V první polovině července ROPID společně se zástupci městských organizací představil v pražském CAMPu nový projekt k orientačnímu a navigačnímu systému města. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích města i ve veřejné dopravě.

Současně byla spuštěna i webová stránka www.pid.cz/jis, kde má možnost se kdokoliv zapojit. Díky jednoduchému formuláři mohou lidé přispívat svými nápady nebo příklady příklady z praxe k připravované analýze. Jen do konce července byly zaslány desítky příspěvků, které je možno si prohlédnout v nové galerii. Do projektu je možné přišpět svým nápadem či poznatkem až do poloviny října.

Nejčastěji se objevují podněty týkající se navigace při výstupu z metra a přestupu na povrchovou dopravu. Lidem chybí čísla navazujících spojů tramvají a autobusů, chtějí přehlednější informační cedule při výstupu z metra nebo informace kdy metro odjíždí již při vstupu do vestibulu.

Lidé často ve svým komentářích kladně hodnotí některé prvky ze zahraničních metropolí. Řada příspěvků reaguje na nedostatky pražského orientačního systému pro turisty a návštěvníky z cizích zemí, většina všech nápisů je totiž pouze v češtině.

S výsledky analytické části seznámí Praha veřejnost na začátku ledna příštího roku, kdy současně začne schvalovat proces.