Kolem 40% obyvatel Prahy žije na panelových sídlištích, která jsou pozůstatkem socialistického způsobu bydlení z dob minulého režimu. Dnešní paneláky ale již stárnou a přestávají stačit současným požadavkům. Praha si toho je naštěstí vědoma, a proto dříve v tomto roce představila studii na rekonstrukci vnitrobloku Vybíralova, který  zároveň slouží jako pilotní projekt v této problematice.

Důvod, proč byla zvolena tato lokalita, je jednoduchý – jedná se totiž o typické pražské sídliště se všemi jeho neduhy, které jako obyvatelé Jižního Města známe velmi dobře. Ať už se jedná hluchá místa mezi domy, nedostatek parkovacích míst, málo zeleně a odpočinkových míst, projektanti ve spolupráci s IPRem adresují tyto nedostatky a představují koncepci renovace pražských sídlišť, jejichž veřejné prostranství díky tomu ožije, zpříjemní pobyt obyvatelům paneláků a hlavně zlepší životní úroveň. S čím tedy můžeme počítat u Vybíralky?

Jak to v poslední době bývá zvykem, na studii se i výraznou měrou podíleli obyvatelé dané oblasti, což se nakonec podepsalo i na výsledné podobě studie. Základním přáním obyvatel bylo zpřehlednit systém ulic, které představují kostru celého území. Dále byla potřeba zaměřit se na volnočasové a vzdělávací plochy, kde se schází komunita a jsou vázané například na mateřskou a základní školu. Co se týče přechodu mezi soukromou částí (panelové domy) a veřejným prostorem, je důležité zamyslet i nad podobou předzahrádek. V neposlední řadě byla potřeba vyřešit palčivý problém s parkováním, který sužuje všechna sídliště.

Počítat můžeme se vznikem nové autobusové zastávky, v jejíž bezprostřední blízkosti bude umístěný rozsáhlý areál pro parkování aut pod stromy a parkovací dům.

Podél ulic přibudou odstavná stání, která budou mít propustný povrch. Díky tomu se v lokalitě udrží více vody, tím pádem jí méně odteče do kanalizace. To má za následek lepší tepelnou stabilitu. Kladen je i důraz na čistotu, čemuž přispívají i zamykatelné kontejnerové klece.

Areál ZŠ Vybíralova nabídne zázemí pro všechny věkové kategorie. Jeho součástí bude méně formální hřiště, hřiště na basketbal a volejbal. Celý areál bude doplňovat sociální zařízení a kavárna.

Ze studie je tedy poznat, že panelová sídliště mohou při vhodných úpravách stále nabídnout dostatek komfortu pro běžný život. Můžeme tedy očekávat, že se v budoucnosti začnou objevovat studie, které do těchto opomíjených částí Prahy přinesou zeleň, život a důstojnost. Jaká místa na Jižním Městě by si podle Vás zasloužila pozornost?