Vedení Prahy připravilo a projednalo aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR), které umožní modernizaci železniční trasy Praha – Kladno a její napojení na letiště. Mezi stanicemi Dejvice – Veleslavín bude napojení provedeno tunelovou variantou.

Aktualizace ZÚR se připravila a projednala za pouhý jeden rok a jedná se o jednu z nejklíčovějších investic příštího desetiletí. Je smutné, že stále ve 21. století nemáme důstojné napojení letiště na centrum, ale to se díky modernizaci kolejového spojení s Kladnem jistě změní.

Eletrifikace a zdvoukolejnění úseku trati Dejvice – Veleslavín je předmětem mnohaletých diskuzí, z důvodu plánované demolice několika objektů v její bezprostřední blízkosti. Dlouholeté projednávání také blokovala městská část Praha 6, která zásadně nesouhlasila s povrchovou variantou trati. Tunelové variantě, která předchází kolizi s povrchovými stavbami, bohužel, bránily aktuálně platné ZÚR hlavního města Prahy. Proto byla navržena změna ZÚR a teď se můžeme pustit do stavby ražených tunelů, které povedou pod Střešovicemi. Díky nm se cesta na letiště nejenom zrychlí, ale také zkrátí.

Toto napojení navíc umožní více využívat městskou dopravu, čímž se občané budou moci po městě pohybovat rychleji, pohodlněji a navíc ekologičtěji. Už v polovicě minulého roku se udělal první krok k napojení železniční tratě na letiště, tím že započala rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Celá trať by měla být dokončena do roku 2030.