Proč Praha chce stěhovat městské firmy z vlastních budov, kde NEPLATÍ nájemné, do budov soukromého majitele, které ji ročně budou stát desítky miliónů Kč? Pokud jste to ještě nezaznamenali, vedení Prahy chce přesunout sídla Technické správy komunikací a Pražské vodohospodářské společnosti pryč z budov, které jí patří, do komerčních prostor, kde bude platit standardní tržní nájem.

Dává vám to logiku? Obzvlášť v této krizové době? Mně teda ne. Je jasné, že tento podivuhodný nápad vyvolal řadu otázek a znepokojení. O to víc nechápu, proč koalice v čele s panem primátorem zazdila návrh na jeho projednání při posledním Zastupitelstvu. V podstatě o tom odmítli s opozicí jednat. Rozumím tomu, že tento nápad nepřišel jen tak odnikud a že má koalice jistě své důvody, kvůli kterým je přesvědčena o správnosti takového kroku, ale proč o nich s námi teda nemluví?

Například v případě TSK je oficiálně uvedeno, že budova Řásnovka již není dostatečná pro potřeby této městské firmy. OK, je běžné, že se firmy jednou za čas přesouvají, když už je místo nedostatečné, koneckonců sám jsem podnikatel a provozovny a kanceláře jsme také několikrát v průběhu všech těch let přesouvali, ale kdybych si měl vybrat, jestli nechat svoji firmu ve vlastním domě a případně tento dům rekonstruovat nebo rozšířit tak, aby novým potřebám vyhovoval, nebo celou firmu raději šoupnout někam, kde budu rok co rok platit spoustu peněz, hodně bych o tom přemýšlel.

Teď si vezměte, že Praha navíc vlastní celou řadu městských nemovitostí. Proč zde nebyla ze strany koalice větší snaha, pokud je tedy tolik nutné tyto firmy přesouvat, přemístit je do jiné, třeba větší nebo vybavenější budovy ve vlastnictví hlavního města? Co vězí za tím, že je tak zapotřebí vložit je do soukromých rukou?

Navíc tohle není ledajaká firma, jedná se o významný pražský podnik se spoustou zaměstnanců a takový případný přesun a následný nájem bude stát milióny korun. Každý rok! Už takhle je rozpočet dost našponovaný.

Jelikož s námi koalice věc nediskutuje, nezbývá mi nic jiného než klást otázky. Od toho tu přeci jako opozice jsme. Mě i kolegy by zajímalo např.:
Jaké jsou přesné a konkrétní důvody pro přesun?
Pokud se sídlo změní, jaký dopad bude mít zvýšený náklad na ceny služeb těchto městských firem?
Z jakých příjmů je plánováno tyto zvýšené náklady hradit?
Je rozumné domlouvat takto významné přesuny v době pokoronavirové? Je bráno v potaz, že aktuální ceny nájmů mohou být ovlivněny koronakrizí a že se mohou v dohledné době ještě měnit?

Pokud se vám také zdá, že by si tyhle otázky zasloužily získat pořádnou odpověď, prosím sdílejte můj příspěvek nebo napište sami za sebe zodpovědným lidem na Zastupiteltstvu. Nemůžeme to nechat jen tak.