Hlavní město Praha chce mít pod 100% kontrolou společnost Pražské služby, která se stará o svoz a likvidaci odpadů. Minoritním akcionářem Pražských služeb je novozélandská firma Northward Holdings Limited (NHL), která vlastní cca 5% akcií společnosti. Protože Pražské služby nejsou ze 100% vlastněny přímo Prahou, musí Praha veškeré jejich zakázky soutěžit. To podle současných radních (TOP09) prodražuje a zpomaluje fungování odpadových služeb a je hlavním důvodem tlaku na výkup minoritního podílu.

Praha se v minulosti snažila několikrát podíl vykoupit za tržní cenu, která byla znaleckými posudky stanovena ve výši kolem 300-400 milionů Kč. Veškeré pokusy proběhly bezúspěšně. Minoritní vlastník požaduje částku kolem 1 miliardy Kč. Radní (TOP09) tedy na posledním zastupitelstvu hl. města Prahy vymysleli elegantní postup, jak se zbavit politické odpovědnosti za tento nevýhodný obchod. Rozhodli, že restrukturalizaci společnosti nechají v plném rozsahu na managementu firmy. Jednoduše řečeno to znamená – vykupte podíl za každou cenu – pokud cena bude příliš vysoká, my radní (majitel společnosti) za to nemůžeme, je to chyba managementu firmy. Není trošku paradox, že se majitel společnosti vzdá možnosti ovlivnit tak zásadní rozhodnutí o své vlastní firmě a svěří ho pouze svým zaměstnancům?

Hnutí ANO se domnívá, že je zde ohroženo 500-600 milionů Kč, které budou pochybným a unáhleným rozhodnutím ještě před volbami zbytečně utraceny za odkup minoritního podílu Pražských služeb. Tyto peníze by jinak mohly být například investovány do rozvoje společnosti, modernizace popelářských vozů, zvýšení mezd pracovníků nebo by mohly jako dividenda putovat do magistrátní pokladny. Místo toho zmizí na kontech firmy z Nového Zélandu.