Na začátku září Rada hlavního města Prahy projednávala navýšení finančních prostředků pro městské části. Ty velké městské části, Praha 1 až 22, si polepší o 172 milionů korun, ty menší o 41 milionů korun. Navíc městské části Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves získají 21 milionů korun jako kompenzaci za „skládkování“. Vyšší finanční prostředky budou také poskytnuty městské části Praha 22 na rok 2019, které budou určeny na výdaje spojené s územním rozhodováním souvisejícím s přípravou výstavby Pražského okruhu. Prostředky budou ve výši 12 240 000 korun. Tento konsenzus v oblasti finančních vztahů by mohl pomoci při sestavování vyrovnaného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019.

Magistrát při rozhodování o rozdělení finančních prostředků používá hodnoty s různou váhou
30 % počet obyvatel
10 % rozloha
30 % počet dětí v mateřských a základních škol zřízených městskou částí
20 % výměra zeleně
10 % plochy vozovek ve správě městské části

Tento model výpočtu finančních vztahů byl zachován po celé volební období a navíc se vůči městským částem projevuje pozitivně. V roce 2017 byl navýšen neinvestiční příspěvek na dítě v mateřské a základní škole na 2 000 korun a jeho výše bude zachována i pro rok 2019.