Vedení Prahy se po dlouhé době shodlo na plánovaných změnách Nákladového nádraží Žižkov, které dnes víceméně chátrá. Jeho budoucnost byla doteď velmi nejistá a situace kolem celého areálu působila velmi chaoticky. Zasedání se konalo 15. června a byly na něm přijaty změny, které se budou na nákladovém nádraží odehrávat v následujících letech.

Hlavními důvody bylo vymístění železniční dopravy a začlenění současného pozemku do stávající zástavby. Na tomto území se proto předpokládá vznik více funkčních celků, které budou sloužit veřejnosti a veřejné infrastruktuře. Předpokládá se tedy vznik parků a zahrad, ve kterých budou obyvatelé moci trávit svůj volný čas. Zároveň můžeme počítat s vybudováním komunikačních uzlů, nových zastávek městské hromadné dopravy, garáží a parkovišť.  Dále na řešeném pozemku bude prostor pro výrobu a služby.

Cílem tedy je, aby se co nejrychleji vytvořily podmínky, které povedou k novému využití nákladového nádraží Žižkov, které je zároveň památkově chráněný objekt. Dojde k jeho konverzi, čímž toto území získá novou náplň a dojde k jeho oživení. V ideálním případě by město mělo vyhlásit architektonickou a urbanistickou soutěž, která zajistí, že se v současnosti chátrající pozemek přemění na co nejlepší veřejný prostor, který má potenciál stát se jednou z nejzajímavějších lokalit nejen v Praze, ale i v celé České republice.

Na místě je taktéž připomenout si, kdo hlasoval pro změnu územního plánu nákladového nádraží Žižkov. Ze všech zúčastněných stran hlasovalo pro změnu hnutí ANO, Trojkoalice, ODS a Piráti, dohromady tímto měli 36 hlasů, což dostačovalo na přijetí změny.  Proti hlasoval pouze Alexander Bellu (ODS), Petr Dolínek (ČSSD) a Jana Ropková (ČSSD). Zajímavé je, že TOP 09 byla na hlasování zcela nepřítomna.

Co si myslíte o této pěkné industriální památce vy? Jak byste si představovali její vývoj?