Na zastupitelstvu 20.10.2016 představitelé Hnutí pro(ti) Prahu 11 opět demonstrovali, že v jejich morálním žebříčku hodnot je výše postavené politikaření a intriky před zájmem prostých občanů naší městské části. Pod taktovkou nově zvoleného senátora Kosa se jako jeden zfanatizovaný muž vrhli zastupitelé HPP11 střemhlav do dalších a dalších dětinských hlasování proti běžným a rutinním materiálům, které naše MČ potřebuje ke svému provozu. Rád bych zde vypíchl 2 čestné výjimky radního Petra Lukeše (HPP11) a zastupitele Jana Freye (HPP11), kteří jediní ukázali, že mají vlastní (zdravý) rozum a hlasovali konstruktivně u bodů pro občany naší MČ.

Celé toto fiasko umocňoval guru sekty HPP11 senátor Kos tím, že nesčetněkrát během jednání opakoval mantru „rada nemá podporu klubu HPP11“. Ptám se z jakého titulu toto Kos říká? Není ani předsedou politického hnutí HPP11, není ani předsedou klubu zastupitelů HPP11, proč tedy mluví za 17ti člený klub? Ale co mě zajímá ještě více – zapomněl snad, že v Radě sedí ještě jeho kolegové Štyler a Lukeš? A že Štyler je dokonce starostou, který má ze zákona ultimativní moc? Ptám se dále – senátor Kos tedy provedl v HPP11 puč? A starostu Štylera a radního Lukeše hodil přes palubu? Nebo z jakého titulu nerespektuje radu v čele se svým vlastním předsedou a starostou Štylerem? Jen tak mimochodem Štyler s Lukešem a Freyem jsou zakládajícími členy HPP11. Kos k nim přišel později až po eskapádě u Zelených a hnutí ANO za které v roce 2013 společně s naší paní prof. Válkovou kandidoval a rozdával koblihy ve volební kampani do parlamentu. Převzal tedy Kos s těmi, které si do hnutí přivedl později moc?

Pro připomenutí, kvůli politikaření HPP11 a především tedy nového vůdce senátora Kose se na posledním zastupitelstvu neschválily například tyto body:

  1. Rozpočtové opatření č. 70/16 – přesun finančních prostředků na poskytnutí dotace na projekt „Preventivně výchovná skupina Balance“
  2. Rozpočtové opatření č. 94/16 – přesun finančních prostředků na poskytnutí dotace na slavnostní otevření kavárny a komunitního centra MEZI DOMY, z.ú.
  3. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu nemovitostí č. SM130000152
    • U tohoto bych se rád maličko pozastavil. Zde zastupitelé HPP11, i přes jasné upozornění právního odboru na mikrofon během jednání, připravili nenávratně naši městskou část o bezmála 7 milionů Kč. Dle mého názoru se jedná o trestný čin a spolu s právními experty se tomuto tématu již intenzivně věnujeme.
  4. Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2016 – výběr dotací podaných v rámci II. kola
    • Zde si zastupitelé HPP11 vzali jako rukojmí všechny děti a sportovce z Prahy 11.
  5. Podobně dopadly ve své podstatě téměř všechny další body, kde šlo o dotace spolků a prospěšných činností na naší městské části.

U mnoha materiálů šlo čistě o to, že Zastupitelstvo MČ Praha 11 je pouze jakýmsi pošťákem ve věci doručení dotací. Kdy dotace putují například z magistrátu či ministerstva do konkrétní instituce pod MČ Praha 11. Zastupitelé Hnutí pro(ti) Praha 11 i v těchto bodech zcela nepochopitelně hlasovali proti nebo se zdrželi a tím tedy formálně dotace nepřijali a nedoručili dál…

Ptám se občanů a kamarádů z Jižního Města je toto normální? Je opravdu normální, aby se spolek, který se sluší dnes už opravdu nazývat sekta mohl jmenovat Hnutí pro Prahu 11, když Praze 11 přímo škodí? A kdo mu vlastně vládne? Je to starosta a předseda Štyler nebo je to senátor Kos?

Budu rád za reakce a podněty.