Hlavní město Praha udělalo další krok k tomu, aby se zařadilo mezi světová Smart Cities, a to díky jednotné datové platformě, která je stěžejní součástí koncepce Smart Prague. Tento projekt zajistí přenos, ukládání, zpracování, zveřejňování a praktické použití dat pro efektivnější řízení města.

Datová platforma je jedním z nosných projektů koncepce Smart Prague, protože díky ní bude mít Praha systém, který bude na jednom místě a ve stejném formátu spravovat data z městských částí, příspěvkových organizací a městských společností. Díky ní tak dojde k zpřehlednění a zejména zefektivnění správy hlavního města. V nejbližší době bude probíhat výběrové řízení na dodavatele platformy pro pilotní provoz.

Smart Cities je především o datech a o tom, jak s nimi dokážeme pracovat. Datová platforma nám je umožní sbírat na jedno místo, efektivně je vyhodnocovat a v konečném důsledku je budeme schopni i lépe využívat,“říká primátorka Adriana Krnáčová.„Datová platforma jedním z nejdůležitějších projektů v rámci koncepce Smart Prague, protože od ní se v podstatě vše odvíjí. Důležité ale je, aby i tento projekt byl maximálně transparentní a bezpečný, a proto opět jdeme cestou pilotního provozu,“dodává Adriana Krnáčová.

Jedním z cílů datové platformy je otevřenost infrastruktury, která bude poskytovat předem definovaná veřejná data a umožní je volně kombinovat tak, aby město získávalo přínos v ekonomické, strategické a koncepční oblasti. Na základě toho pak hl. m. Praha bude moci ušetřit náklady v různých oblastech provozu města a zvýšit komfort obyvatel. Prostřednictvím platformy bude také možné pracovat i s daty, která dosud měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením. Na pilotní provoz naváže robustní datová platforma, která bude využívat nové infrastruktury datového centra hl. m. Prahy. Městská společnost Operátor ICT ve spolupráci s Magistrátem hlavního měsPrahy plánuje spuštění platformy 1. ledna 2018.

Vznik, sběr, vyhodnocování a vizualice dat jsou klíčové podklady pro řízení moderního města. Věřím, že jednotná datová platforma, bude znamenat pro Prahu v konečném důsledku velký přínos. Výhody vidím především v zefektivnění klíčové oblasti řízení infrastruktury města a také, že přispěje k zvýšenému komfortu jak obyvatelům metropole, tak ji jejím návštěvníkům.“

Ing. Ondřej Prokop, člen dozorčí rady Operator ICT, a.s. a člen výboru pro Smart Cities ZHMP.