📌 V Jihoměstské majetkové a. s. hledáme nového člena představenstva, a to v souvislosti s odpolitizováním naší akciové společnosti. 📌

ℹ O tom jsem vás informoval již v minulosti, kdy jsme na městské části schválili změnu stanov a orgánů. Rozhodl jsem se odejít z aktivní pozice ještě během tohoto roku, neboť jsem již svůj úkol splnil. Naše akciová společnost má nového ředitele, celou řadu nových zaměstnanců a začíná fungovat tak, jak by měla a jak jsme si na začátku volebního období vytyčili.

👉 V současné době tak v souvislosti s odchodem politiků z představenstva hledáme nového člena, který má pozitivní motivaci a tzv. tah na branku. A co by měl uchazeč splňovat?

Tak především by měl mít:

📌 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ideálně v ekonomickém oboru);

📌 praktické zkušenosti z provozování vlastní praxe (auditor, daňový poradce – min. 5 let) nebo jako zaměstnanec auditorské společnosti;

📌zkušenosti s řízením pracovního kolektivu (5 a více podřízených);

📌pokročilá praxe při práci v prostředí Microsoft Excel;

📌znalost obchodního a pracovního práva, orientace v legislativě akciových společností;

📌časová flexibilita.

ℹ Kompletní informace včetně toho, kam zasílat své přihlášky, naleznete Jihoměstská majetková, a.s. - VŘ na člena představenstva