Ubytovna Sandra je jeden z největších problémů Jižního Města dnešní doby. O tom, jak byl dům za velmi nevýhodných podmínek nakoupen minulým vedením v čele s Daliborem Mlejnským jsem již psal dříve například zde: https://www.ondrejprokop.cz/2014/07/30/problematicke-tema-ubytovny-sandra/. Nyní řešíme v rámci Rady MČ co s ubytovnou dál. Prakticky každý týden nám chodí stížnosti od občanů, které v okolí ubytovny bydlí nebo do ní docházejí na úřad sociální péče či do jiných nebytových prostor. Ve stížnostech se opakuje stále dokola to samé: nepořádek, znečištění chodeb domu a okolí, drobný vandalismus a celkový pocit ohrožení. Tyto problémy logicky vychází z povahy většinového nájemníka budovy, tedy ubytovny té nejnižší cenové kategorie. Co s touto situací může Městská část dělat a co s celým objektem plánuje do budoucna? Nápadů je hodně, realizace většiny z nich je však problematická až nemožná. Pokusím se rozvést ty nejčastěji diskutované:

Přestavba Sandry na sociální a startovací bydlení pro občany Prahy 11

Již minulé vedení obhajovalo pochybný nákup tím, že objekt přebudují na sociální a startovací bydlení pro občany Prahy 11. V realitě by to znamenalo vystěhovat celou budovu z důvodu totální rekonstrukce, což samo o sobě znamená ztrátu MČ každý měsíc na nájemném více než milion Kč. Předpoklad rekonstrukce 1,5-2 roky je tedy celková ztráta v řádu cirka 30 milionů Kč. Samotný náklad na rekonstrukci budovy jako takové a přestavbu na bytové jednotky je vyčíslen zhruba na 150-200 milionů Kč. Pokud připočteme nákladnost nákupu nemovitosti, která stála přes 300 milionů, spočítáme si počet získaných bytů a výnosu z jejich pronájmu, tak se návratnost investice dostává daleko přes 100 let. To vše by se ještě teoreticky dalo zrealizovat a obhájit v rámci veřejného zájmu, ale zásadní problémem jsou nové pražské stavební předpisy, které nařizují ke každé nově zkolaudované bytové jednotce i parkovací stání. Volná parkovací stání v okolí budovy nejsou a není možné je ani jednoduše v takovém objemu zřídit. Tzn., že po přestavbě by nebylo možné budovu, respektive byty zkolaudovat.

Rekonstrukce Sandry v lepší ubytovnu / hotel

Další možnost, která se nabízí a již minulé vedení s ní operovalo je  rekonstrukce budovy v „lepší ubytovnu“ s přidáním kuchyňských koutků, rekonstrukcí chodeb, výtahů a případně pláště budovy. Na tento záměr vzniklo několik předběžných kalkulací a projektů. Odhady jsou od desítek až zhruba do 100 milionů Kč podle toho co vše by se mělo rekonstruovat. Zásadní problém tohoto nápadu tkví v tom, že pokud opravíte jednotku ubytovny, zůstane v dobrém stavu pouze do výměny nájemce. Tzn. vydaná investice ať už do kuchyňských koutků, výtahů, chodeb by se velmi rychle znehodnotila devastací nájemců ubytovny. Vzhledem k tomu, že tento projekt neřeší celkový problém a koncepci budovy, dále s ním nepracujeme.

Dlouhodobý pronájem budovy prospěšné organizaci

Další variantou ve hře je pronájem budovy jako celku nebo její většiny některé státní instituci, či úřadu. Například některému útvaru Policie ČR nebo armády za podmínek, že si budovu na vlastní náklady opraví a přizpůsobí dle svých potřeb, čímž pasivně vyřeší problém bezpečnosti v okolí. Od voleb proběhlo několik jednání, ale i pro většinu těchto státních organizací je Sandra příliš velké sousto a pravděpodobně její budoucnost tímto směrem nedopadne.

Přestavba v kooperaci s Magistrátem hlavního města Prahy a sousední budovou „Hotelem Opatov“

Jako další možnost se jeví kooperace s magistrátem, který vlastní sousední budovu „dvojče“ nazývané Hotel Opatov. Tato budova je již roky prázdná a magistrát řeší podobný problém jako my. Ve hře je několik možností od společného záměru přestavby budov na startovací / sociální byty, přes výstavbu kolejí ad. V případě, že by se na přestavbě podílel magistrát je velmi pravděpodobné, že udělí výjimku ze stavebních předpisů nebo je před stavbou upraví tak, aby bylo možné byty zkolaudovat i bez parkovacích stání. Z tohoto důvodu se nám jeví tato cesta jako nejlepší možné řešení a s magistrátem nad osudem budovy Sandra aktivně jednáme.

Prodej celého objektu

Pochopitelně další logickou možností je opětovný prodej celého objektu a získání zpět finanční hotovost pro možnost lepší a účelnější investice, například pro nákup jednotlivých menších bytových jednotek v již stojících nemovitostech a jejich začlenění do bytového fondu. Nebo realizace jiného nového projektu.

Zachování současného stavu se zásadními bezpečnostními opatřeními

Ústupovou variantou je zachování současného stavu s nastavením zásadních změn v podmínkách pronájmu a užívání nemovitosti. V posledních dnech došlo k asi nejhoršímu incidentu za doby našeho působení na úřadě, kdy z oken ubytovny létaly lahce od alkoholu, které vysklily okna aut a ohrozily zdraví a životy občanů v okolí. Po tomto incidentu bylo vyvoláno jednání s hlavním nájemcem Sandry – společností Mobile Net. Zde byla domluvena okamžitá náprava v podobě zákazu prodeje alkoholu v ubytovně , zákazu návštěv v nočních hodinách, nainstalování informačních cedulí upozorňující na pokuty a možné trestné stíhání při porušení zákazu vyhazování objektů a ohrožování obyvatel a nutnost zbudování monitorovacího zařízení na náklady nájemce.

A jak vidíte ubytovnu Sandra a její budoucnost vy? Máte lepší nápad? Budeme rádi za vaše podněty!