Obyvatelé Spořilova jsou o krok blíže tomu, aby je v budoucnu tolik neobtěžoval hluk a emise z rušné Spořilovské spojky. Plán na její zakrytí prošel poměrně hladce prvním důležitým krokem: posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Kladné stanovisko zveřejnil pražský magistrát na úřední desce.

Rozhodnutí úřadu znamená, že stavba nebude muset procházet složitějším hodnocením vlivu stavby na životní prostředí EIA, které běžně trvá několik let.

Podle závěru takzvaného zjišťovacího řízení úřady nepožadovaly větší zkoumání, chtějí jen, aby se v dalších stupních přípravy detailněji řešilo omezení hluku a znečištění během samotné stavby. Z městských částí chtěla složitější a delší posuzování pouze Praha 10. Připomínky přišly i od některých obyvatel, ti mají obavy například ze čtyřleté doby výstavby nebo prodloužení tramvajové trati a zvýšení hluku. „Pokud půjde vše relativně hladce, tak lze předpokládat zahájení stavby v roce 2021,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. TSK teď čeká další krok, získání územního rozhodnutí.

STARÝ SPOŘILOV A SÍDLIŠTĚ SE PROPOJÍ

Spořilovská spojka má být kompletně zakrytá, zanoří ji do dvou betonových tubusů. Zakrytí umožní výsadbu zeleně a celkovou proměnu celého prostoru. Cílem je „vznik kvalitního veřejného prostranství, které zajistí opětovné propojení Starého a nového Spořilova,“ píše se v dokumentaci k projektu, který si vyžádá přes dvě miliardy korun. Utlumení hluku a emisí má ulevit zhruba 15 tisícům obyvatel, kteří v okolí žijí. Samotná stavba tunelů potrvá dva roky, úprava celého prostoru včetně zřízení podzemních parkovacích míst si celkem vyžádá čtyři roky.

TRAMVAJOVÁ TRAŤ BUDE DELŠÍ

Součástí rozsáhlé akce je také prodloužení tramvajové tratě o více než kilometr přes Spořilov směrem k Jižnímu Městu a nové napojení ulice Na Chodovci na Jižní spojku. Zakrytí spojky následně umožní ozelenění a polidštění celého prostoru.

Spořilovská spojka patří k nejzatíženějším komunikacím v Praze, neboť tudy proudí tranzitní doprava z D1 na Jižní spojku a dále na východ Prahy. Situace se ještě zhoršila po zprovoznění velkého Pražského okruhu mezi D5 a D1 v roce 2010, když město zakázalo vjezd kamionům na Jižní spojku u Barrandovského mostu. Tím tranzit nasměrovalo právě na D1 a Spořilovskou spojku. Projekt prosazuje především městská část Praha 4, která mimo jiné počítá se zbudováním nového parku. „Těžké zastřešení Spořilovské spojky bude pro obyvatele okolí znamenat zásadní změnu k lepšímu. Množství hluku a exhalací, kterým budou Spořilováci vystaveni, se sníží na minimum.

Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy s nabídkou volnočasových aktivit pro obyvatele,“ doplnil mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Podobné odclonění dopravy betonovým sarkofágem je v západní Evropě běžné, řidiči jej znají například z Mnichova.