Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo na svém červencovém zasedání připomínky městské části k návrhu Metropolitního plánu.

Zastupitelům je na pokračování 40. zasedání předložila Rada městské části. Při konstrukci připomínek byl kladen důraz především na potřebu ochránit stávající charakter Prahy 11 jako rodinné čtvrti plné zeleně a udržet kvalitu života místních obyvatel. Mezi hlavní principy, z nichž vychází jak připomínky obecné, tak k jednotlivým lokalitám, proto patří zachování urbanistické struktury a veřejné zeleně, odmítnutí zahušťování již zastavěných území a uplatnění pouze takových výškových limitů, které nepřesáhnou současnou zástavbu.

„Za poslední dva roky se nám podařilo probudit Prahu 11 opět k životu a nastartovat její rozvoj hned v několika oblastech. V běhu je například rozsáhlý projekt revitalizace vnitrobloků a veřejných prostranství, která se ze zanedbaných lokalit postupně proměňují v plnohodnotnou součást městského prostoru. Aby se však lidem žilo na Jižním Městě co nejlépe, musí mít i rozvoj městské části jasně stanovené meze a probíhat vždy s respektem k potřebám místních obyvatel,“ vysvětlil starosta MČ Praha 11 Petr Jirava.

Připomínky jedenácté městské části k Metropolitnímu plánu tak nejčastěji obsahují požadavky na snížení hladiny podlažnosti, zejména hladiny věží, na spolehlivější ochranu ploch veřejného vybavení či na zachování funkčních ploch izolační zeleně podél významných komunikací. Z důvodu následujícího legislativního postupu při vypořádání připomínek pořizovatelem byly všechny připomínky městské části označeny za „zásadní“.

Připomínky k návrhu Metropolitnímu plánu či Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj může podávat každý, tj. fyzické i právnické osoby, a to do čtvrtka 26. 7. 2018. Návod, jak na to, naleznete zde.

Bližší informace k Metropolitnímu plánu ve vztahu k MČ Praha 11 naleznete zde.