Metropolitní plán je plán celé Prahy, který zohledňuje všechny potřeby i požadavky města a jeho obyvatel. Musí řešit nejenom okamžité potřeby, ale především musí být dostatečně předvídatelný, aby vytvářel prostor, prostředí a potenciál pro budoucí rozvoj města a prosperitu jeho obyvatel. Pro jejich bydlení, práci, sociální a komerční potřeby, ale i pro zábavu, vzdělají, relaxaci a odpočinek.

Nový metropolitní plán

V současné době vzniká okolo metropole rozvolněná zástavba satelitních domků, malých sídlišť a  skladovacích hal. To se Praze prodraží kvůli nutnosti budování infrastruktury. Nový územní plán by měl určit jasné hranice hlavního města. To pomůže iniciovat vznik kontaktního města, kde k sobě mají občané blíž a netráví svůj čas dopravou přes půl Prahy z domova do zaměstnání.

Praha má na svém území spoustu objektů a pozemků, které jsou dlouhodobě nevyužity. Jedná se o nezastavěné oblasti okolo stanic metra či velkých dopravních terminálů jako jsou například vlaková nádraží. Nevyužití těchto investic je do budoucna neudržitelné. Všechny tyto investice do veřejné infrastruktury tak musí být adekvátně využity.

Právě Praha 11 je způsobem svého vzniku a charakterem své zástavby příkladem toho, proč je potřeba neustále přemýšlet i prostřednictvím metropolitního plánu. Jak přispět k prosperitě a kvalitnímu životu jejich obyvatel. Konkrétně na Jižním Městě žije přibližně 80 tisíc obyvatel a jejich velká část musí denně dojíždět za prací. Přitom právě zde se nachází spousta míst, které nabízejí rozvojový potenciál pro vytvoření pracovních příležitosti. Obyvatelé Prahy 11 jsou sice v současné době díky starostovi Štylerovi „ochránění“ od výstavby, ale za poslední dva roky i zde stoupla cena nájmu o cca 18% . Je proto potřeba nadále vytvářet prostředky pro rozvoj a kultivaci města.

Územní plán bude řešit rozvoj Prahy až do roku 2050 a má ji řešit primárně jako celek, nikoliv jako jednotlivé plochy. Z tohoto důvodu by se na celém tomto procesu měla podílet i naše městská část, která by měla přicházet s podněty a připomínkami.

Co si o něm myslíte vy?