Přátelé, nelíbí se mi, co vám chci dnes oznámit, ale zároveň také nechci vůbec nic zamlčovat a chápu jako svoji povinnost o tom s vámi otevřeně promluvit. Možná jste o tom už slyšeli. Městská část Praha 11 se dne 25. listopadu usnesla na zvýšení cen nájemného u bytů, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve správě naší MČ. Vím, že se to mnoho z vás nepotěší a osobně bych se tomu také raději vyhnul, ale dovedlo nás k tomu několik důvodů.

Praha 11 nezvýšila nájem svých bytů ani o korunu po celou dobu již od roku 2009. Za těchto dlouhých deset let se spoustu věcí změnilo. Trh se posunul a nejen ceny samotných bytů raketově vzrostly, ale také samotné služby, jako jsou opravy a dlouhodobá údržba těchto nemovitostí, jsou finančně někde úplně jinde, než kolik jsme do nich investovali v roce 2009. Naše městská část už takhle operuje s velmi malým a nedostatečným rozpočtem a tohle je bohužel něco, co jsme byli nuceni podniknout za předpokladu, že chceme udržet všechny tyto objekty v dobrém stavu a našim občanům dopřát pohodlné a bezproblémové bydlení.

Jdeme tak navíc podobnou cestou jako Magistrát hlavního města, který nyní také nájemné plošně zdražuje. Je to naneštěstí přirozený důsledek vývoje ekonomiky a nelze se tomu spolehlivě vyhnout. U každého politika je takové rozhodnutí vždy okamžitým terčem kritiky a vím, že za to ovace zrovna dvakrát nezískáme, ale pokud bychom to neudělali my, udělal by to někdo další a věřte, že je lepší to udělat dříve a zabránit tak dalšímu chátrání Jižního Města. K tomu by totiž došlo, pokud by MČ neměla peníze na dostatečné opravy a údržbu svého majetku.

Jak proběhne samotné navýšení? U bytů pronajatých na dobu neurčitou až do výše nájemného, které je srovnatelné s obvyklým nájemným v dané lokalitě, přičemž nebude nikdy vyšší než 20 %. U bytů nově pronajatých nebo u prodloužených smluv pak budou platit ceny následující…

60 Kč/m2 u bytů zvláštního určení (bezbariérových)
70 Kč/m2 u bytů ze sociálních důvodů
75 Kč/m2 u bytů zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou)
120 Kč/m2 u bytů ve veřejném zájmu (učitelé, pracovníci ve školství, zaměstnanci společností Jihoměstská majetkové a.s. a Jihoměstská sociální a.s., některé další vybrané skupiny)
140 Kč/m2 u bytů ve veřejném zájmu (ostatní)
140 Kč/m2 u zbývajících bytů

Toto zvyšování neplatí u bytů, kde je ve smlouvě o nájmu valorizace, a také nedojde u bytů v Zahradách Opatov.

Děkuji předem všem za pochopení.