Milí sousedé,
v brzké době mě čekají nové pracovní povinnosti. Vedení města Prahy totiž připravuje nákup několika nemovitostí, které má v úmyslu přestavět na bytové domy🏠. Mým úkolem bude na průběh tohoto projektu v rámci příslušné komise dohlížet.

Rozšiřování fondu městských bytů prostřednictvím odkupu celých budov je bezesporu žádoucí.👍 Mám ale za to, že tento způsob by měl přijít na řadu až poté, co město uvede do obyvatelného stavu bytové domy a další vhodné nemovitosti, které už má ve svém vlastnictví.

Jedním z takových objektů je bývalý Hotel Opatov na Jižním Městě. Stavba, která už přes deset let chátrá, by po úpravě na městský nájemní dům poskytla bydlení pro více než 200 rodin hasičů, učitelů a dalších potřebných profesí, ale byla by také významným zdrojem městského rozpočtu – na nájemném by Praha vybrala minimálně 10-20 milionů korun ročně. A třebaže zhotovitele rekonstrukce město vybralo už v březnu, se stavebními pracemi se dosud ani nezačalo. Na posledním Zastupitelstvu Prahy o tom navíc radní nechtěli vůbec mluvit👎.

Za situace, kdy takových kostlivců ve skříni máme hned několik, se mi investice do dalších budov ve špatném až dezolátním stavu opravdu nejeví jako dobrý nápad. Co myslíte vy

Napište mi prosím svůj názor do komentářů 👇👇👇pod příspěvek.

Článek, na který reaguji https://www.praha.eu/…/praha_chce_nakoupit_objekty_k_bydlen…