Praha je tradiční město s bohatou průmyslovou minulostí. Za Rakouska-Uherska byly České země industriální baštou monarchie a takové postavení měly jak před světovými válkami, tak i po nich. Doba se ale mění, ekonomika země se mění z průmyslu na jiná odvětví, nicméně stavby z této doby zůstávají. Jednou z nich je Nákladové nádraží Žižkov z roku 1936 – významná stavba, která ve své době sloužila k uschovávání zboží, hlavně potravin, a největší funkcionalistická stavba v Praze v jednom.

památkově chráněná stavba NNŽ

To, že se jedná o vskutku významný komplex, potvrzuje fakt, že nádraží bylo v roce 2010 jmenováno kulturní národní památkou. I odborníci se shodují na tom, že se jednalo o technicky nejvyspělejší stavbu Československa a jednu z nejvyspělejších v celé Evropě. Provoz byl zahájen v roce 1936 a nádraží fungovalo přes celé století až do roku 2002. Poté sloužil komplex ještě soukromým nájemcům, dokud nezačal od roce 2011 nadobro chátrat. Poslední souprava opustila nádraží v roce 2015. Co ale s takovou oblastí, která se nachází na jednom z nejlukrativnějších místech Prahy a zároveň patří mezi nejvýznamnější památkové komplexy?

Dobová fotografie

V tom bohužel není vůbec jasno. Rok co rok se objevují zprávy, že se s Nákladovým nádražím Žižkov bude něco dít. Nejprve se z něho mělo stát kulturně-vzdělávací centrum, ve kterém by si mohli návštěvníci prohlédnout například originální sochy z Karlova mostu. Poté se uvažovalo nad tím, že se nádraží zlikviduje a na jeho místě se postaví kancelářské komplexy a bytové domy. Proti tomu se ale logicky postavila občanská sdružení, která nesouhlasí s demolicí. Enormní zájem ze strany developerů je ale více než zjevný. Praha by tedy měla přijít s regulací, která v daném místě povolí stavbu něčeho, co bude respektovat nejen výhodnou lokalitu, ale hlavně bude navazovat na památkově chráněné stavby z minulého století. V ideálním případě by vyhlásila architektonickou a ideovou soutěž o budoucí podobu této lukrativní lokality. V nejlepším případě by celkový komplex mohl dopadnout jako ostravský Vítkov, který konvertoval renomovaný český architekt Josef Pleskot.

Třebaže je provoz nádraží ukončen, stále se v něm nachází život. Pořádají se v něm akce, které mají co do činění s designem, architekturou a uměním. V roce 2013 si zde odbyla svůj týden jedna z nejznámějších designerských akcí v Česku – Designblok, pro který tvořila funkcionalistická stavba jistě zajímavou kulisu. Zároveň zde delší dobu působí spolek 1435mm, což je součást Národního filmového archivu. Ten zde pořádá akce spojené s filmem, například promítání, diskuze a besedy a krom toho zde udržuje i vlastní kavárnu. Život tohoto komplexu tedy pokračuje dál, nicméně v budoucnosti se ještě uvidí, jak se pražskému vedení povede zachovat tento unikátní počin ve srdci města.