Příběh dostavby Základní školy Chodov se po dlouhých letech chýlí ke konci. Škola, která se může pyšnit řadou ocenění a úspěchů svých žáků, bohužel od nucené demolice části budovy funguje v nepřijatelném provizoriu: učitelům chybí kabinety, dětem šatny a kvůli nedostatku prostoru dokonce musí vyučování často probíhat v jídelně.

Řešení nabízí projekt přístavby západního křídla školy, který vedle zajištění důstojného zázemí jak pro žáky, tak učitele, počítá se vznikem dvanácti nových tříd a tělocvičny. Realizaci projektu dosud bránily vysoké náklady přesahující 100 milionů Kč., průlom však přineslo dubnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, na němž zastupitelé schválili memorandum o spolupráci městské části s obcí Vestec.

Vestec žádnou základní školu nemá, výměnou za zajištění spádovosti ZŠ Chodov pro své děti proto v memorandu přislíbil poskytnout na financování dostavby až 50 milionů Kč. Městská část tím získá značnou část prostředků, které by jinak kvůli půjčce musela mnoho let splácet. Spolupráce plně vyhovuje také demografickému vývoji, který ukazuje, že počet dětí bude v naší městské části i Vestci v budoucích letech klesat – není se tedy třeba bát, že by vestecké děti zabíraly místa těm jihoměstským, zvlášť když kapacita školy díky dostavbě ještě o cca 100 míst vzroste. Co se týče obav z navýšení dopravy, počítá Vestec se zřízením autobusové školní linky, která by děti z obce do školy vozila, čímž se dopravní zátěž Jižního Města způsobená individuální dopravou dětí z okolí pravděpodobně naopak sníží.

A jaké jsou další kroky? Vedle přípravy smlouvy s Vestcem, kde budou všechny podmínky spolupráce konkretizovány, v půlce dubna jsme vybrali stavební firmu, která vyhrála výběrové řízení a pokud vše půjde dle plánu, během května budeme řešit předání staveniště. Se stavebními pracemi totiž chceme začít co nejdříve, nejpozději během letních prázdnin: když vše půjde hladce, nové prostory se pro děti otevřou za méně než dva roky.