😡😔 Praha nemá dostatek bytů pro své lidi a zdá se, že hlavní město místo toho, aby to aktivně řešilo, naopak možná řešení odsouvá nebo přímo ruší. Jak jistě víte, rekonstrukce ubytovny Sandra a hotelu Opatov jsou dva veliké projekty, které měly naší městské části přinést stovky bytů. Zatímco Sandra, která je v režii Prahy 11, postupuje mílovými kroky a “již brzy” nabídne bydlení pro 174 jihoměstských rodin, s hotelem Opatov, jehož rekonstrukci má na starosti hlavní město, se neděje vůbec nic – a působí to tak, že navzdory dohodám a slibům ani dít nebude. Přinejmenším to tak vypadá vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce již nadále není zahrnuta v rozpočtu Prahy pro rok 2021.
Dnes ráno jsem proto poslal osobní dopis Zdeněk Hřib – primátor Prahy a Radě hlavního města (přesné znění naleznete níže, popř. rozkliknutím zde: Dopis – rekonstrukce Hotel Opatov-fin), kde jsem kolegy požádal o vyjádření. (Ten si můžete všichni přečíst. Publikuji ho totiž zároveň na svůj web a odkaz dávám pod tento příspěvek.) Učinil jsem tak proto, protože se za posledních několik měsíců k hotelu Opatov ze strany města nikdo nevyjádřil, ačkoli jsme o to žádali jak my, tak například účastníci zadávacího řízení (společnost HOCHTIEF). Na zasedáních Zastupitelstva k tomuto tématu Rada také mlčí. Bude se tedy něco dít, nebo ne? Má Praha v plánu projekt zazdít? Rádi bychom všichni konečně věděli, na čem jsme.
Pro to, aby obě rekonstrukce mohly proběhnout, se v minulých letech uskutečnilo nespočet vyjednávání, schůzek odborníků a pracovních skupin, strávilo se na tom mnoho desítek a stovek hodin práce. Nemluvě o tom, že projekty na sebe původně měly být navázené a to ve smyslu například vybudování parkovacího domu nebo praktického rozdělení občanských služeb (v Sandře se plánovalo zřízení restauračního zařízení, kdežto v hotelu Opatov zase třeba školka/dětský klub). Přijde mi jako veliká škoda po tom všem celou jednu rekonstrukci úplně zahodit.
Další věcí jsou samozřejmě také finance. Bez ohledu na usilovnou práci kolegů samotný nevyužívaný hotel Opatov město v nákladech stojí spoustu peněz, zatímco po jeho úspěšné rekonstrukci by býval mohl městu dle odborníků přinášet 10-30 milionů Kč ročně. A to snad ani nemusím znovu opakovat, že další byty pro zdravotní sestřičky, hasiče, policisty, učitele, seniory, matky samoživitelky nebo mladé rodiny by se nám v současné situaci skutečně hodily!
Nebudu lhát. Pokud se Praha rozhodne tento projekt zrušit, opravdu mě to naštve. Co vás? Budu rád, pokud mi k tomu napíšete pod příspěvek i váš názor!
Přesné znění dopisu adresovanému primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Zdeňku Hřibovi: 
Vážený pane primátore,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s rekonstrukcí bývalého hotelu Opatov. Během prosincového jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy jasně vyšla najevo skutečnost, že Magistrát hl. m. Prahy s rekonstrukcí tohoto objektu již nadále nepočítá. Tento scénář potvrzuje zejména fakt, že daná investiční akce již není zahrnuta v rozpočtu hlavního města pro rok 2021.

Rád bych Vám proto připomněl některé skutečnosti, které jsou v tuto chvíli velmi podstatné a mohou významně ovlivnit budoucnost celé investiční akce. Její příprava trvala řadu let a patřila k těm obtížnějším. Vyjednávání provázela také řada sporů, které vygradovaly tím, že naše městská část Praha 11 byla nucena se v rámci stavebního řízení odvolat. Teprve poté, co došlo k vyjasnění a odblokování situace (zejména stažení našeho odvolání za předem stanovených podmínek), mohl být konečně vybrán zhotovitel.

Zároveň byla pro potřeby veškerých jednání zřízena širokospektrální pracovní skupina s účastí odborníků, v rámci níž se řešila řada dalších podstatných otázek. Jednou z nich byla výstavba parkovacího domu, který měl pro nově zrekonstruovanou budovu bývalé ubytovny Sandra i bývalého hotelu Opatov přinést celkem 499 parkovacích míst, přičemž v rámci pracovní skupiny panovala shoda o možných způsobech jeho financování. Považuji za důležité podotknout, že městská část Praha 11 dodržela veškeré dohody, které byly sjednány, a pokračuje nejen v rekonstrukci budovy bývalé ubytovny Sandra, ale i ve všech přípravách k výstavbě tohoto parkovacího domu. V současné době se usilovně pracuje na projektové dokumentaci a zároveň již několik měsíců probíhá příprava na majetkoprávní vypořádání pozemků. Obě rekonstrukce jsou od samotného počátku úzce provázány, o čemž svědčí mimo jiné rozvržení prvků občanské vybavenosti a komerčních objektů v jednotlivých budovách (plánovalo se například, že v budově bývalé ubytovny Sandra se bude nacházet restaurační zařízení, zatímco v objektu bývalého hotelu Opatov bude zřízena školka/dětský klub). Nic z toho však nelze realizovat, pakliže se MHMP rozhodne investiční akci „Dům pro nový začátek“ takzvaně pohřbít.

Již v lednu 2020 radní Mgr. Adam Zábranský pracovní skupinu informoval, že ve výběru dodavatele dojde ke zpoždění, neboť Rada hl. m. Prahy vyloučila jednoho z dodavatelů, který nesplňoval podmínky. Uvedl, že dodavatel by měl být vybrán v březnu 2020. Zadávací řízení předmětné veřejné zakázky však dosud nebylo ukončeno. Teprve po opakovaném dotazování na stav projektu jsem zjistil, že od března 2020 nebyly podniknuty žádné další kroky. Tento způsob komunikace ze strany radního Mgr. Adama Zábranského skutečně nepovažuji za šťastný a jsem přesvědčen, že nejsem sám.

Přestože za poslední rok nedošlo k žádnému posunu, o pozastavení investiční akce navíc doposud nebyli informováni ani účastníci zadávacího řízení. Jeden z nich, společnost HOCHTIEF CZ, zaslal dokonce již druhou žádost o vyjádření, kdy bude zadávací řízení dokončeno. Toto zadávací řízení trvá již déle než 27 měsíců, konkrétně již od 6. září 2018. Lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena na 11. března 2019 a termín pro podání nabídek uplynul 27. února 2020, s ohledem na prodloužení, ke kterému bylo přistoupeno ze strany Magistrátu hl. m. Prahy.

Výše zmíněný účastník předložil nejvhodnější nabídku a na základě obdržené výzvy od zadavatele následně učinil kroky směřující k uzavření smlouvy o dílo, přičemž již 10. července 2020 předložil v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ potřebné doklady. Rozhodnutí o výběru dodavatele však dosud nebylo učiněno, a tudíž ani oznámeno účastníkům zadávacího řízení.

Nezanedbatelné jsou také ekonomické dopady dalšího odsouvání realizace. Zatímco z rekonstruovaných bytových jednotek by městu podle odborných odhadů mohl plynout roční příjem ve výši 10–30 milionů korun, neobyvatelná budova pouze generuje náklady spojené s nutnou ostrahou.

Žádám Vás proto o vyjádření ohledně skutečného stavu zadávacího řízení, tedy v které fázi se nachází a kdy a s jakým výsledkem bude ukončeno.

S úctou

Ing. Ondřej Prokop