Radní hlavního města Prahy připravují pronájem až 108 protihlukových stěn dvěma reklamním agenturám. Tato informace vyplývá z materiálu, který radní projednávali začátkem června. Návrh zatím neschválili, ale bude projednáván znovu. Proti záměru se postavila silně opozice a logicky se proti němu musí stavět i zdravý rozum.

Důvodem k pronájmu těchto ploch, který rada uvádí, je jejich ochrana proti nelegálním druhům reklamy, sprejerům a dalšímu vandalismu. Tím, že by byly plochy v komerční správě a nájmu, by byla agentura odpovědná za jejich udržování. Měla by hlídat plochy proti černému výlepu a sprejerům. Protihlukových bariér, kterých by se změna měla týkat, je více než stovka po celém území hlavního města Prahy. Jde například o stěny u Jižní spojky, ulice 5. května nebo Šterboholské spojky.

V materiálu se dále uvádí, že smlouva na pronájem má být uzavřena na pět let s možností prodloužení o dalších pět let.

Radnice pod vedením TOP09 tak chce ještě více zaplavit veřejný prostor reklamou a nevkusem na další roky. Jako by nestačily stovky velkoplošných billboardů po celém hlavním městě, které mnohde působí přinejmenším rušivě či nevkusně. Navíc mnoho studií hovoří o jejich vlivu na dopravní nehody. Budeme usilovat o to, aby podobné nápady zůstaly nerealizované.