Mezi jedno z nejpalčivějších témat patří na Jižním Městě úklid a údržba komunikací. Důvodem, proč se v některých částech Prahy 11 nedaří udržovat pořádek a čistotu, je skutečnost, že tyto lokality nespadají do správy městské části. 

Neudržované pozemky jsou buď ve vlastnictví hl. m. Prahy, tudíž jejich údržbu zajišťuje Technická správa komunikací (TSK), nebo v soukromém vlastnictví, kdy za jejich úklid odpovídá daný vlastník. Neúnosná situace způsobená roztříštěným vlastnictvím pozemků by se však po včerejším jednání Rady hl. m. Prahy měla změnit k lepšímu. Radní na tomto jednání schválili usnesení, jímž bylo do rozpočtu metropole na letní údržbu komunikací přidáno téměř 50 milionů korun.

Navýšením finančních prostředků se úklid komunikací nejen zintenzivní, ale také zkvalitní: mimo jiné bude možné realizovat vysokotlakové čištění zaměřené na odstranění poletujících částeček prachu, které výrazně snižují kvalitu pražského ovzduší. Díky zefektivnění údržbových prací ze strany TSK se tak nyní můžeme intenzivněji věnovat motivaci soukromých vlastníků, aby i oni na svých pozemcích dbali na zachování pořádku a čistoty.