Velmi dobře si pamatuji, jak kdysi vypadal vnitroblok Sulanského a Novomeského v Hájích. Před 30 lety tam vznikly krásné zelené trávníky a nový park s lavičkami, který mohli místní používat. Celkově to byl fajn prostor pro rodinky, kam se dalo o volném odpoledni zajít s dětmi, nechat je si hrát a klábosit se sousedy. Bohužel stejně jako další podobná místa v průběhu posledních několika desetiletí i toto nebylo správně udržováno a tak nám celý vnitroblok zchátral. Jednotlivé prvky parku zapadaly a okolí zarostlo, lavičky se nám také hodně opotřebily, stříšky se rozbily a zmizely a kdovíco ještě. Byla to velká škoda a jak dobře víte, mnohokrát jsem mluvil o tom, že jedna z mých vizí pro Jižní Město vždy byla revitalizace a obnovení těchto kdysi oblíbených rodinných míst.

Zrovna vnitroblok Sulanského a Novomeského je jedním z těch, které jsme uvedli do pohybu. V současnosti pracujeme na tom, aby byla tato malá oáza klidu mezi panelovými domy znovuobnovena do původního stavu – a nejen to, ještě ho vylepšíme. Přibude nám hřiště na petanque, hráčský stolek se šachovnicí, doplníme tam nové záhony okrasných trav a nově také vysázíme platany rámující hřiště.

Vím, že mnozí z vás komentovali nelibě navýšení dani z nemovitostí, ale je to právě i toto opatření, které nám umožňuje měnit Jižňák k lepšímu. Já sám jsem nerad, když se daně navyšují, ale vzhledem k situaci, kterou nám přinesly poslední měsíce, teď opravdu řešíme každou korunu a tohle Praze 11 hodně pomůže. My obecně nechceme významné nebo pro Jižní Město důležité projekty rušit, pokud k tomu nejsme vyloženě donuceni ekonomickou situací, a tak mě těší, když třeba i tyto práce, jako je obnovení zapomenutého a neudržovaného vnitrobloku, mohou pokračovat.

Přikládám fotky z probíhajících stavebních prací. Jsem velmi zvědavý na výslednou podobu. Určitě o tom ještě napíšu, tak neváhejte sledovat novinky.