní materiály – dřevěné špalíky, polena, šišky apod.

Celkové náklady na vybudování celého areálu včetně dvou seníků, které zároveň slouží i jako úkryty pro zvěř, činily 4,9 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy. Vlastní realizaci zajistila městská společnost Lesy hl. m. Prahy. Díky svému umístění má areál Divoké zahrady potenciál stát se vyhledávaným cílem návštěvníků nejen z bezprostředního okolí.