Během měsíce března 2020, s postupně zpřísňujícími se opatřeními kvůli pandemii koronaviru, byla zrušena všechna jednání poradních orgánů zastupitelstva Prahy 11 a Rady městské části Prahy 11 a nekonalo se ani zasedání zastupitelstva. Chod naší městské části se ale tím rozhodně nezastavil, ba naopak. O to čileji se právě v těchto dnech rozběhla naše online komunikace a práce z domova.

Neuvolnění zastupitelé vykonávající svůj mandát souběžně se svojí hlavní pracovní činností, nepřestali pracovat i v těchto dnech pro Jižní Město. Myslíme si ale, že bychom se měli svých zastupitelských odměn v tomto nelehkém období vzdát ve prospěch těch občanů Prahy 11, kterých se dnešní situace dotkla okamžitě a bezprostředně.

Věnujme tedy finanční prostředky na dobročinné účely, primárně na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce, podporu pro dobrovolníky, kteří zajišťují nákupy a venčení psů pro naše seniory, ale nezapomínáme ani na podporu zařízeních starající se o naše nejmenší. Tento měsíc jsme věnovali prostředky nadaci ŽIVOT90 a Klokánku Láskova na Jižním Městě. ❤️

Budeme rádi, když se k nám připojí i další kolegové zastupitelé.

Ondřej Prokop, Jan Říčař, Marta Šorfová, Martin Horák a Tomáš Bříza