Metropolitní plán je konečně hotový, tím ale práce na dalším rozvoji hlavního města teprve začíná: podle jeho autora, architekta Romana Kouckého, si totiž společnost potřebuje v první řadě uvědomit, že Prahu netvoří jen historické centrum. Právě rozsáhlá pražská sídlištní zástavba byla se svými demografickými specifiky jedním z faktorů, které výslednou podobu Metropolitního plánu zásadně ovlivnily.

Jak uvádí Koucký v rozhovoru pro server Echo24, nakonec se ukázalo, že „… sídliště jsou mnohem „stabilnější“, než jsme si přáli. Městské části na sídlištích nechtějí nic měnit. Jsou spokojeni s tím, co mají. To je ale strašně nebezpečné. Postupně probíhají změny – sídliště stárnou, hloupnou a chudnou. To je statisticky prokázané, jen jsou čísla zatím malá a tak to není tolik vidět. Ale tím, že současné politické reprezentace zablokují jakoukoliv výstavbu na sídlištích, aby si nerozhněvaly voliče, nechávají v Praze nastraženou tikající bombičku. Možná se to téhle generace ještě nedotkne, ale co dál?“

To však neznamená, že je současná situace neřešitelná a sídliště nutně spějí ke zkáze: Třeba se to nyní zásadně změní, protože bytů je málo, ceny se změnily a najednou i hodnota bytů na sídlištích začíná být jiná. Ale vůbec se nedá odhadnout, jak to půjde dopředu. A třeba v tomto je ten stabilizační prvek plánu – říkáme, stavte na sídlištích, protože je třeba jim dodat další urbanistickou a tím i generační vrstvu, ale zároveň nasloucháme touze městských částí a jejich obyvatel a stabilizujeme je. Metropolitní plán je ale natolik flexibilní, že kdyby se situace začala horšit, tak je možné pomocí územních plánů vymezených částí Prahy, beze změny Metropolitního plánu, uspořádat území jinak, otevřeněji. To považuji za klíčovou výhodu Metropolitního plánu,“ dodává architekt.

Jižní Město patří k typickým sídlištním čtvrtím, navíc v rámci metropole s jedním z nejvyšších věkových průměrů obyvatel – Kouckého analýza se tak na něj vztahuje beze zbytku. Můžeme jen doufat, že pokud jde o hloupnutí, jsme čestnou výjimkou a katastrofický scénář se v Praze 11 nenaplní…

Celý rozhovor s Romanem Kouckým najdete zde.