ZZa poslední rok se toho kolem severojižní magistrály odehrálo spoustu. Vedení Prahy vyvinulo velké úsilí pro zpracování nové vize této důležité dopravní tepny, což vedlo k angažování slovutné dánské architektonické kanceláře Jan Gehl Architects, která společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vypracovala koncepční studii. A ta byla dnes schválena radou hl.m. Prahy.

Rekonstrukce se týká hlavně části od Nuselského k Hlávkovu mostu, která odděluje historické centrum od zbylých částí Prahy. Jelikož se zde denně pohybuje velké množství lidí, jsou zde právě nejvíce vidět dopady magistrály. V této lokalitě navíc komunikace prochází kolem kulturně významných institucí, jmenovitě například kolem Národního muzea, Státní opery, nebo Muzea hlavního města Prahy. „Magistrála je dnes především bariérou, která od sebe odděluje jednotlivé části města. Lidé, kteří nejedou autem, se jí snaží vyhnout. To chceme změnit,“ tvrdí náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Samotné zvelebení magistrály bude rozfázováno do několika etap tak, aby nedošlo k narušení provozu, což je jednou z hlavních priorit celého projektu. Začne se tedy logicky pozvolna. „V tuto chvíli se řidiči nemusí bát žádných radikálních změn, které by snížily propustnost magistrály,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. „Změny máme rozfázované od okamžitých úprav po změny v řádu desítek let. Teď zkusíme rozběhnout drobná opatření, jako nové přechody nebo navigační systém, a uvidíme, jak se osvědčí.“

               To, že se jedná o velice citlivé téma, naznačuje i angažovanost dotčených městských částí, které například pořádají společně mítinky s obyvateli a diskutují o tom, jak dále postupovat, aby byly spokojené všechny strany. Toto téma se zároveň týká i dostavby Městského okruhu, na který se liší názory skrz celé politické spektrum.S humanizací magistrály principiálně souhlasím. Návrh od Gehl Architects se mi od počátku líbí a precizoval jsem jej spolu s delegací přímo v Kodani. Nicméně stále si trvám na tom, že humanizace v tuto chvíli nesmí znepříjemnit život řidičům, kteří musí magistrálu denně využívat a to minimálně do doby dobudování městského okruhu. Pro řidiče například z Prahy 4 do Karlína nenabízí Praha v tuto chvíli adekvátní objízdnou trasu magistrály. Dokud tyto klíčové silnice nebudou dobudované nelze z mého pohledu přistoupit k „drastičtějším“ opatřením humanizace magistrály, které spočívají v úbytku aut, více zeleně, přechodů, delších intervalů atd. V tomto směru budu hájit zájmy našich voličů a ruku v ruce s tím se pochopitelně snažit co nejrychleji prosadit dostavbu MO, tak abychom projekt humanizace magistrály mohli v následujících desetiletích kompletně dokončit.“ uvedl Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy a Prahy 11.

Co si o tomto významném kroku myslíte Vy? Jak se podle Vás bude vyvíjet situace kolem magistrály a městského okruhu? Dočká se Praha v blízké budoucnosti dostavby svých hlavních dopravních tepen?