Dnes jsem se účastnil jedné z mnoha kontrolních dnů na stavbě nové čističky odpadních vod. Jde o úžasnou stavbu téměř za 6 miliard Kč, která umožní nejmodernější technikou vyčistit odpadní vodu z pražských stok teoreticky až ke znovu pitné či užitkové vodě.

Nová čistička je přitom stavěna tak, aby bez poškození přežila i pěti set letou vodu, kterou Praha zažila v roce 2002 a teoreticky by ji dalších 485 let zažit neměla. Kromě toho jde o unikátní projekt, kde čistička bude kompletně zastřešena a uzavřena. O filtraci vzduchu se bude starat další vzduchová „čistička“ díky které již pražany bydlící v okolí nebude otravovat občasná koncentrace „pachů“. K tom všemu bude nakonec stavba kompletně zakryta půdou a zelení a splyne tak s krajinou. Je skvělé, že právě Praha dokáže postavit tak velkolepé dílo, které je v mnoha ohledech prakticky světový unikát.