Od počátku iniciativy vítám projekt „Humanizace magistrály“. Sám jsem byl v Kodani na jaře tohoto roku na představení projektu Architektů Gehl, kteří tento nelehký úkol dostali do rukou. I přímo sám Jan Gehl v Kodani vysvětloval projekt humanizace jako projekt na 20-30 možná více let v závislosti na dobudování ostatní infrastruktury. Z mého pohledu je zcela nepřípustné jakkoli omezovat motoristy musející využívat magistrálu k denním transferům, do té doby než bude dokončen Městský okruh navazující na tunel Blanka a do dokončení Pražského okruhu, který odvede ze Spořilova a jižní spojky těžkou dopravu. Jsem rád, že dnešní klub ANO k těmto věcem schválil zavazující usnesení pro primátorku.

Klub hnutí ANO schválil následující usnesení:

Zastupitelský klub ANO 2011 přijal usnesení, kterým zavazuje primátorku hlavního města Prahy předložením tisku v návaznosti na schválený tisk R-26343 k revitalizaci veřejného prostoru Severojižní magistrály. Tisk bude požadovat zpracování kompletní analýzy současného stavu propustnosti, prostupnosti a kapacity Severojižní magistrály. Tato analýza bude sloužit jako výchozí podklad pro další schvalovací proces při návrzích, které souvisí s humanizací Severojižní magistrály ve vztahu k dopravním řešením. (A to s odvoláním na původní tisk, který deklaruje, že veškeré změny nesníží propustnost Severojižní magistrály).

Mohu tak potvrdit všem svým voličům a především těm, kteří z mnoha důvodů musí z Jižního Města využívat magistrálu pro cestu do své práce či jiných míst – do dokončení páteřní infrastruktury Městského okruhu a Pražského okruhu nedovolím jakékoli snížení propustnosti magistrály.