„Všemi silami podporuji výstavbu okruhu 511 mezi D1 a D11, protože mě trápí neúměrné zatížení Jižního Města tranzitní dopravou a především kamiony. Vestecká spojka se díky své podmínce, že může vzniknout až po okruhu 511 stát hybným motorem startu této strategické stavby. Čím vyšší tlak bude na ministerstva ohledně nutnosti dostavby pražského okruhu, tím z mého pohledu lépe!“

Vestecká spojka, která nemá zdánlivě s Prahou mnoho společného, rozbouřila emoce mezi pražskými zastupiteli na posledním zasedání. Schvalovala se (a schválila) smlouva mezi Prahou, Středočeským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Ministerstvem dopravy o společném postupu při stavbě. A co je Vestecká spojka? Silnice, která spojí Prahu, přesněji Prahu 4 a Jižní Město, s obcemi Vestec a Jesenice.

Praha – A proč ty emoce? „Vestecká spojka a exit 4 jsou pozůstatky dříve projektované trasy Pražského okruhu v krátké variantě, kterou odmítlo v petici 40 tisíc občanů Jižního Města,“ upozornil senátor Ladislav Kos (HPP11) na městském zastupitelstvu.

Ostatně také proto vznikla tzv. dlouhá varianta, jejíž součástí je také mnohokrát přetřásaná stavba 511, od které si všichni slibují, že uleví Spořilovu, tedy alespoň pokud jde o průjezd kamionů. Senátor Kos upozornil na nebezpečí, že se po dokončení D3 může stát Vestecká spojka dalším „přivaděčem“ kamionů do Prahy.

Praha nic neplatí

Důležité je, že na Vesteckou spojku navazuje stavba jejího mimoúrovňového křížení s dálnicí D1 na hranici Prahy (Exit 4) a součástí stavby je i napojení plánované Západní komerční zóny Průhonice. I to vzbuzuje nevoli. Zastupitel Prahy Matěj Stropnický (SZ) vyjádřil nelibost nad tím, že se za státní peníze staví silnice pro soukromé podnikatele. Podobný názor vyjádřili i zástupci Pirátů. Námitky od TOP 09 a ODS, že jde o podporu podnikání i o vytvoření nemalého počtu pracovních míst, nebrali. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) upozornil, že Praha do stavby nedá ani korunu. Podle smlouvy se má podílet jen na koordinaci přípravy.

Tak dočkáme se stavby 511?

A jak Vestecká spojka popostrčí stavbu 511, o níž Praze hlavně jde? Středočeský kraj podmiňuje stavbu Vestecké spojky dokončením části okruhu, tedy stavby 511, a souvisejících staveb, tedy spojení D1-Běchovice. Zároveň ale odmítá na Vestecké spojce veškerý provoz kamionů. Zájem je velký už proto, že v této oblasti roste mnoho obytných domů.

Splní ministerstvo slib?

Pokud jde o stavbu 511, je tu dobrá zpráva. ŘSD dokončilo její dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Nyní je v rukou ministerstva životního prostředí, které už několikrát slíbilo, že vše vyřeší v nejkratším možném termínu. Běžně to trvá půl roku. Doufejme, že to ministerstvu nebude trvat šest měsíců. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se dušuje, že výstavba pražského okruhu je „maximálně prioritní“. Spořilovští netěšte se, ještě jsou tu aktivisté, kteří dlouhou dobu stavbu 511 blokovali. A názor asi nezmění.