V pondělí 1. 9. 2014 se již pravděpodobně naposledy setkali současní zastupitelé MČ Praha 11. Scénář byl podobný těm minulým. Dosluhující koalice v čele se starostou Mlejnským si odhlasovala, co potřebovala, a že toho při poslední příležitosti bylo mnoho. Opozice HPP11 a TOP09 se snažila co nejvíce znepříjemnit odsouhlasení již připravených bodů, většinou prospěšných pouze úzké skupinu osob napojených právě na současné “vládce” naší MČ.

Nejpodstatnější témata jednání:

  • zpráva o hospodaření MČ P11 za 1.pololetí 2014 – ztráta 654 mil Kč!!!
  • prodej lukrativního pozemku pro zástavbu za cenu 5x nižší než je tržní, a to spřízněné osobě starosty Mlejnského
  • rozdávání grantů v oblasti sportu, opět většinou opakujícím se spolkům napojeným na vládnoucí zastupitele
  • dále si koaliční zastupitelé odhlasovali ještě možnost zprivatizovat zhruba 300 bytů do osobního vlastnictví, které byly nájemcům přiděleny po 31. 12. 2006. Tzn. jde primárně o byty, které byly přiděleny rodinným příslušníkům nebo přátelům vládnoucí koalice, ti teď mají možnosti si tyto byty koupit za velmi výhodných podmínek do osobního vlastnictví
  • opoziční politici se snažili diskutovat o opatřeních, která by více “ošetřila” průběh nadcházejících voleb, a to z důvodů několika excesů při volbách v roce 2010, kde bylo v několika okrscích manipulováno s volebními lístky v neprospěch opozice. K diskuzi a opatřením bohužel nedošlo. Kdo by to čekal, že?

Toto jednání lze shrnout jako snahu prodat co nejvíce majetku, který ještě MČ vlastí. Jinak řečeno – “po nás potopa”. Budoucí politickou reprezentaci nečeká na radnici nic jednoduchého. I tak je, ale potřeba změna a věříme, že bude líp!

Za článek vděčíme kolegovi kandidátovi č. 12 Ládislavu Kosovi, ml.

Zdroj: http://praha11.anobudelip.cz/cs/aktuality/ztrata-654-mil-kc-nevyhodny-prodej-lukrativniho-pozemku-a-dalsi-zpravy-ze-zastupitelstv-21179