Wall Street Journal si ve svém vydání z 2.8.2016 všímá nejnovějšího průzkumu, podle něhož se Česká republika stala mezi zeměmi střední a východní Evropy jedničkou z hlediska atraktivity pro investory.

20160802-Graf-WSJ

Zdroj: Polsko-německá obchodní a průmyslová komora

Průzkum Polsko-německé obchodní a průmyslové komory zjišťoval spokojenost investorů v takových oblastech, jako kvalifikovanost pracovních sil, kvalita domácích dodavatelů, stav infrastruktury, politická stabilita či předvídatelnost hospodářské politiky vlády. V předcházejících třech letech celkové pořadí vždy opanovalo Polsko. Tentokrát však dostalo od respondentů nižší hodnocení. Stalo se tak zejména kvůli zavedení sektorových daní na banky, pojišťovny a maloobchodní řetězce. V primátu ho vystřídala Česká republika, která se naopak vydala cestou zlepšování efektivity výběru daní, daňovou zátěž snižuje a žádné nové daně nezavádí.

Celý článek zde: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2016/wall-street-journal-cr-je-pro-investory-25732